k es ansk c rkve v ob ansk spole nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Křesťanské církve v občanské společnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Křesťanské církve v občanské společnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Křesťanské církve v občanské společnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Křesťanské církve v občanské společnosti. Praktická teologie pro neteology Michael Martinek VOŠ Jabok, 2010. Základní otázky. Jaký je vztah české společnosti k náboženství, ke křesťanství a k církvím? Jaký smysl má existence křesťanských církví v současné společnosti?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Křesťanské církve v občanské společnosti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k es ansk c rkve v ob ansk spole nosti

Křesťanské církve v občanské společnosti

Praktická teologie pro neteology

Michael Martinek

VOŠ Jabok, 2010

z kladn ot zky
Základní otázky
 • Jaký je vztah české společnosti k náboženství, ke křesťanství a k církvím?
 • Jaký smysl má existence křesťanských církví v současné společnosti?
 • Jak jsou křesťanské církve organizovány a financovány, jaké aktivity vyvíjejí, co mohou společnosti přinést?

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

n bo ensk vyzn n obyvatel r s t n lid 2001
Náboženské vyznání obyvatel ČR (Sčítání lidí 2001)
 • Obyvatelstvo celkem10230060
 • Věřící3288088
 • z toho
  • Církev římskokatolická2740780
  • Církev československá husitská 99103
  • Českobratrská církev evangelická 117212
  • Pravoslavná církev22968
  • Náb. spol. Svědkové Jehovovi 23162
 • Bez vyznání6039991
 • Nezjištěné vyznání901981

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

esk spole nost a n bo enstv
Česká společnost a náboženství
 • Česká společnost je ve srovnání s většinou národů světa extrémně nenáboženská – ateistická. Pravděpodobné příčiny:
  • Negativní vnímání katolické církve českým národem, které má své kořeny už v husitství a později v rakousko-uherské monarchii, v níž byla tato církev těsně spjata se státní mocí.
  • Systematická protináboženská propaganda prováděná u nás po více než čtyřicet let komunistického režimu.
  • Sekularizace jako trend, který v uvedeném období zasahuje všechny evropské státy.
  • Nesplnění nadějí, které do křesťanských církví vkládala česká veřejnost těsně po svržení komunistického režimu v roce 1989.
  • Rostoucí přesvědčení, že tradiční církve nejsou schopny chápat současný svět ani nabídnout dnešnímu člověku přijatelnou podobu autentické spirituality.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

v rohodnost k es ansk ch c rkv
Věrohodnost křesťanských církví
 • Existuje mnoho námitek proti institucionálnímu křesťanství. Některé jsou silně ideologicky zabarveny a vycházejí spíše ze subjektivních soudů lidí protikřesťansky zaměřených, jiné lze historickými, sociologickými či teologickými metodami prokázat a ve větší či menší míře je uznávají i samy církve.
 • Historie: katolická církev se v roce 2000 veřejně přiznala a omluvila za tyto viny svých členů a představitelů:
  • rozdělení původně jednotné křesťanské církve do mnoha různých církví, které spolu pak po mnoho staletí žily ve vzájemných konfliktech,
  • souhlas s metodami intolerance a násilí ve službě pravdě,
  • dlouhodobé nepřátelství a nedůvěra křesťanů vůči Židům,
  • spoluodpovědnost za porušování základních lidských práv, za vážné formy sociálního bezpráví a diskriminace, za rozšíření teoretického a praktického ateizmu.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

c rkevn p slu nost obyvatel r
Církevní příslušnost obyvatel ČR

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

c rkve a n bo ensk spole nosti registrovan v r k 1 2 2010 celkem 31
Apoštolská církev

Bratrská jednota baptistů

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Církev adventistů sedmého dne

Církev bratrská

Církev československá husitská

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Církev Křesťanská společenství

Církev Nová naděje

Církev řeckokatolická

Církev římskokatolická

Církev živého Boha

Česká hinduistická náboženská společnost

Českobratrská církev evangelická

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Evangelická církev metodistická

Federace židovských obcí v České republice

Jednota bratrská

Křesťanské sbory

Luterská evangelická církev a. v. v České republice

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

Náboženská společnost českých unitářů

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Novoapoštolská církev v ČR

Obec křesťanů v České republice

Pravoslavná církev v českých zemích

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Starokatolická církev v ČR

Ústředí muslimských obcí

VišvaNirmala Dharma

Církve a náboženské společnosti registrované v ČR k 1. 2. 2010 (celkem 31)

