Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak
Download
1 / 50

- PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Sahadan Bir Bakış. Fonksiyon kaybından, kimliğe, sakatlıktan, engelliliğe!. TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİ YÖNELİK MEVZUAT. T.C. Anayasası 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1997)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak
BirleşmişMilletlerEngelliHaklarıSözleşmesi’neSahadanBirBakışT rk ye de engell ler y nel k mevzuat
TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİ YÖNELİK MEVZUAT

 • T.C. Anayasası

 • 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkinKanun Hükmünde Kararname (1997)

 • 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1997)

 • 5378 sayılı Özürlüler bazı Kanunlarda ve kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılması hakkında Kanun (2005)


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

KANUNLARIN ÖZÜRLÜLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

Eşitliği sağlamak amacıyla (Pozitif ayrımcılık ilkesi) getirilen MUAFİYETLER-TEDBİRLER

EŞİTLİK İLKESİNDEN HAREKETLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERBirle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu söyleyebilir misiniz?

Engeli olmayanlar engellileri çoğunlukla yardıma muhtaç insan olarak değerlendirmektedir.

n: 167 (%)


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak
T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın (ÖZİDA) 3 kasım 2010’da açıkladığı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması

 • Özürlülerin yüzde 71,3'ü özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla ilgili mevzuattan haberleri olmadığını dile getirilmektedir.

 • %65’i tanımadıkları insanların alayına maruz kaldıklarını,

 • %42.7’si kamu görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını

 • engelliler in %46’sı, istihdam alanında

 • %51’i, eğitim alanında

 • %39’u, sağlık alanında

 • %40 adalete erişimde

 • engellilerin %51.3 toplumsal yaşama katılım alanında da

 • ayrımcılık içeren uygulamalarla karşı karşıyakaldığını beyan etmektedir.


Dar uygulamalar a isindan sorunlar
İDARİ UYGULAMALAR AÇISINDAN SORUNLAR Başkanlığı’nın (ÖZİDA) 3 kasım 2010’da açıkladığı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması

 • KANUNLARIN ve İLİŞKİLİ MEVZUATIN EŞGÜDÜM İÇERMEMESİ ve ÇAKIŞMASI VE EKSİKLİKLER

 • KANUNLARIN UYGULANMAMASI

  • İdarecilerin mevzuatı bilmemesi

  • kamu idaresinin alışkanlıkları

  • İdarecilerin görevlerini ihmal ve önemsememeleri

  • İdarecilerin kamu adına mali kaygıları

  • İdarecilerin engelliye doğru bir bakış açısına sahip olmamasının getirdiği ayrımcı, dışlayıcı bakış açısı

 • KANUNLARIN CAYDIRICI MÜEYYİDELER İÇERMEMESİ


Kanunlarin ve l k l mevzuatin e g d m ermemes ve aki masi eks kl klere rnekler
KANUNLARIN ve İLİŞKİLİ MEVZUATIN EŞGÜDÜM İÇERMEMESİ ve ÇAKIŞMASI –EKSİKLİKLERE ÖRNEKLER

 • 5378 sayılı kanunun geçici 2 ve 3.maddesinde kamusal mekanların ve toplu taşım araçlarının engelli erişimine uygun hale getirmesi için öngörülen 7 yıllık sürenin uzatılması

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi ve bu madde kapsamında yayınlanmış olan16/09/2004 tarih ve 25585 sayılı Özürlülerin Devlet Memurluğu’na Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik


Kanunlar n ayr mc l k i ermesi
Kanunların ayrımcılık içermesi İÇERMEMESİ ve ÇAKIŞMASI –EKSİKLİKLERE ÖRNEKLER

 • 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun adayların niteliklerine ilişkin 8. maddesinin (g) bendi

 •             g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,


Mevzuat n ayr mcal k i ermesi evde bak m yard m mevzuat
Mevzuatın İÇERMEMESİ ve ÇAKIŞMASI –EKSİKLİKLERE ÖRNEKLERayrımcalık içermesiEvde bakım yardımı mevzuatı

 • 23.10.2007 tarih ve 26679 sayılı BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’in 4. maddesinin c. fıkrası: özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden; günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının,bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilenler” bakım yardımından yararlanır

 • 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 93. Maddesi : “Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler”


Vaka1 ali amaz bares oldu u n ali arak emekl l k hakkinin kaybed lmes

VAKA1: ÇALIŞAMAZ İBARESİ OLDUĞU İÇİN ÇALIŞARAK EMEKLİLİK HAKKININ KAYBEDİLMESİ

RAPORLANDIRILAN DERECE:%95

ÇALIŞAMAZ İBARESİ İŞARETLENMİŞ

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI YERİNE İŞGÜCÜ KAYBI İBARESİ KULLANILMIŞ


Vaka2 ali amaz bares oldu u n ali arak emekl l k hakkinin kaybed lmes
VAKA2: ÇALIŞAMAZ İBARESİ OLDUĞU İÇİN ÇALIŞARAK EMEKLİLİK HAKKININ KAYBEDİLMESİ

RAPORLANDIRILAN DERECE:%86

ÇALIŞAMAZ İBARESİ İŞARETLENMİŞ

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI YERİNE İŞGÜCÜ KAYBI İBARESİ KULLANILMIŞ


Vaka 3 z r dereces 40 g ster ld n erken 1800 g n emekl l k hakki kaybed lmes
VAKA 3: ÖZÜR DERECESİ %40 GÖSTERİLDİĞİ İÇİN ERKEN (1800 GÜN) EMEKLİLİK HAKKI KAYBEDİLMESİ

RAPORLANDIRILAN DERECE:%40

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI YERİNE İŞGÜCÜ KAYBI İBARESİ KULLANILMIŞ


Darenin mali kayg lar na rnek
İdarenin Mali Kaygılarına örnek! (1800 GÜN) EMEKLİLİK HAKKI KAYBEDİLMESİ


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

İdarecilerin engelliye doğru bir bakış açısına sahip olmamasının getirdiği ayrımcı, dışlayıcı bakış açısıKonservatuvarı kazanan otistik genç okula kabul edilmedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Klasik Müzik Festivali kapsamında eğitim alan öğrenciler arasında bulunan otistik Buğra Çankır, iki kez konservatuvarı kazanmasına rağmen kabul edilmedi.


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

Engelli kardeşi için yardım toplarken can verdi! olmamasının getirdiği ayrımcı, dışlayıcı bakış açısıKonya'daki kazada hayatını kaybeden MevlütKartlar'ın (83), sanayi esnafından engelli kardeşi için para topladığı sırada minibüsün altında kaldığı öğrenildi


Yapilmasi gerekenler
YAPILMASI GEREKENLER… olmamasının getirdiği ayrımcı, dışlayıcı bakış açısı

 • Uygulanmayan kanun, yönetmelik ve tüzükler için (bireysel olarak) idari ve yasal başvurular yapmak

 • Yönetmelik ve tüzüklerde tespit edilen eksiklik ve yanlışlıklar için Danıştay’a iptal davaları açmak… (bireysel olarak ya da dernek olarak)

 • Tüm mevzuatta (kanun, yönetmelik ve tüzüklerdeki)eksiklikler ve yetersizlikler için lobicilik çalışmaları yapmak. (Kamu idarelerine idari başvurular, raporlar sunma, görüşmeler yapma)


Hak ararken ne yapmal y z bireysel olarak
Hak Ararken Ne Yapmalıyız? olmamasının getirdiği ayrımcı, dışlayıcı bakış açısı-Bireysel olarak-

 • Engelliye tanınan hakkın talebi ya da idarenin işleminin iptali için ilgili kuruma idari başvuruda bulunulur.

 • İlgili kurum (örneğin erişim düzenlemesi, okula kayıt, bakım maaşı, vergi indirimi, rapor vs) talebe olumsuz yanıt verirse, dilekçeyle itiraz edilerek talep yinelenir (Başvuru için süre 60 gündür)

 • Şayet itiraza (60 gün içinde) olumsuz cevap verilirse ya da 60 gün içerisinde hiçbir cevap verilmezse mahkemeye başvurulur.


Hak ararken ne yapmal y z dernek ve vak flar olarak
Hak Ararken Ne Yapmalıyız? olmamasının getirdiği ayrımcı, dışlayıcı bakış açısı-dernek ve vakıflar olarak-

 • Engelliye tanınan hakkın talebi için ilgili kuruma başvurulur.

 • İlgili kurum (örneğin okula kayıt, bakım maaşı, vergi indirimi, rapor vs) talebe olumsuz yanıt verirse, dilekçeyle itiraz edilerek talep yinelenir (Başvuru için süre 60 gündür)

 • Şayet itiraza (60 gün içinde) olumsuz cevap verilirse ya da 60 gün içerisinde hiçbir cevap verilmezse mahkemeye başvurulur.

 • Bir yönetmelik ya da tüzük çıktığı andan itibaren, 60 gün içinde iptal davası açılır


Kamu dares n n engell ler n talepler ne yanit verme b m
KAMU İDARESİNİN ENGELLİLERİN TALEPLERİNE YANIT VERME BİÇİMİ

 • İdari başvuruya olumlu yanıt vermek

 • İdari başvuruya görünürde olumlu ama uygulamada red anlamına gelecek yanıt vermek

  • Yöntem: Çalışmalar başlatılmıştır izahı

  • Yöntem: İlerleyen dönemlerde yapılması planlanmaktadır

 • İdari başvuruya yanıt vermemek

 • dari başvuruya olumsuz yanıt vermek


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

İdari Başvurular BİÇİMİ


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

İdari Başvurular BİÇİMİ


Sahada sorunlar yasal s re lere ta yan kaynaklar
Sahada sorunları yasal süreçlere taşıyan kaynaklar BİÇİMİ

 • İdare ve yetkililerinin, özel kurum yetkililerinin engellilere yönelik alınması gereken tedbirleri zorunlu değil ihtiyari görevler olarak algılaması, lütuf olarak görmesi

 • İdarecinin maddi hata ya da yasada muğlaklık durumlarında inisiyatif kullanmayarak, konunun mahkemeden çözülmeye havale etmesi amacıyla negatif tutum geliştirmesi

 • İdarecinin takdir ya da yorum yapması gereken hallerde soruşturma ya da bürokratik prosedürlerden kaçınması sebebiyle konunun mahkemeden çözülmesini beklemesi sebebiyle negatif tutum geliştirmesi

 • İdarenin mali kaygılar sebebiyle engelliye yönelik işlem ve eylemlerden kaçınması

 • İdarenin kasıtlı olarak engellinin sorununu çözmemesi


Yasal s re lerin i erik bak m ndan tipleri
Yasal süreçlerin içerik bakımından tipleri BİÇİMİ

 • Yasaların uygulanması sırasındna görevlilerin, yetkililerin veya bireylerin ihmal ya da kusuru sonucu engellinin hak kaybına uğraması ya da hakka erişememesi

 • Engelli bireyin kasıt ya da kasıt ihmal sonucu ayrımcılığa uğraması

 • Özel hukuk alanı egelliler için zor bir alan olması sebebiyle yasal süreçlere en az yansıyan konu niteliğindedir. TCK 122 etkin bir korum a sağamakta mıdır?
Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

SİRKECİ KEMERALTI ÜSTGEÇİT BİÇİMİDAVASI

Konu=Eminönü Kemeraltı Caddesi’ndeki üstgeçit, bir kamyonun çarpması sonucu hasar görmüştür. İzleyici Dernek, idareye (İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB) Aralık 2001’de başvurmuş üstgeçidin, özürlü vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa edilmesini talep etmiştir.

