t rkiye i in e ik de er ne olmal qaly daly mi ba ka bir ey mi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkiye için eşik değer ne olmalı? « QALY-DALY mi, başka bir şey mi ? » PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkiye için eşik değer ne olmalı? « QALY-DALY mi, başka bir şey mi ? »

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Türkiye için eşik değer ne olmalı? « QALY-DALY mi, başka bir şey mi ? » - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

Türkiye için eşik değer ne olmalı? « QALY-DALY mi, başka bir şey mi ? ». Prof. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü. Eşik Değer ( Threshold ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Türkiye için eşik değer ne olmalı? « QALY-DALY mi, başka bir şey mi ? »' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rkiye i in e ik de er ne olmal qaly daly mi ba ka bir ey mi

Türkiye için eşik değer ne olmalı?«QALY-DALY mi, başka bir şey mi?»

Prof. Dr. Simten Malhan

Başkent Üniversitesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

e ik de er threshold
Eşik Değer (Threshold)
 • 1973 yılında Weinstein ve Zeckhauser’in sağlık maliyetleri ve etkilerinin bir sağlık sistemi için kabul edilebilir bir ölçüde olması gerektiğini savunmalarıyla ortaya atılmış bir kavramdır
 • Eşik değer, karar vericinin bir birim sağlık çıktısına verdiği değeri gösteren bir kuraldır.
a k e ik de er gizli e ik de er
Açık Eşik Değer-Gizli Eşik Değer
 • Eşik değer kavramı bir sağlık sistemi için açık ve gizli olabilir.
 • Açık eşik değerlerde karar vericiler uygulanacak eşik değeri önceden kamuoyuna bildirirler (örn.$/QALY). Böylece kaynak tahsisinde kısıt belirlenmiş olur.
 • Buna karşın gizli eşik değerler kamuoyuna açıklanmaz ve resmi değildir. Bu tür eşik değerler karar verme sürecinde genel bir gösterge olarak referans alınır.
esnek e ik de er kat e ik de er
Esnek Eşik Değer-Katı Eşik Değer
 • Eşik değerlerin başka bir karakteristiği de esneklikleridir. Esneklikten kasıt, katı ve yumuşak eşik değerler arasındaki farkları vurgulamaktır. Katı eşik değer varsayımında maliyet-etkililik analizinde önceden belirlenmiş Dolar/QALY değeri tek karar verme kıstasıdır.
e ik de er yorumlar

Eğim=ICER=c/e

?

c

?

e

Eşik Değer Yorumları

Ekmaliyet

Reddet

IC

IE

Kabul

Etkililikden ödün

Eketkililik

Maliyetden ödün

slide7

Kabul edilebilir alan

Maksimum kabul edilebilir ICER (MICER)

MICER

TL ?? / QALY ??

Ekmaliyet

IC

IE

Etkililikden ödün

Eketkililik

Maliyetden ödün

e ik de er konusunda tart malar
Eşik Değer Konusunda Tartışmalar
 • QALY başına ödenebilecek en yüksek değer ?
slide9

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maliyet etkililik eşik oranlarının GSMH’ın en fazla üçkatı olması gerektiğini belirtmektedir

 • Eğer maliyet etkililik oranları GSMH’danaz ise çok maliyet-etkili
 • Eğer maliyet etkililik oranları GSMH’danfazla fakat GSMH’ın üç katından az ise maliyet-etkili
 • Eğer maliyet etkililik oranları GSMH’ınüç katından fazla ise maliyet-etkili değil
fayda maximizasyonu
Fayda Maximizasyonu
 • Tüketici bir maldan tüketimini devamlı artırırsa sağlayacağı toplam fayda, tüketilen mal miktarı ile birlikte artmaya başlar. Tüketicinin tatminini maksimumlaştırdığı noktada toplam fayda eğrisi de maksimum olur ve azalmaya başlar. Marjinal fayda ise başlangıçtan itibaren giderek azalır ve doyma noktasında sıfır olur. Daha sonra negatif değer kazanır. (1)
slide16

Sağlık Çıktı Ölçümü: QALYs(QualityAdjusted Life Years)

 • Bir sağlık sonuç ölçümü olarak QALYs’in avantajı aynı zamanda indirgenmiş morbiditeden ve mortaliteden (kalite kazançları) kazanılanları elde etmek ve bunları tek bir ölçümde birleştirmektir.
qalys quality adjusted life years
QALYs(QualityAdjusted Life Years)
 • 0 en kötü (ölüm)*
 • 1 en iyi (mükemmel sağlık)