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

praktick teologie
PRAKTICKÁ TEOLOGIE
 • PT navazuje na ostatní teologické disciplíny a je jejich aplikací do praxe: zkoumá činnost církve jako instituce, podrobuje ji kritické analýze a navrhuje, jak by měla probíhat lépe.
 • PT je teologická reflexe činnosti církve. Jejím cílem je změna církevní praxe, aby lépe odpovídala současné úrovni teologického poznání a potřebám člověka a společnosti.
 • PT je souborem dílčích oborů: pastorální teologie, liturgika, církevní právo, ekonomika církví, náboženská pedagogika, katechetika, misiologie a další.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

celkov obraz p edm tu
Celkový obraz předmětu
 • Praktická teologie I:
 • Pastorační dimenze sociální práce
  • III. roč. Jabok ZS,povinný předmět, zkouška
  • III. roč. ETF ZS,povinný předmět, zápočet
  • 2 hod. předn.
 • Praktická teologie II:
 • Křesťanské církve v občanské společnosti
  • III. roč. ETF LS,povinný předmět
  • 2 hod. předn., zkouška

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

t mata p edn ek
Témata přednášek
 • Úvod do předmětu, náboženská a církevní příslušnost obyvatel ČR
 • Historické místo církví v české společnosti
 • Právní postavení a financování církví
 • Sebepojetí církví, jejich organizační modely, křesťanské církve v ČR
 • Specifika katolické církve
 • Dialog křesťanských církví se současnou společností
 • Vlastní vymezení poslání církví: leiturgia, martyria, koinonia, diakonia
 • Martyria – šíření a podpora křesťanství
 • Koinonia a leiturgia: náboženská obec, bohoslužba jako vrcholná aktivita křesťanů
 • Manželské právo, pastorace dětí, manželů a rodin
 • Účast církví ve vzdělávání, zdravotnictví, sociální práci, v armádě a vězeňství

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

povinn literatura
Povinná literatura
 • II. vatikánský koncil, Radost a naděje (Gaudium et spes). Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě.
 • CODEX IURIS CANONICI (CIC).
 • FILIPI, Pavel.Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 2001.
 • OPATRNÝ, Aleš, Cesty pastorace v pluralitní společnosti. KN, Kostelní Vydří, 2006.
 • TRETERA, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice.Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

doporu en literatura
Doporučená literatura
 • AMBROS Pavel, Fundamentální pastorální teologie. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002.
 • DOLISTA, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
 • DOLISTA, Josef, Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
 • KEHL, Medard, Kam kráčí církev? Diagnóza doby. Brno: CDK, 2000.
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro, Pastorální péče. Studijní texty evangelikálního teologického semináře, svazek 4, Oliva, Praha, 2000, 1. vydání, 180 s.
 • NEUNER, Peter, Laici a kléru? Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Nová evangelizace. Olomouc: Centrum Aletti, 2000.
 • OPATRNÝ, Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti. KN, Kostelní Vydří, edice Teologie, 2001.
 • OPATRNÝ Aleš, Pastorační péče v méně obvyklých situacích.Pastorační středisko Praha 2000
 • OPATRNÝ Aleš, Pastorační situace u nás, analýzy a výhledy. KN Kostelní Vydří 1996.
 • PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Praha: Vyšehrad, 1996.
 • SALAJKA, Milan, Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci. Praha: Karolinum, 1998.
 • SKALICKÝ, Karel, Radost a naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
 • SKALICKÝ, Karel, Zápasy o zítřek aneb Quo vadis, ecclesia. Ježek, 2000.
 • SMOLÍK, Josef, Pastýřská péče. Praha: Kalich, 1991.
 • ZULEHNER, Paul M., Církev: přístřeší duše. Situace a perspektivy dnešní církve. Praha: Portál, 1997.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

organizace v uky p o adavky ke zkou ce
Organizace výuky,požadavky ke zkoušce
 • Zahájení výuky 4. 2. 2010
 • Přednášky každý čtvrtek 12.00 – 13.30
 • Požadavky ke zkoušce:
  • Praxe
  • Znalostní test
  • Osobní pohovor

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

pastora n praxe
Pastorační praxe

V předmětu Praktická teologie II budou požadavky upraveny tak, aby studenti získali a prokázali praktickou zkušenost z oblasti pastorace.