Süreç ve sonuç: İ.B.B yetkilileri mahkemede; Üstgeçidin projesinden özürlü asansörünün orijinal projesinde bulunduğunu “Ancak ödemelerin yapıldığı ihalenin kifayet etmediğinden projede mevcut asansör imalatının” proje bütçesinin kifayet etmediğinden uygulanmamış olduğunu ifade etmişlerdir. İstanbul 1.İdari Mahkemesi’nin 29.05.2003 tarih , 2003/162 nolu gerekçeli kararında “yol ve kavşaklar da onların da ihtiyaçlarının dikkate alınması insan hakları açısından bir gereklilik olup bu ihtiyacın ikinci plana alınması yönünde oluşan işlemlerde ,bunun sonucu ortaya çıkan uygulama işleminde ve davacının başvurusuna cevap verilmeyerek oluşan ret işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.”hükmüne oy birliliği ile vararak davayı İ.B.B aleyhine sonuçlandırmıştır.


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

AKSARAY-YENİBOSNA HATTI DAVASI BİÇİMİ

(KAZANILDI VE BU DAVA HUKUK FAKÜLTESİNDE ÖRNEK DAVA OLARAK İŞLENMEKTEDİR.)


Y bosna aksaray metro davasi kazanildi
Y.BOSNA AKSARAY METRO DAVASI (KAZANILDI) BİÇİMİ

Konu: İstanbul Aksaray-Y.Bosna Hafif Metro Hattının Özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi için İBB nezdinde girişimlerde bulunmuş, Ancak idarenin konuya olumlu cevap vermemesi üzerine İBB’ye idari dava açılmıştır..

Sonuç= 6. İdare Mahkemesi, 2004/397 sayılı kararıyla İBB aleyhine davayı sonuçlandırmıştır. Davanın gerekçeli kararında İBB’nin 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun yanında Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 8. maddesine de aykırı davranıldığına vurgu yapılarak, “Felçli bireylerin yaşamlarını sosyal çevrede de sürdürebilmeleri uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalarda öngörülen yükümlülüklerin olay tarihinde davalı idarece yerine getirilmediği açık olup, davacı derneğin bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” hükmüne yer verilmiştir.


Stanbul b y k eh r beled yes metrob s davasi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ METROBÜS DAVASI BİÇİMİ

Konu:TOHAD, 12 Haziran 2009 tarihinde İBB’ye yazılı bir başvuruda bulunarak Metrobüs hatlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesini talep etmiştir. Ancak Büyükşehir belediyesi, yazılı başvuruya, bir cevap vermemiştir. TOHAD bunun üzerine, bir dava açmıştır.

İBB, DAVA SAVUNMASINDA ŞU EGEREKÇELERİ SUNMUŞTUR:

-Engelliler için düzenlemeleri yapacak mali kaynak yoktu.

-Metorbüshattınn paralelinde engellilerin binebileceği belediye otobüsleri var, engelliler onlara binsinler

 • Sonuç:Sözkonusudava 25.02.2010 Tarihindesonuçlandı. İstanbul…İdaremahkemesi, 2010sayılıkararındametrobüshattındaengellilerinihtiyaçlarınauygundüzenlemeleriyapmayanbelediyeninbuyöndekitalepleriyerinegetirmemesinihukukavehakkaniyetilklerineaykırıbularakoybirliğiyle İBB aleyhinekararvermiştir.


Emeklilik konulu davalar
Emeklilik Konulu Davalar BİÇİMİ

 • Engelli M.K. ve engelli P.B. Ağır Özürlülük halleri olduğu için emeklilik başvurusunda bulunulmuş, ancak her ikisinin de başvuruları, emekli olacak derecede sakat olmadıkları gerekçesiyle reddedilmiştir. M.K. Ve P.B’nin yaptıkları başvurular da reddedilmiştir.

 • Sonuç: Engellliler, STK’nın sağladığı destkle konuyu iş mahkemelerine intikal ettirmişlerdir. Mahkemeler, bu kişilerin sağlık kurulu raporlarında yanlışlık yapıldığını tespit etmiş, buna bağlı olarak da kişilerin lehine karar vermiştir. İdare, buna rağmen davaları temyiz etmiş

 • ancak üst mahkemeler de engelliler lehine karar vermiştir. Bu iki dava da ortalama 4-5 yıl sürmüştür.


