lukuinto ohjelma kohti monilukutaitoja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lukuinto-ohjelma Kohti monilukutaitoja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lukuinto-ohjelma Kohti monilukutaitoja

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Lukuinto-ohjelma Kohti monilukutaitoja - PowerPoint PPT Presentation

kyra-holland
108 Views
Download Presentation

Lukuinto-ohjelma Kohti monilukutaitoja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lukuinto-ohjelma Kohti monilukutaitoja Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 9.10.2014 Oulu Kurttila-Matero 9.10.2014

 2. Miksi Lukuinto-ohjelma perustettiin? • Suomi putosi ensimmäiseltä sijalta kolmanneksi PISA-vertailussa 2000-2009. PIRLS-arviointi v. 2011 osoitti kansainvälistä keskiarvoa heikompaa motivaatiota ja sitoutumista lukemiseen. • Lukutaitoa mittavien PISA-tutkimusten valossa luetun ymmärtäminen on heikentynyt. Suomalainen peruskoulu on tuottanut tasa-arvoa, joka näkyy kotitaustan vähäisempänä vaikutuksena oppimistuloksiin. Tärkein tasa-arvohaaste on nyt poikien lukutaidon heikkeneminen suhteessa tyttöihin. • Kiinnostus lukemista kohtaan on avaintekijä. Koululukeminen ei riitä takaamaan riittäviä lukutaitoja. • Kansainvälisissä testeissä menestyminen ei yksin saa määrittää oppimisen tavoitteita – suomalaislasten ja nuorten lukutaito on keskimäärin vain tyydyttäväätasoa, parantamisen varaa on siis runsaasti. • Valmisteilla olevissa uusissa opetussuunnitelmissa monipuoliset lukutaidot korostuvat. Kurttila-Matero 9.10.2014

 3. LUKUINTO pähkinänkuoressa: Pilotointipaikkakunnat • OKM • Oulun yliopisto, humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunta • 30 koulu- ja kirjastoparia • 9000 oppilasta • 60 iPadia • 2013 – 14 pilotointi: menetelmien kehitystä, koulutusta ja ohjausta • 2014 – 15 teemavuosi; koulutusta, kampanjoita ja tapahtumia • = monilukutaitojen edistäminen  OPS 2016 Kurttila-Matero 9.10.2014

 4. Pilotointi 2013-2014 • Lukuinto-ohjelmassa kehitettävien toimintamallien ja koulutuskokonaisuuden perustana oli laajamittainen vuosien 2013 ja 2014 aikana suoritettu pilotointi. • Pilotoinnintoteuttivat koulu ja kirjasto -parit yhteistyökumppaneineen lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa. Kurttila-Matero 9.10.2014

 5. Monilukutaito haltuun pilotoinnin avulla • Käsite kattaa kirjoitetun tekstin lukutaidon, kuvanlukutaidon,numeraalisen/matemaattisenlukutaidon, media- ja informaatiolukutaidon sekä digitaalisen lukutaidon • Käsitteeseen kuuluvat myös tulkitsemisen ja tuottamisen taidot Kurttila-Matero 9.10.2014

 6. Pilottiprojekteissa toteutettiin käytännössä laajan tekstikäsityksen ulottuvuuksia Tekstit voivat olla • puhuttuja • kirjoitettuja • auditiivisia/äänellisiä • visuaalisia/kuvallisia • audiovisuaalisia • painettuja • analogisia • digitaalisia Kurttila-Matero 9.10.2014

 7. PILOTOINNIN TULOKSIA 1. Yhteistyö lisääntyi • koulun ja kirjaston yhteistyö syveni ja säännöllistyi • lapset ja nuoret kokivat voivansa vaikuttaa toimintatapoihin • vanhempia aktivoitiin lukemaan yhdessä lasten kanssa • toimijaverkosto laajeni Kurttila-Matero 9.10.2014

 8. 2. Monilukutaitoja tukevia pedagogisia käytänteitä kehitettiin • monilukutaidon käsite selkeytyi opettajille ja kirjastoammattilaisille • oppimisympäristön muokkaaminen ja laajentaminen – kirjastoon ja virtuaalimaailmaan erityisesti • yhteistoiminnallisuus • tieto- ja viestintätekniikan tehokkaampi käyttö oppimisessa Kurttila-Matero 9.10.2014

 9. 3. Lukuintoa voidaan lisätä kun • lukemisesta tehdään näkyvää, sitä arvostetaan • hyödynnetään vertaisvuorovaikutusta • aikuinen toimii samastumiskohteena • oppimisympäristö tukee lukemista • lukeminen lisääntyy kun oppilaiden asenne lukemista kohtaan muuttuu myönteisemmäksi Kurttila-Matero 9.10.2014

 10. 4. Lukuintopiloteissa • ideoiden jakaminen pilotoijien kesken innosti • projekteissa rajanylityksiä: oppiaineiden ja luokkien välillä, koulu-, kunta- ja toimialasektorien välillä, sukupolvien välillä • kirjastokäynnit lisääntyivät • lapset ja nuoret lukivat enemmän Kurttila-Matero 9.10.2014

 11. ”Kirjastossa käynti on lisääntynyt. Se näkyy jo kirjaston lainaustilastoissa! Lukutaidon käsite on edelleen avartunut. Kollegiaalinen yhteistyö koulun ja kirjaston välillä onparantunut. Näemme toisemme enemmän työtovereina kuin ennen. Lestijoki-lehden kanssa toiminta ollut mutkatonta ja tapahtunut hyvässä hengessä.” Kirjavinkkaus | Lukudiplomit | Yhteisölliset toimintamallit