Pastorace:

 • Pastorační činnost v rámci církevní obce/farnosti/sboru
 • Koordinace pastorační činnosti v rámci ústředí nebo vyšší organizační složky (diecéze, eparchie, seniorát) křesťanské církve
 • Činnost duchovního (profesionála nebo dobrovolníka) v zařízeních poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací služby nebo v armádě a věznici
 • Sociální práce v organizacích zřizovaných křesťanskými církvemi, která vychází z křesťanských hodnot a klade důraz na celostní pojetí člověka (4 dimenze)

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

podm nky spln n pastora n praxe
Podmínky splnění pastorační praxe

Podmínky získání praktické zkušenosti:

 • Osobní návštěva dané organizace v rozsahu alespoň jednoho dne (6 hod.)
 • Rozhovor alespoň s jedním odpovědným pracovníkem
 • Studium vnitřních dokumentů poskytnutých organizací
 • Sledování klíčových aktivit v praxi

Podmínky prokázání praktické zkušenosti:

 • Písemné potvrzení organizace (duchovního) o vykonané praxi
 • Písemná zpráva z praxe v rozsahu 2 – 4 normostran; struktura:
  • Základní informace o organizaci (název, sídlo, právní subjektivita, zřizovatel, příslušnost k církvi, org. struktura, vnitřní dokumenty)
  • Popis průběhu praxe
  • Popis pastoračních činností, které organizace (duchovní) vykonává
  • Vlastní hodnocení sledované činnosti na základě pastorálně-teologických kritérií
 • Aktivní účast na jednom ze dvou seminářů k pastorační praxi: 22.4. nebo 13.5. 2010

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

pastorace a praktick teologie
Pastorace (z lat. „pastor“ = pastýř): Soubor činností, jejichž cílem je podpora kvality života člověka ve všech jeho dimenzích (biologické, psychologické, sociální a spirituální), avšak za předpokladu, že tato podpora má svá východiska či motivaci v evangeliu; že je zakotvena v křesťanském pojetí života.

Praktická (pastorální) teologie: disciplína, která si ve svém současném vývoji všímá především životních situací člověka, ty pak teologicky promýšlí (reflektuje, interpretuje) ve snaze člověku pomoci, formulovat motivaci k pomoci, nabídnout a poskytnout náměty k jednání, k rozhodování. Zároveň reflektuje veškeré aktivity církve jako instituce.

Pastorace a praktická teologie

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

v voj pojet pastorace
Vývoj pojetí pastorace
 • Konec 18. století – polovina 19. stol.:
  • Pastorační přemýšlení a jednání se očekávalo od toho, kdo byl pověřen úřadem – kněz (farář, kaplan atd.) = subjekt pastorace.
  • Měl se o své farníky starat nejen po stránce náboženské, ale plnil i funkci státní administrativy, osvěty kulturní, hospodářské, zdravotní, sociální. Předmětem pastoračního přemýšlení a jednání byla tedy celospolečenská problematika = objekt pastorace.
 • Polovina 19. stol. – pol. 20. stol.:
  • Církev postupně ztrácí v některých oblastech své monopolní postavení (např. školství, zdravotnictví, státní správa), a přestává být jediným poskytovatelem všeobecně přijímané ideové základny. Předmětem (objektem) pastoračního jednání a myšlení je především problematika vnitrocírkevní (výuka náboženství, slavení bohoslužeb, vedení křesťanské obce), farář však má nadále pečovat o chudé, opuštěné, vězněné, sirotky apod.
  • Subjektem pastoračního jednání zůstává kněz.
 • Od poč. druhé poloviny 20. stol.:
  • Důraz na prvek společenství v církvi, na spoluzodpovědnost všech křesťanů za život církve. Subjektem pastorace se stává celé společenství věřících.
  • Mění se také předmět zájmu pastoračního přemýšlení: praktická teologie se zabývá situací člověka, jeho radostmi a nadějemi, smutky a úzkostmi, a zajímá se také o funkce církve, které církev v současném světě plní.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

realiza n funkce c rkve
Realizační funkce církve

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

c l innost c rkve
Cíl činností církve
 • Sláva Boží a spása člověka.
 • Oba pojmy tvoří jednotu: štěstí člověka je slávou Boží.
 • Rozvoj člověka ve všech dimenzích: fyzické, psychické, sociální i spirituální.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

