ekspertudvalget om fattigdom hvor er udvalget i sit arbejde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
kyra-palmer

Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde? - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekspertudvalget om fattigdomHvor er udvalget i sit arbejde? Torben M. Andersen

 2. Udvalgets kommissorium • Sigtet er et bedre grundlag for at følge den faktiske udvikling, herunder især udviklingen i antallet af børn, der lever i fattigdom, og mennesker, der lever i langvarig fattigdom. • ….manglende økonomiske ressourcer • Belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom • Udarbejde en række forslag til en mulig dansk fattigdomsgrænse • Identificere særligt udsatte grupper • Målrette politiske tiltag • Det er ikke regeringens hensigt, at fastsættelsen af en officiel fattigdomsgrænse skal medføre forhøjede offentlige ydelser

 3. Udvalgets kommissorium II • Kortlægge andre landes brug af en fattigdomsgrænse samt erfaringer hermed • Analysere og vurdere, hvilke kriterier der er relevante for at opgøre fattigdom i Danmark • Udarbejde forslag til, hvilke metoder og data der kan danne grundlag for en dansk fattigdomsgrænse

 4. Udvalgets kommissorium III • Identificere og belyse fattigdomsfælder samt faktorer, der kan bringe mennesker ud af fattigdom • Belyse udviklingen i fattigdom givet udvalgets anbefalinger vedrørende, hvordan fattigdomsgrænser bør defineres

 5. Fattigdomsgrænser/indikatorerHvorfor? • Identifikationen – problemets størrelse og udvikling over tid • Målretning af politiske tiltag – det pro-aktive – hvem og hvorfor? Hvad kan gøres? • Økonomisk politisk fokus --- politikområdet bliver mere synligt! • Tallenes magt (og problemer!)

 6. Politisk ansvar og kvantitative mål • Målsætninger - kvantitative mål • Tolkningsproblemer • Accountability • Klar definition - opgørelse • Klar tolkning • Direkte relation til politik? + Få klare mål under direkte politikkontrol - Mange uklare mål – politisk shopping, uklart ansvar

 7. Legitimitet • Fattigdomsforståelse i et velfærdssamfund • Vigtigt med bred almen forståelse – politisk opbakning

 8. Fattigdomsforståelse • Fattigdom vs ulighed • Absolut eller relativ definition • Social inklusion/eksklusion • Normativt/subjektivt • Kun en økonomisk definition/grænse? • Fanger det? • Frivillig vs ufrivillig • Midlertidig vs permanent • Social inklusion/eksklusion

 9. Hvilke forskelle kan accepteresKontrol vs. Ikke-kontrol: • Ydre betingelser/muligheder • Hændelser gennem livet (Risiko) • Indsats/valg

 10. Årsager og konsekvenser • Lige muligheder • Reduktion af barrierer /social eksklusion • Slutresultat – levevilkår (forbrugsmuligheder) • Uddannelse, sund-hed….. • Aktiv arbejdsmarkeds- og socialpolitik • Omfordeling – skatter og ydelser

 11. Betydningen af velfærdssamfundet • Sociale sikkerhedsnet: Udgang fra fattigdompga. sociale ydelser • Få workingpoor: høje minimumslønninger - højere krav til kvalifikationer • Adgang til velfærdstjenester (uddannelse, sundhed)

 12. Børn – opvækst og social arv • Fattigdomsfælder • Økonomiske (incitamenter) • Social eksklusion (stigmatisering) • Manglende handlemuligheder

 13. Udvalget skal være færdig inden udgangen af marts!