buffertfondernas framtida storlek f rvaltningskostnader n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Buffertfondernas framtida storlek & förvaltningskostnader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Buffertfondernas framtida storlek & förvaltningskostnader

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

Buffertfondernas framtida storlek & förvaltningskostnader - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Buffertfondernas framtida storlek & förvaltningskostnader. På ett antal ställen i utredningen utgår utredningen ifrån att fonderna kommer att minska i storlek t.o.m. år 2041. Denna uppgift härrör från en äldre framskrivning från

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Buffertfondernas framtida storlek & förvaltningskostnader' - kyoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
buffertfondernas framtida storlek f rvaltningskostnader
Buffertfondernas framtida storlek & förvaltningskostnader

På ett antal ställen i utredningen utgår utredningen ifrån att fonderna kommer

att minska i storlek t.o.m. år 2041. Denna uppgift härrör från en äldre framskrivning från

Pensionsmyndigheten, i vilken buffertkapitalet väntades halveras i reala termer till år 2041.

Enligt den senaste framskrivningen, som blev tillgänglig innan offentliggörandet av utredningen,

kommer det samlade fondkapitalet istället att växa i nominella termer. I reala termer väntas

fondkapitalet vara omkring dagens nivå under ett antal år framöver, för att därefter växa.

Fondkapital i miljarder kronor (nominellt resp. realt) enligt basscenariot i Pensionsmyndighetens årsredovisning (Orange rapport) för 2011.