historie praktick teologie
Historie praktické teologie
 • Církev byla vždy aktivní (všechny uvedené činnosti mají základ v prvních staletích), základní normy pocházejí od apoštolů (Sk, listy), z apoštolské tradice (literatura 2. a 3. stol.), pak kánony koncilů, správní soustavy, spisy církevních otců (Řehoř Veliký – Kniha pastorálních pravidel, kolem 600); od 7. stol. penitenciální knihy (upravují praxi zpovědi a rozhřešení); od 13. stol.: ucelené církevní právo, příručky pro zpovědníky, instrukce pro duchovní správce, návody k povznesení zbožnosti lidových vrstev.
 • Systematická reflexe církevní praxe od 17. stol: pojem praktická teologie poprvé použil Gisbert Voetius (protestant – Utrecht, 1659) – rozlišení základních oborů
 • Vznik pastorální teologie – Štěpán Rautenstrauch (katol. – opat břevnovského kláštera, rodák z Českolipska, první profesor PT v Praze, 1774, fakultní rektor ve Vídni, s pověřením zakládat tzv. „generální semináře“). Navrhl PT jako součást univerzitních studií teologie v Rakousku-Uhersku (1777): zaměření na „vlastnosti a schopnosti budoucího kněze“. Farář byl pedagogickým, osvětovým a administrativním nástrojem státu i církve zároveň. PT byla výhradně pomůckou pro činnost faráře s podrobným soupisem všeho, co měl farář dělat. Odpovídá to sice smyslu PT – je to o ČINNOSTI církve, ale omezuje past. pracovníky pouze na biskupy a faráře. Navíc jim nabízí poměrně přesnou technologii a nepočítá s reakcí na historické a společenské změny. Tato představa přetrvávala až do koncilu a mnohde dodnes. Vyjadřují ji pojmy duchovní správa, pastorace, pastorální teologie.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

praktick teologie jako v da
Praktická teologie jako věda
 • Německo 19. století (protest.) – Friedrich Schleiermacher, 1850 Die Praktische Theologie nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirchen: souřadnost myšlení a zkušenosti, podobně jako např. pedagogika nebo politika – snaha dát praxi církve cíl a pravidla. Od něj pochází základní trvalá témata praktické teologie: napětí mezi teorií a praxí křesťanství, kritická snaha o objasňování skutečného poslání církve a jejích aktuálních možností, úsilí o porozumění člověku (i víře a církvi se vzdalujícímu)
 • Až do 20. stol. v katol. církvi spíše věda aplikační: jak dosáhnout toho, aby lidé mysleli a žili podle představ církve. Postupně stále větší směřování k tomu, aby církev pochopila potřeby člověka a reagovala na ně (v katol. Církvi obrat na II. vat. Koncilu). To symbolizují dvě příručky: Handbuch der Praktischen Theologie (protest., 1974-78 Berlin – DDR), Handbuch der Pastoraltheologie (katol., 1969-72 Herder, hl. redaktor Karl Rahner)
 • Interdisciplinární charakter PT: Tradičně navazovala na filozofické a teologické obory, v současné době se těsně spojila především se sociologií (zjišťování pastorační reality) a psychologií (metodika pastorační pomoci a péče).

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.

pt v r zn ch c rkv ch
PT v různých církvích
 • Pojem PT ve smyslu, jak o něm mluvíme, je společný katolické církvi a protestantským církvím. O nich budeme především mluvit, protože se s nimi setkáváme jak v naší náboženské realitě tak v sociální práci. Z tohoto okruhu je taky dostupná literatura. (Smolík, Křivohlavý, Salajka, katol. Ambros, Opatrný, Kaplánek, Křišťan).
 • Východní církve PT v tomto smyslu nemají – soustředí se na liturgii, homiletiku, katechetiku a právo jako samostatné obory, pastorace je chápána spíše jako osobní pracovní náplň a zároveň poslání kněze. Katol. a protest. prakt. teologie je postavena na činnostech a hledá, jak je dělat co nejlépe, ortodoxní je postavena na osobě kněze a hledá, jak má žít a co má dělat. Pojem praktická teologie považují za protestantský, sami užívají název pastorologie, ve slovenských materiálech dušpastierstvo. Veškerá pastorace je u nich totožná s prací kněze, nikdo jiný se na ní ze zásady nepodílí – neznají místo laiků v církvi ani teologii laiků. Pastorologie je pak spíš pracovní příručka o tom, jak má žít a pracovat kněz. Vychází z biblického obrazu pastýře a z patrologických textů, nebere však vůbec v úvahu ani současné pastorálně-teologické výzkumy z kat. a protest. prostředí, ani nepočítá s pomocí sociologie k výzkumu pastorační reality.

Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek.