Vas latvijas valsts me i 2011 gada ziedojuma soci lajai jomai izlietojums l dz 2012 gada 31 j lijam
Download
1 / 26

P?rskats uz 31.07.2012. - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

VAS “Latvijas valsts meži” 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums līdz 2012.gada 31.jūlijam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P?rskats uz 31.07.2012.' - kynton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vas latvijas valsts me i 2011 gada ziedojuma soci lajai jomai izlietojums l dz 2012 gada 31 j lijam

VAS “Latvijas valsts meži” 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums līdz 2012.gada 31.jūlijam


P rskats uz 31 07 2012

 • LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām atbilstoši LVM ziedojumu stratēģijai un pamatojoties uz koleģiālu mērķziedojuma padomes lēmumu, kur piedalījās fonda “Ziedot”,Latvijas Samariešu apvienības,Latvijas Bērnu fonda,LVM un ZM izvirzītie pārstāvji.

 • LVM meži finanšu administrēšana un izlietojuma kontrole uzticēta fondam “Ziedot”.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķirtais ziedojums tika sadalīts 25 projektiem

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Atbalsts bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām

13 projekti

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Alūksnes invalīdu biedrība: vajadzībām

 • 70 invalīdiem Alūksnē pieejami trenažieri un masāžas aparāts veselības uzlabošanai.

 • Izlietots: 700 Ls trenažiera un masāžas aparāta iegādei.

  Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”:

 • 80 bērniem ar īpašām vajadzībām Ventspilī nodrošināta mūzikas terapija.

 • Izlietots: 1990 Ls atalgojumam 2 speciālistiem.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Biedrība Dižvanagi: vajadzībām

 • 16 Liepājas un 8 Rīgas ģimenēm, kurās ir nedziedināmi slimi bērni nodrošināts regulārs paliatīvā dienesta atbalsts.

 • Veiktas 384 vizītes pie ģimenēm Liepājā un 21 vizīte pie ģimenēm Rīgā.

 • Izlietots: 867.60 Ls apmaksājot degvielu.

  Gulbenes novada invalīdu biedrība:

 • 15 Gulbenes invalīdi apguvuši šūšanas iemaņas, veicināta invalīdu nodarbinātība - sašūti 125 lakatiņi un 26 somas.

 • Izlietots: 130 Ls šujmašīnas un auduma iegādei.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Medņeva”: vajadzībām

 • Nodrošināta malka Medņevas invalīdu biedrības telpu apkurei.

 • Organizēts biedrības 10 gadu jubilejas pasākums ar 45 dalībnieku piedalīšanos.

 • Izlietots: 544.51 Ls malkas iegādei un pasākuma rīkošanai.

  Invalīdu tiesību aizsardzības centrs:

 • 198 cilvēkiem ar invaliditāti un viņu tuviniekiem nodrošināts konsultatīvs atbalsts.

 • Pārstāvētas personu ar invaliditāti intereses valsts institūcijās.

 • Izlietots: 1100 Ls atalgojumam darbiniekam.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons“: vajadzībām

 • 50 bērniem ar īpašām vajadzībām nodrošināta auklīte 32 stundas ik mēnesi, kopumā 37 auklītes 6 mēnešus strādājušas 9450 stundas.

 • Izlietots: 49 164 Ls auklīšu atalgojumam, auklīšu dienesta izmaksām.

  Latvijas bērnu fonds:

 • Organizētas 11 specializētas un integrējošas nometnes 237 bērniem ar īpašam vajadzībām, bērniem no audžu un aizbildņu ģimenēm.

 • Izlietots: 62 811.54 Ls nometņu rīkošanas izdevumi personālam, ēdināšanai, telpu nomai, sakaru izdevumiem, kancelejai utml.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Jelgavas invalīdu biedrība vajadzībām:

 • 230 Jelgavas invalīdiem nodrošināts atbalsts– pārtikas palīdzība, regulāra saziņa, transports ārstu apmeklējumiem.

 • Izlietots: 350 Ls transporta un sakaru pakalpojumiem.

  Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO:

 • Nodrošināta invalīdu interešu pārstāvība vietējā un starptautiskā līmenī – 54 viedokļi darba grupām un mēdijiem, 5 prezentācijas, 6 viedokļi par EK un ANO dokumentiem u.c.

 • Organizētas 10 atbalsta grupas, 22 konsultācijas cilvēkiem ar invaliditāti.