* Ölümden kötü olarak değerlendirilen durumlar da olabilir ve bunlar negatif değerlerle ifade edilir.

qalys

Tedavi ile

Tedavi

edilmeden

Kazanılan

QALY

QALYs

‘mükemmel

sağlık=1

Yaşam kalitesi

ölüm=0

Yaşam yılı

fayda de eri eq5d tarifesinden rnek de erler
Fayda Değeri (EQ5D tarifesinden örnek değerler)

1 1 1 1 1 1.000

1 1 1 1 2 0.848

1 1 1 1 3 0.414

1 1 1 2 1 0.796

1 1 1 2 2 0.725

1 1 1 2 3 0.291

1 1 1 3 1 0.264

1 1 1 3 2 0.193

1 1 1 3 3 0.028

1 1 2 1 1 0.883

1 1 2 1 2 0.812

1 1 2 1 3 0.378

2 1 1 2 1 0.727

2 1 1 2 2 0.656

2 1 1 2 3 0.222

2 1 1 3 1 0.195

2 1 1 3 2 0.124

2 1 1 3 3 -0.041

2 1 2 1 1 0.814

2 1 2 1 2 0.743

2 1 2 1 3 0.309

2 1 2 2 1 0.691

2 1 2 2 2 0.620

2 1 2 2 3 0.186

hollanda rne i
Hollanda Örneği
 • EuroQol 5D + C

Net UK

  • Parkinson 212121 0.52 0.743
  • Low back pain 212211 0.94 0.691
  • Hip fracture 222211 0.81 0.587
  • Heart failure 111211 0.94 0.796
  • Epilepsy 112111 0.89 0.883
t rkiye de qalys
Türkiye’de QALYs

EQ-5D

 • Kültürel adaptasyon (+)
 • Geçerlilik ve güvenirlilik (-)
 • Kalite ağırlıkları (-)
slide22

DALYs

(DisabilityAdjusted Life Years)

DALY kavramı, çeşitli hastalıkların neden olduğu

prematür ölümler ile ölümle sonuçlanmayan, ancak uzun dönemli sakatlık ve işlev kaybına neden olan hastalık durumlarının yol açtığı hastalık yükünün, tek bir ölçüt ile değerlendirilebilmesini amaçlamaktadır.

“1 DALY”, “Bir sağlıklı yaşam yılından kayıp” anlamına gelmektedir.

slide23

Türkiye’de DALY

 • 2001-2005 DALY çalışması 88 hastalığı kapsamaktadır.

Türkiye’de Ulusal Düzeyde DALY’e Neden Olan

İlk 20 Hastalığın Dağılımı

qaly mi daly mi
QALY mi ? DALY mi?
 • Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz ?
slide25

Türkiye

Zihinsel özürlü nufus

0-9 0,42

10-19 0,58

20-29 0,65

30-39 0,54

40-49 0,39

50-59 0,26

60-69 0,27

70+ 0,31

Kaynak: TUIK, 2010

Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz?

Özürlü çocuklara…

slide26

Prevelans 61.677

HD 48.900

PD 4.777

Tx 8.000

İnsidans 10.480

HD 8.552

PD 1.338

Tx590

Kaynak : Türk Nefroloji Derneği 2013

Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz ?

Diyaliz hastası olan gençlere….

nereye kadar demeye g n ll y z
Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz?

Kronik hepatit, siroz, HSK gibi komplikasyonların da en sık bu yaş grubunda görüldüğü bildirilmiştir.***

* **Karaca C, Cakaloglu Y, Demir K, et al. Risk factorsforthetransmission of hepatitis C virusinfection in theTurkishpopulation. DigDisSci. 2006; 51(2): 365-9.

slide28

*Ölüm nedeniyle kayıttan düşen hasta sayısı 126 ve tedavisi devam eden hasta sayısı 21

Kaynak : Cüzzamla Savaş Derneği; prevelansyüzbinde 3,87 -2010

Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz ?

Cüzzamlı hastalara…

tarti ma
TARTIŞMA
 • Neye ihtiyacımız var …
  • DALY
  • QALY ağırlıkları
slide31

Çıktı Birimleri

 • Kurtarılan yaşam (önlenen ölüm sayısı)
 • Hastalıktan korunan kişi sayısı
 • Önlenen komplikasyonlar
 • Tanı konulan kişi sayısı
 • Uygun şekilde tedavi edilen kişi sayısı
 • Ağrısız veya komplikasyonsuz geçen gün sayısı
 • Atak sayısında azalma
 • Sağlıklı beklenen yaşam yılları