S leyman akbulut mahkemenin mahkemeye verilmesi
SÜLEYMAN AKBULUT (mahkemenin mahkemeye verilmesi BİÇİMİ

 • Konu: Tekerlekli sandalye kullanıcısı Süleyman Akbulut, 25 Mayıs 2004 tarihinde sürmekte olan bir davaya şahit olarak katılmak için Bakırköy-Osmaniye Adliye binasında, mahkemenin yapılacağı 3. kata bulunduğu kata tekerlekli sandalyemin 4-5 kişi tarafından taşınması suretiyle çıkarılır. Bu esnada yardım istediğim kimi insanların serzeniş ve itirazlarına maruz kalarak, taşıma sırasında düşme tehlikesi atlatır. Bu sebeple 2.000 TL’lik manevi tazminat ve ilgili mahkeme binasının özürlülerin kullanımına düzenlenme talebiyle dava açar.


Murat kefeli sym makul uyumlula t rma yapmama davas
Murat Kefeli- BİÇİMİÖsym Makul Uyumlulaştırma yapmama davası


S leyman eryi it oy kullanmama tazminat davas
Süleyman BİÇİMİEryiğitOy kullanmama(Tazminat davası)

 • Konu: Davacı, ortopedik engelli olmasına rağmen 12.06.2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık ataması yapılırken gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle oyunu kullanamadığından bahisle, sandığa özürlü olarak kayd olduğu, ancak 3. kata konan sandığa ulaşamadığı, bunun da tutanakla sabit olduğu, Bağımsız Seçim İzleme Platformunun Gözlem Raporunda İzmirde yapılan gözlemde 34 oy yerinden 6 adedinin tüm seçmenlerin erişimine uygun, 28 oy verme yerinin ise engelli ve yaşlı seçmenlerin oy kullanmasına uygun olmadığının tespit edildiği ileri sürülerek 10.000,00.-TL manevi zararın verilmesini istemektedir.

 • Karar: Olayda, davalı idarece, seçmen sandığının özürlü olan davacının ulaşarak oyunu kullanabileceği şekilde planlanarak yerleştirilmesi gerekirken, bu hususa riayet edilmeyerek seçmen olarak kayıtlı bulunduğu 2080 nolu sandığın Demirköprü Mahallesi Hasan Pınar Çalı ilköğretim Okulu'nun 3. katına konulduğu, bu nedenle davacının oyunu kullanamamasında davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu sonucuna varılmıştır. (5.000 TL tazminat)


Sh ek kanunu n n evde bak m yard m na dair maddesinin anayasa ya ayk r l k iddias yla a lan dava
SHÇEK BİÇİMİKanunu’nın Evde Bakım yardımına dair maddesinin Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla açılan dava

 • Dava Konusu: Yılmaz Aslan, (becker tipi MüskülerDistrofi tipinde Kas hastası olan) ağır derecede özürlü çocukları Erdem Arslan ve Erem Arslan 2828 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü kapsamında Özürlü evde bakım hizmetlerinden faydalanmaları için bir başvuruda bulunulmuştur. Ancak, hane içi kişi başına gelirn 318 YTL’den fazla olduğu (385 TL) gerekçesiyle talebi reddedilmiştir.

 • İstem: Yönetmelik, hanede tek engelli olduğu varsayımından hareket etmektedir. Ailede birden fazla engelli çocuğun olduğu hallerde yönetmelik yorumunun farklı olması gerektiğini göz ardı etmiştir. Bu derece düşük bir fark için yönetmeliğin (sakatlık durumu, gelir miktarı vb konularda) kademeli gelir anlayışı getirmemesi sebebiyle, yönetmelikte belirtilen rakama yakın olan bir gelir diliminde olmamıza rağmen, haktan bütünüyle mahrum olmamız sonucu doğmuştur. Bu durum hukukun, hakkaniyet ve ölçülülük ilkelerine aykırı bir durum teşkil etmektedir.