 • Izlietots: 3723.73 Ls telpu nomas un komunālajiem maksājumiem.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļa:

 • 46 Daugavpils multiplās sklerozes slimniekiem organizēti dažādi atbalsta pasākumi.

 • Izlietots: 500 Ls transporta un ēdināšanas izdevumiem.

  Latvijas Nieru slimnieku asociācija:

 • 10 hemodialīzes pacietiem un pacietiem pēc nieru transplantācijas organizēta 7 dienu apmācību un rehabilitācijas nometne.

 • Izlietots: 1329 Ls nometnes organizēšanas izmaksas.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds “Klusums” nodaļa:

50 dzirdes invalīdiem un smagi vājdzirdīgām personām tika nodrošināta dalība Latvijas nedzirdīgo savienības 16. pašdarbnieku festivālā Kuldīgā.

Izlietots: 300 Ls autobusa nomai.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes situācijās

5 projekti

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Aizputes Samarietis: krīzes situācijās

 • 40 Aizputes trūcīgie iedzīvotāji ik darba dienu varēja saņemt siltu maltīti zupas virtuvē, kopumā izsniegtas 3150 porcijas.

 • Izlietots: 871.55 Ls komunālajiem maksājumiem, malkas iegādei.

  Biedrība “Zvannieku mājas”:

 • 30 bērniem un jauniešiem, kas uzturas alternatīvajā ģimenes mājā Zvanniekos ierīkota droša un praktiska virtuve.

 • Izlietots: 1515 Ls virtuves mēbeļu iegādei.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Fonda “Ziedot” labdarības noliktava un sociālā atbalsta programma:

Mantu ziedošanas punktā ikdienu tika pieņemti ziedojumi vidēji mēnesī no 200 cilvēkiem. Saziedotie 35 000 kg apģērbi un apavi 29 mikroautobusos nogādāti trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm pēc ugunsgrēkiem visā Latvijā. Rīgā vidēji mēnesī 120 cilvēkiem tika izsniegti 1200 kg ziedoto mantu.

Pieņemti liela apjoma ziedojumi no uzņēmumiem, kopā - 800 kg un 253 kastes - pārtika, sadzīves lietas, rotaļlietas. Ziedojumi izsniegti 58 labdarības organizācijām, kas rūpējas par trūcīgām ģimenēm visā Latvijā.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Sniegtas vairāk kā 92 klātienes, 74 e-pasta un 1540 telefoniskas konsultācijas par palīdzības saņemšanas iespējām, nosacījumiem, dokumentāciju - ģimenēm ar bērniem ar īpašam vajadzībām, ģimenēm krīzes situācijās, ģimenēm pēc ugunsgrēkiem, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, veciem un vientuļiem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. Pieņemti un izskatīti 180 jauni privātpersonu palīdzības iesniegumi.

240 gadījumos organizēta finansiālas palīdzības sniegšana (dokumentu un informācijas pārbaude, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, rēķinu pārbaude, viesnīcu, aviobiļešu rezervēšana, atskaišu pārbaude) valsts neapmaksātas ārstniecības un rehabilitācijas gadījumos Latvijā un ārvalstīs, valsts neapmaksātu medicīnisko palīglīdzekļu un medikamentu iegādei, organizēta mājokļu atjaunošana pēc ugunsgrēkiem, mājokļu remonts un labiekārtošana utml. t.sk. 186 bērniem ar īpašām vajadzībām un 54 pieaugušajiem ar invaliditāti vai krīzes situācijā.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Organizēti 11 izglītojoši pasākumi ģimenēm un bērniem, labdarības organizācijām.

Organizēta ziedojumu vākšana vidēji 50 labdarības mērķiem ik mēnesi internetā un izmantojot 5 labdarības tālruņus, lai palīdzētu dzīvnieku patversmēm, dažādās nelaimēs t.sk. ugunsgrēkos cietušām ģimenēm, bērnu ārstniecībai un rehabilitācijai un auklītēm bērniem ar invaliditāti.

Izlietots: 33 083.54 Ls noliktavas uzturēšanas un mantu vākšanas – nodošanas izmaksām, transporta, darbinieku atalgojuma, ziedojumu piesaistes aktivitāšu izmaksām.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Biedrība Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”:

 • 200 sievietēm un bērniem, kas cietuši no vardarbības, uzturēšanās laikā krīzes centrā ir nodrošinātas jaunas mēbeles.

 • Izlietots: 2500 Ls mēbeļu iegādei.