 12. Lapset ja nuoretLukuinnosta “Koulussaoppiilukemaan ja kirjastoinnostaalukemaan” • “Kaikkimuuolihyvääpaitsiettäkirjatolivatliianlyhyitä” “En ole koskaanlukenutmitäänmuutakuinakkareitamuttanörttikirjojenjälkeenolenlukenutenemmän”

 13. Kirjaston ja koulun OPS-yhteistyö pilottiprojekteissa Kurttila-Matero 9.10.2014

 14. OPS Rovaniemen pilottiprojekteissa • Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, lähikirjastot ja seitsemän koulua • Tavoitteena saada Kirjastopolku tulevaan Rovaniemen kaupungin OPS 2016 –asiakirjaan Kirjastolle on tärkeää, että kirjasto-opetuksen sisältö vastaa koulujen tavoitteita. • ”Kun tarjolla on yhtenäinen malli, molemmat osapuolet (koulu ja kirjasto) sitoutuvat tavoitteelliseen toimintaan”, Rovaniemen kaupunginkirjastolta ja kouluilta kerrotaan. • Lukuinnossa Kirjastopolku-vierailuista laadittiin sisältöohjeet ja tuntisuunnitelmat kirjaston henkilökunnalle, jotta vierailut säilyvät samanlaisina kaikille. • Aiemmin koululaisten kirjastovierailujen määrä ja sisältö ovat riippuneet opettajan aktiivisuudesta. Kurttila-Matero 9.10.2014

 15. OPS Oulun pilottiprojekteissa • Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, lähikirjastot, Oulun koulukirjasto ja 6 koulua • Tavoitteena kehittää monipuolista kirjastoyhteistyötä, kehittää tiedonhallintataitojen ohjausta oppiainerajat ylittävissä projekteissa http://tullintarinat.wordpress.com/myllytullin-koulun-verkkolehti/lukuinto-2/sekä tehdä eläväksi kirjallisuutta monipuolisin tuottamisen keinoin • Kirjastoreitti www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti • Mäntylä-Snellmanin päiväkodin esikoulu: Lasten Lukuhöperöpassi http://www.ouka.fi/oulu/mantyla-snellman/lukuintohanke-lukuhopero Kurttila-Matero 9.10.2014

 16. OPS Lappeenrannan pilottiprojekteissa • Lappeenrannan kaupunginkirjasto ja Lappeen ja Myllymäen koulut • ”Opetussuunnitelmauudistuksen kynnyksellä on hyvä ajankohta arvioida ja tarvittavin osin uudistaa lukemiseen innostamiseen ja mahdollistamiseen liittyvät toimintamallit. Siihen Lukuinto-ohjelma tarjoaa erinomaisen viitekehyksen.” • Lappeenrannan koko kaupungikirjasto ja kaikki peruskoulut liittyvät lukuvuonna 2014 – 2015 Lukuinto-ohjelmaan. • Lähes 30 ylä- ja alakoulua • Oppilaita yhteensä noin 6000 Kurttila-Matero 9.10.2014

 17. OPS Turun pilottiprojekteissa • Turun kaupunginkirjasto, mediakasvatuksen informaatikko • Puolalankoulu, ylä- ja alakoulu • Kehitettiin laaja mediakasvatusohjelma, jota levitetään Turussa kaupunginkirjastolla ja esim. äidinkielen opettajien yhdistyksen kautta • http://blog.edu.turku.fi/lukuinto/ Kurttila-Matero 9.10.2014

 18. AJANKOHTAISTA Kirjastolehti: OPSituudistuvat – kirjastoilla iskun paikka http://kirjastolehti.fi/artikkelit/artikkeli/439/kirjasto-mukaan-opsiin/ Leena Elenius Informaatikko SeAMK Kirjasto – 02.10.2014 KIRJASTOISSA tarvitaan pedagogista osaamista, ohjaustaitoja sekä vuorovaikutus- ja lobbausrohkeutta.  Oppilaille parasta palvelua ei ole, että virkailija tekee hänelle kaiken valmiiksi. Parasta palvelua on auttaa oppilaita ajattelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan, arvioimaan löytämäänsä tietoa. http://www.lukuinto.fi/ajankohtaista/uutiset.html TUTKIMUKSIA http://www.lukuinto.fi/intoa-ja-ideoita-lukuinnosta/opinnaytetoita.html TAPAHTUMIA LUKUINTOMARKKINOITA http://www.lukuinto.fi/ajankohtaista/tapahtumat.html KIRJAILIJAVIERAILUJA VERKOSSA http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut/ ILOA JA INTOA Kurttila-Matero 9.10.2014

 19. LUKUINTO- KOULUTUKSEThttp://www.lukuinto.fi/koulutus.html SYKSY 2014 KEVÄT 2015 Lukuintoa Lapissa 5.-6.2. Läslust i Åbo ellerTammerforsfebruari-mars Lukuintoa Joensuussa 12.-13.3. Lukuintoa Helsingissä 23.-24.4. • Lukuintoa Oulussa 2.9. • Läslust i Helsingfors 9.9. • Lukuintoa Kuopiossa 16.9. • Lukuintoa Jyväskylässä 23.-24.10. • Läsforumi Esbo 20.-21.11. • Lukuintoa Turussa 3.-4.12. Kurttila-Matero 9.10.2014

 20. Liity mukaan! • http://www.kirjastokaista.fi/fi/lukuintoa-lahettilailta • lukuinto.fi/ Kurttila-Matero 9.10.2014