Ss sinavinda a n vers tes nce yapilan ayrimci uygulama konulu savcilik ba vurusu
ÖSS SINAVINDA A.. ÜNİVERSİTESİNCE YAPILAN AYRIMCI UYGULAMA KONULU SAVCILIK BAŞVURUSU

Konu: 2009 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, üniversitelerin Yükseköretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları başlıklı bölümün 134 sayfasında bulunan ve T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin giriş koşullarının anlatıldığı Bkz. 52 Fıkrasının son satırında “Özürlü öğrencilere eğitim-öğretim verecek olanağımız olmadığından; özürlü öğrencilerin tercih etmemesi gerekir” şeklinde bir ibare tespit etmiştir.

 • İşlem: Aralarında izleyici derneğin de bulunduğu çeşitli STK’lar savcılığa konu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, TCK 122. madde kapsamında dava açılmasını istemiştir. Söz konusu üniversite, olaydan dolayı özür dilemiş, YÖK ve ÖSYM yetkilileri olayın gözden kaçtığını, belirttiler.


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

SHÇEK’e Karşı Mesut Bektaş UYGULAMA KONULU SAVCILIK BAŞVURUSU


Sgk memur al m nda engellilere y nelik ayr mc l k iddial dava
SGK Memur alımında engellilere yönelik ayrımcılık iddialı dava

 • Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ÖSYM tarafından yapılan ve 04/06/2010 tarihinde sonuçları ilan edilen Kamu personeli seçme sınavı (KPSS 2010/1) yerleştirme sonuçları kapsamında 07 Haziran 2010 tarihinde resmi internet sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 531 adet memur alınması işleminde KPSS’yi kazanmış adaylardan ataması yapılacaklardan engelli olmadıklarına dair bir beyan istemiştir.

 • İzleme Şekli: Engelliler konusunda faaliyet gösteren stkların üyelerinin uyarısıyla hareket geçmesi

 • Sonuç: Yürütmeyi durdurma talebi inceleme aşamasında


Engellilere y nelik t bbi deneme deney uygulamalar sebebiyle savc l k ba vurusu
Engellilere yönelik tıbbi Deneme-deney uygulamaları sebebiyle savcılık başvurusu

 • Prof. Dr. …’nın (Tanrının eli!) kök hücrelerini kullanarak, omurilik felcinin tedavisini geliştirdiği, bu teknikle ameliyat ettiği (Sibel Kula ve Asiye Yaşar Adlarında) 2 omurilik felçlisi hastada ameliyatın üzerinden henüz 2-3 gün geçmeden hareketlerin başladığı, Prof. …’nınbu uygulamalarının omurilik felcine çare olduğu yönünde haberler yer almıştır. Söz konusu haber üzerine konuya taraf stk, bilim kurulunu toplamış, diğer taraftan konu alanında çeşitli üniversitelerden görüş almak suretiyle, bilimsel deney aşamalarını tamamlamış, tedavi olarak kabul edilen bir uygulamanın olmadığını tespit etmiştir. Bunun üzerine söz konusu STK Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

 • Sonuç:Ç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuruya konu olan (deney uygulanmış) bir omurilik felçlisinin başvurusunun kabul edilmiş olması sebebiyeSTK’nınbaşvursu hakkında takipsizlik kararı vermiştir.


Dari ve hukuki giri imlerin engellilere sa lad klar
İdari ve Hukuki Girişimlerin engellilere sağladıkları sebebiyle savcılık başvurusu

BAŞVURU YA DA DAVANI KENDİSİNİN ETKİ GÜCÜ

BAŞVURU YA DA DAVANIN SONUCUNUNU YARATTIĞI DEĞİŞİKLİK

 • Kamuda mevzuatı uygulama geleneği yaratması

 • Engeller için öngörülen (ama uygulanamayan) hakların (çoğunlukla haklarını bilmeyen) bütün engelli bireylere yaygın ve geniş ölçekte yayılmasının sağlanması

 • Toplumun engellilik konusunda farkındalığı artar


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak
Süleyman Akbulut sebebiyle savcılık başvurusuToplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkan0542 891 95 33suleymanakbulut1970@gmail.com