  Latvijas Samariešu apvienība:

 • Organizēta līdzekļu piesaiste un pārtikas ziedojumu pieņemšana no iedzīvotājiem un uzņēmumiem, nodrošināts noliktavas darbs, lai 5708 Latvijas ģimenes vai aptuveni 25 780 cilvēkiem sniegtu pārtikas palīdzību pārtikas paku veidā.

 • Izlietots: 22 499.20 Ls ziedojumu piesaistes kampaņas izdevumi, centrālās noliktavas izmaksas, darbinieku atalgojums, atbalsts reģionālajiem partneriem.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam

2 projekti

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Latvijas Teātra radošo personību atbalsta fonds: dzīvesveidam

 • 50 bijušajiem skatuves māksliniekiem nodrošināts atbalsts medicīniskajai aprūpei.

 • Izlietots: 6510 Ls veselības apdrošināšanas polišu iegādei.

  Latvijas Samariešu apvienība:

 • Iegādātas virtuves iekārtas 400 Kurzemes reģiona sociālo institūciju iemītnieku ēdināšanai.

 • Izlietots: 37 854.50 Ls virtuves iekārtu iegādei.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai dzīvesveidam

5 projekti

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

“Mentor Latvia“: dzīvesveidam

 • Apzināti 26 jauni mentori un 20 jaunieši, kas darbosies mentorprogrammas ietvaros, lai sniegtu atbalstu riska grupu jauniešiem.

 • Notikušas atlases intervijas un seminārs, 2 praktiskās nodarbības.

 • Izlietots: 268Ls nodarbību apmaksai, telpu nomai.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Atbalsts reģionālām labdarības organizācijām un Skolas soma ar Fondu “Ziedot”:

Sniegtas 27 klātienes, 380 e-pasta un 165 telefona konsultācijas labdarības organizācijām visā Latvijā par ziedojumu piesaisti, sadarbības veidošanu, finanšu atskaišu sagatavošanu, tēla veidošanu.

73 gadījumos organizēta finansiāla atbalsta sniegšana (dokumentu un informācijas pārbaude, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana (līgumi, rēķini), atskaišu pārbaude) labdarības organizācijām visā Latvijā, kas gādā par veciem un vientuļiem cilvēkiem, rūpējas par ilgstoši guļošiem slimniekiem, nodrošina trūcīgo ēdināšanu, dzīvnieku labklājību, bērnu un jauniešu aprūpi un nodarbībām, izglītību, kultūru.

Uzsākta sadarbība ar 20 labdarības organizācijām visā Latvijā, lai līdz 1. septembrim 1600 trūcīgiem un maznodrošinātiem pirmklasniekiem visā Latvijā sniegtu iespēju saņemt 25 Ls dāvanu kartes skolas lietu iegādei.

Izlietots: 2784.73 Ls tehniskās izmaksas, ziedojumu piesaistes izdevumi.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Latvijas Audžuģimeņu biedrība: soma ar Fondu “Ziedot

 • Nodrošināts atbalsts aizbildņiem un audžuvecākiem – konsultācijas 150 ģimenēm, atbalsta grupas 36 ģimenēm, nodarbības 47 bērniem un 39 jauniešiem.

 • Izlietots: 4132.39 Ls atalgojumam darbiniekam, telpu nomai, sakaru pakalpojumiem.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Nodibinājums Palīdzēsim.lv: soma ar Fondu “Ziedot

 • 20 jauniešiem no sociālā riska ģimenēm organizētas 6 izglītojošas un izzinošas nodarbības.

 • Izlietots: 1748.43 Ls atalgojumam darbiniekiem un speciālistiem, transporta un ēdināšanas izdevumiem.

  Resursu centrs sievietēm "Marta“:

 • Sniegta palīdzība 26 sievietēm, kas cietušas no vardarbības, sniegtas 89 psihologa konsultācijas, 43 sociālā darbinieka un 58 jurista konsultācijas, sagatavoti 32 juridiskie dokumenti un 14 gadījumos pārstāvētas cietušo intereses institūcijās.

 • Izlietots: 7193.86 Ls speciālistu atalgojumam, biroja izmaksām utml.

Pārskats uz 31.07.2012.


P rskats uz 31 07 2012

Pārskatu par VAS “Latvijas valsts meži” soma ar Fondu “Ziedot

2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojumu līdz 2012.gada 31.jūlijam sagatavoja fonds “Ziedot”.

Rūta Dimanta

Fonda “Ziedot” valdes priekšsēdētāja

Tālr.: 67289339

E-pasts: ruta@ziedot.lv