observasjon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Observasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Observasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Observasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Observasjon. Hvorfor observere (Horne og Øyen Målretta miljøarbeid del 2):. 1. Vi kan observere for å finne sammenhenger mellom en persons atferd og omgivelsenes reaksjoner. 2. Vi kan registrere for finne omfanget av en atferd, hvor ofte, hvor lenge, hvor intens.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Observasjon' - gaynell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
observasjon

Observasjon

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

hvorfor observere horne og yen m lretta milj arbeid del 2
Hvorfor observere (Horne og Øyen Målretta miljøarbeid del 2):

1. Vi kan observere for å finne sammenhenger mellom en persons atferd og omgivelsenes reaksjoner.

2. Vi kan registrere for finne omfanget av en atferd, hvor ofte, hvor lenge, hvor intens.

3. Vi kan registrere under trening for å se framgang.

4. Vi kan observere for å finne ferdigheter og manglende ferdigheter som grunnlag for målvalg.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

hvordan registrere
Hvordan registrere

1. DAGBOKREGISTRERING

En kan skrive ned det en opplever i dagboks form. Det foregår en utvelgelse, og det blir mer tilfeldig hva en skriver dersom en ikke har foretatt en utvelgelse av målatferd og formulert den beskrivende.

2. KONTINUERLIG REGISTRERING

- LØPENDE PROTOKOLL

En kan skrive "alt" som foregår av samhandling mellom en person og omgivelsene. Gjerne i trefeltsskjemaet (foranledning-atferd-konsekvens) (OVH av ex til H&Ø). Bruk av video.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

registrering fortsetter 1
Registrering fortsetter 1

For andre registreringsmetoder er det nødvendig å definere målatferden før observasjon. Dette for å få pålitelige data. Dvs. at to observatører kan bli enige om en atferd forekommer eller ikke. Atferden defineres med tre kriterier:

a) Objektiv: definisjonen skal bare referere til atferdens topografi

 • Klar: Definer atferdens begynnelse og slutt

Vi kan også registrere produktet av en handling. Dette kan være særlig nyttig når handlingen er ønsket mht. hyppighet eller varighet (f.eks. antall enheter eleven borer hull i løpet av en tidsperiode). Den store fordelen er at registreringen kan gjøres i etterhånd.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

registrering fortsetter 2
Registrering fortsetter 2

3. FREKVENSRESITRERING/ANTALLSREGISTRERING

Hvor ofte forekommer en på forhånd bestemt og beskrevet atferd/handling ? Her kan en gjerne ta med tidspunktene også.

4. VARIGHETSREGISTRERING

Hvor utholdende er eleven ? Hvor lenge forekommer målatferden ? Denne er særlig nyttig når det er snakk om elever som vi oppfatter som lite utholdende i forhold til arbeidsoppgaver, men også når det er snakk om uønsket atferd.

5. INTERVALLREGISTRERING

Intervallregistrering og Time Sampling brukes på kontinuerlige (repeterende) atferder.

En tidsperiode er delt i intervaller. Observa­tøren registrerer om en atferd har forekommet eller ikke (antall forekomster er uten betydning).

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

registrering fortsetter 3
Registrering fortsetter 3

6. TIME SAMPLING

En observerer samme type atferd som ved intervallregistrering, men nå noteres kun atferden når den forekommer helt til slutt innen intervallet. Intervallene er her lengre enn ved intervallregistrering (f.eks. 10 min), men de kan varierer i lengde for at den som observerers ikke skal kunne gjette seg til når et intervall går mot slutten og dermed la være den observerte atferden.

7. INTENSITETSREGISTRERING

Hvor intens, eller kraftig er atferden ? Her må en ha satt opp noen kriterier på forhånd. (Eli)

8. LATENSREGISTRERING

Hvor lang tid går det fra instruksjon (cue) er gitt til eleven går i gang med handlingen ?

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

definering av intensitet ved atferdsvansker ex
DEFINERING AV INTENSITET VED ATFERDSVANSKER Ex.

0 Ingen problematferd

1 Uhøflig språkbruk: ex. =

Det driter vel jeg i.

Jeg gidder faen ikke å ...

2 Roper og skjeller ut/kjefter:

Det har til helvete ikke du noe med.

Hold deg unna min plass, det er ikke du som skal gjøre det.

Du er så teit, dumma, du skjønner ikke no'.

3 Roper høyere, kjefter grovt utenfor saksområdet:

Jeg skal faen ikke være med på ..... heller.

Du kan til helvete holde deg unna meg når jeg er på byen også.

4 Forlater situasjonen, går til et annet rom eller ut av bygningen.

5 Kaster ting, slår arbeidslederne, truer medarbeidere.

Kaster redskap.

Kaster materiell.

Slår arbeidslederne.

Pass deg du, ellers tar jeg deg.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

bistand hjelp
Bistand - Hjelp

B.4. TEGN OG GESTER.

a) Tegn og gester uten instruks

b) Tegn og gester med instruks.

B.5. MODELL, VISNING.

a) Visning uten instruks

b) Visning med instruks.

FYSISK/MANUELL HJELP

C.1. SKYGGING AV HANDLING.

C.2. DELVIS HANDLEDELSE.

a) Med avstand til ledelsespunktet

b) Ved ledelsespunktet

C.3. FULL HANDLEDELSE.

a) Passiv.

b) Med aktiv motstand.

c) Med motstand pga. bevegelseshemninger.

C.4. MÅ GJØRE I STEDET FOR.

VERBAL/MUNTLIG HJELP

A.1. LANGSIKTIG AVTALE.

a) Inngått varig avtale

b) Tidsavgrenset avtale

c) Tegnøknomi

d) Påminnelser om avtaler.

A.2. KORTSIKTIG AVTALE

a) Råd, hvor personalet ikke har kontroll over konsekven­sene

b) Løfte, hvor personalet har kontroll over konsekvensene

A.3. INSTRUKS FOR DELHANDLING.

VISUELL HJELP

B.1. SKRIFTLIG BESKJED, BRUKSANVISNING.

B.2. BILDER.

a) Utfører handlingene uten annen hjelp.

b) Utfører handlingene med personalet tilstede,

B.3. NÆRVÆR AV PERSONALET.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

konsekvensformer forsterkerkatalog
Konsekvensformer, forsterkerkatalog
 • Noe å spise eller drikke
 • Ting, gjenstander til personlig eie. Penger
 • Aktiviteter inne og ute, hva liker eleven å holde på med
 • Sosialt samvær, samtaler
 • Fysisk kontakt,
 • Talespråklig ros
 • Tegnspråklig ros
 • Andre ting

Bearbeidet etter Wagner og Baadsgaard: Adfærdsmodifikation

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

skjema for registrering av varighet
SKJEMA FOR REGISTRERING AV VARIGHET

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

skjema for antallsregistrering
SKJEMA FOR ANTALLSREGISTRERING

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

skjema for latensregistrering
SKJEMA FOR LATENSREGISTRERING

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

skjema for intervallregistrering av flere atferder
SKJEMA FOR INTERVALLREGISTRERING AV FLERE ATFERDER

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

hva er det vi observerer registrerer
Hva er det vi Observerer/registrerer ?

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen