f rst lite addenda till g rdagen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
först lite addenda till gårdagen … PowerPoint Presentation
Download Presentation
först lite addenda till gårdagen …

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

först lite addenda till gårdagen … - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

först lite addenda till gårdagen …. Korsreferenser. <ptr/> (tomt element) eller <ref> (med elementinnehåll) attributet target för att identifiera ett mål. See especially <ref target='SEC12'> section 12 on page 34 </ref> . See especially <ptr target='SEC12'/> . ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

först lite addenda till gårdagen …


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korsreferenser
Korsreferenser
 • <ptr/>(tomt element) eller <ref>(med elementinnehåll)
 • attributet target för att identifiera ett mål

See especially <ref target='SEC12'>

section 12 on page 34</ref>.

See especially <ptr target='SEC12'/>.

...

<div id='sec12'>

<head>Concerning Identifiers</head>

men om m let inte finns i samma dokument
Men om målet inte finns i samma dokument?
 • <xref></xref>
 • <xptr />
 • Se t.ex. vad <xref doc='doc2' from="ID (SEC12)"/> Strindberg säger om Huysmans</xref>
 • Se t.ex. vad Strindberg säger om Huysmans <xptr doc='doc2' from="ID (SEC12)"/>
to get hi or not
to get <hi> or not
 • Återge emfatiskt markerade ord med <hi> när du inte kan eller vill specificera anledningen till emfasen.
 • Men om du kan identifiera varför ordet är betonat, bör du tillgripa ett mer specifikt element, t.ex.: <emph>, <foreign>, <title>, <term>
tei header

TEI Header

Mats Dahlström

Digitalisering av text

April 2005

metadata
Metadata
 • Data om data // information om dokumentet  bibliografiska data
 • Metadata för
  • samlingar av dokument
  • ett dokument
  • ett dokumentsegment
metadata typ
Metadata / typ
 • Beskrivande metadata
 • Strukturella metadata
 • Administrativa metadata
 • Rättshanteringsmetadata
 • Arkivaliska metadata
metadata funktion
Metadata / funktion
 • Dokumentation
 • Bibliografisk kontroll:
  • Identifiering och (fr.a. maskinell) återvinning av resurser
  • Organisering av resurser
 • Interoperabilitet mellan system
 • Rättigheter
 • Bruksinformation
 • Information till sökmaskiner
 • Stöd för arkivering och bevarande

Läs ”Minerva” om metadata!

metadata digitala objekt
Metadata / digitala objekt
 • Synliga / dolda metadata
 • Inbäddade / externa
 • “Tryckta” standarder: behov av metadaformat anpassade till digitala objekt
 • Flera försök att göra beskrivningen standardiserad, enhetlig, maskinläsbar (Dublin Core, PICS, TEI Header, RDF)
 • Dåligt stöd för metadata i SGML och HTML
teiheader
<teiHeader>
 • Syftar till att ge en beskrivning av framför allt den elektroniska resursen men också av dess källor
 • Kraftfull och detaljrik, genom en stor uppsättning av både element och attribut
 • Obligatoriska respektive valfria element
 • Kap. 5 i Guidelines – kap. 20 i TEI Lite
 • Kap 6 i övn.mtrl, inklusive figur 6.1 + bilaga D
4 sektioner i tei header
4 sektioner i TEI Header

<teiHeader>

<fileDesc> ... </fileDesc>

<encodingDesc>...</encodingDesc>

<profileDesc> ...</profileDesc>

<revisionDesc> ... </revisionDesc>

</teiHeader>

4 sektioner i tei header1
4 sektioner i TEI Header
 • File description
 • Encoding description
 • Profile description
 • Revision description
filedesc
<fileDesc>
 • Obligatoriskt
 • Full bibliografisk information om den elektroniska filen och dess källa/or
 • Obligatoriska barnelement:
  • <titleStmt>
  • <publicationStmt>
  • <sourceDesc>
 • Valfria barnelement
filedesc titlestmt
<fileDesc>/<titleStmt>
 • Obligatoriskt
 • Identifierar den elektroniska filen, inte dess källa/or
 • Obligatoriskt barnelement:
  • <title>
 • Valfria barnelement, t.ex.:
  • <author> [dvs till verket, av vilket den elektroniska filen är en version]
  • <editionStmt> [dvs om den elektroniska utgåvan]
  • <respStmt> [dvs för den elektroniska utgåvan]
slide17
<titleStmt>

<title>Author To Her Book: An Electronic Edition</title>

<author>

<name reg="Bradstreet, Anne">Anne Bradstreet</name>

<date>1612-1672</date>

</author>

<respStmt>

<resp>Header creation by <name>Ralph Bauer</name></resp>

<resp>Encoded by <name>Ann Hanlon</name></resp>

</respStmt>

</titleStmt>

filedesc publicationstmt
<fileDesc>/<publicationStmt>
 • Obligatoriskt element
 • Obligatoriskt innehåll: antingen en beskrivning av resursen eller minst ngt av barnelementen:
  • <publisher> [förlag, organisation]
  • <distributor> [individ(er), sällskap etc]
  • <authority>
 • Annat:
  • <availability>
  • <address>
filedesc sourcedesc
<fileDesc>/<sourceDesc>
 • Obligatoriskt
 • Identifierar källan/orna till den elektroniska filen
 • Innehåller antingen beskrivning i text (<p>) eller ett el flera av barnelementen:
  • <bibl> [dvs till verket, av vilket den elektroniska filen är en version]
  • <biblFull>
  • <listBibl>
 • Ingen ”källa”?
slide20
<sourceDesc>

<bibl>The Works of Anne Bradstreet in Prose and Verse. Edited by John Harvard Ellis. (Charlestown: A. E. Cutter, 1867)</bibl>

</sourceDesc>

filedesc sourcedesc biblfull
<fileDesc>/ <sourceDesc> / <biblFull>
 • Innehåller en egen lite full genomgång av TEI:s file description, men alltså denna gång för källresursen
4 sektioner i tei header2
4 sektioner i TEI Header
 • File description
 • Encoding description
 • Profile description
 • Revision description
encodingdesc
<encodingDesc>
 • Dokumenterar (val i) arbetet med den elektroniska texten och dess kod, t.ex.
  • <editorialDecl> (t.ex. normalisering av stavning, typ av rättelser införda)
  • <tagsDecl> (t.ex. märkfrekvenser)
  • <refsDecl> (t.ex. den princip som valts för kapitelnumrering etc)
  • <classDecl> (t.ex. ett klassif.schema)
4 sektioner i tei header3
4 sektioner i TEI Header
 • File description
 • Encoding description
 • Profile description
 • Revision description
profiledesc
<profileDesc>
 • 3 valbara barnelement:
  • <creation>(högst en)
  • <langUsage>
  • <textClass>(enligt <classDecl>) med barnelement, t.ex.:
   • <keywords>
   • <classCode scheme”…”>
4 sektioner i tei header4
4 sektioner i TEI Header
 • File description
 • Encoding description
 • Profile description
 • Revision description
revisiondesc
<revisionDesc>
 • En ”logg” för uppdateringar, revisioner och andra ändringar som har gjorts med den elektroniska resursen.
 • Innehåller ett eller flera <change>. Varje <change> har:
 • <date>
 • <respStmt> (ett eller flera)
 • <item> (textbeskrivning av vad som gjorts)
slide28
<revisionDesc>

<change>

<date>1996-11-19</date>

<respStmt><resp>xxx</resp> <name>ASM</name></respStmt>

<item>Header Edited</item>

</change>

<change>

<date>unknown</date>

<respSstmt><resp>xxx</resp> <name>JPW</name></respStmt>

<item>Basic Tei Lite tagging</item>

</change>

</revisionDesc>

tei headers kan
TEI Headers kan …
 • Utgöra egna XML-dokument
 • Vara kraftfulla metadataresurser
 • Översättas (t.ex. via XSLT) till andra metadatascheman, t.ex. Dublin Core eller MARC 21
  • Cf ”arkiv” – ”leverans”