Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter
Download
1 / 33

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter. Giulia Arslan , ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten Psykiatri Nordväst. Borderlineenheten .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter' - kynan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter

Giulia Arslan, ÖL Med Dr

Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef

Borderlineenheten

Psykiatri Nordväst


Borderlineenheten
Borderlineenheten patienter och terapeuter

 • En specialiserad behandlingsenhet i öppenvård, för personer med borderline personlighetsstörning

 • Etablerad 2001

 • Specialiserad på Dialektisk beteendeterapi


F rdigheter beh vs
Färdigheter behövs patienter och terapeuter

 • För patienter

  • För att minska självskadebeteenden och andra destruktiva beteenden och för att skapa ett liv värt att leva

 • För behandlare

  • För att arbeta effektivt och professionellt med personer med Borderline personlighetsstörning


F rdigheter f r patienter
Färdigheter för patienter patienter och terapeuter


BPS= patienter och terapeuter

 • ”en genomgripande dysfunktion i känsloregleringssystemet”

  • Linehan, 1993

 • Självskada, affektlabilitet, interpersonellt kaos (och andra destruktiva beteenden) som känsloreglering, mindre effektiv problemlösning

  • Linehan, 1993; Nock, 2010; Weiss et al., 2012


 • Emotionell dysreglering
  Emotionell patienter och terapeuterdysreglering

  • Hög känslighet för emotionella stimuli

  • Hög reaktivitet

  • Långsam återgång till basläge

   • Linehan, 1993

  • Bristande medvetenhet, förståelse och acceptans av känslor

  • Oförmåga att kontrollera beteenden under stark känslomässig stress

  • Bristande tillgång till adaptiva känsloregleringsstrategier,duration & intensitet

  • Ovillighet att uppleva känslomässigt obehag som en del av att uppnå meningsfulla aktiviteter i livet

   • (Gratz & Roemer, 2004)


  Dbt en helt ckande behandling
  DBT – en heltäckande behandling patienter och terapeuter

  • Stärka patientens motivation till förändring

  • Förbättra patientens förmåga/färdigheter

  • Möjliggöra generalisering av färdigheter till patientens vardag

  • Förbättra terapeutens färdigheter och motivation till att arbeta effektivt

  • Strukturera miljön så att den stödjer patientens och terapeutens färdigheter


  Moduler
  Moduler patienter och terapeuter


  F rdigheter f r anh riga
  Färdigheter för anhöriga patienter och terapeuter

  • Familjeband för syskon och föräldrar

  • Partnergrupp


  Verkningsmekanismen alternativa f rdigheter
  Verkningsmekanismen – patienter och terapeuteralternativa färdigheter

  • Istället för självskada och interpersonellt kaos

   • Medveten närvaro – skifta fokus för vad och hur vi uppmärksammar

   • Relationsfärdigheter – för att påverka, vårda relationer och uppnå mål

   • Känsloregleringsfärdigheter – för att lugna eller aktivera känslor

   • Krisfärdigheter – för att distrahera, lugna och acceptera

    • Neasciu, Rizvi & Linehan, 2010


  Kedjeanalys f r ndra beteenden och bryta gamla m nster
  Kedjeanalys – patienter och terapeuterförändra beteenden och bryta gamla mönster

  Problembeteende

  Sårbarheter

  Förstärkande

  Trigger/

  händelse

  konsekvenser

  Använder färdigheter

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Kedjeanalys f r ndra beteenden och bryta gamla m nster1
  Kedjeanalys – patienter och terapeuterförändra beteenden och bryta gamla mönster

  Skär sig

  Sårbarhet: ensamhet, trötthet, reaktivitet

  Lättnad

  Trigger:

  Invalidering

  Självinvalidering

  “Jag är värdelös”

  Sekundär känsla:

  Skam

  Primär känsla:

  Ledsenhet

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Kedjeanalys f r ndra beteenden och bryta gamla m nster2
  Kedjeanalys – patienter och terapeuterförändra beteenden och bryta gamla mönster

  Problembeteende

  Sårbarheter

  Trigger: Invalidering

  Lättnad

  Observera och beskriva

  Självvalidera

  Aktivera sig

  Tillåta den primära känslan

  Självtrösta

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Du gillar patienter och terapeuter

  verkligen att gå dit!

  Det är så roligt

  på Clas Ohlson

  Validering

  (Man kan validera även det man inte håller med om)


  F rdigheter f r behandlare
  Färdigheter för behandlare patienter och terapeuter


  Ytliga självskador= ingen suicidrisk! patienter och terapeuter

  Hon försöker bara få uppmärksamhet

  Spelar ut personalen mot varandra

  Ger man lillfingret tar de hela handen

  Obotliga!

  Gränssättning!

  Manipulation!

  Hon kan om hon bara vill


  har kanske inte orsakat alla sina problem, men m patienter och terapeuteråste lösa dem i alla fall

  gör så gott hon kan

  • vill bli bättre

  behöver anstränga sig mer

  behöver lära sig nya beteenden

  lever ett outhärdligt liv


  Antaganden om terapin
  Antaganden om terapin patienter och terapeuter

  • Det mest omtänksamma en terapeut kan göra är att hjälpa sina patienter förändras så att de för dem närmre sina egna mål

  • Klarhet, precision och medkänsla är av yttersta vikt när man bedriver DBT

  • Den terapeutiska relationen är en relation mellan jämlikar

  • Inlärningsprinciper gäller för alla, såväl terapeuter som patienter

  • Terapeuter som arbetar med borderlinepatienter behöver stöd

  • DBT-terapeuter kan misslyckas

  • DBT kan misslyckas även om terapeuten inte gör det


  Anv nd f rdigheter
  Använd färdigheter! patienter och terapeuter

  • Emotionsreglering – modellera

  • Medveten närvaro – modellera ett icke-dömande förhållningssätt

  • Krisfärdigheter – acceptans, självtröst, distraktion

  • Relationsfärdigheter – för modellering, övertalning och för att vårda relationen


  Dbt konsultationsteam
  DBT konsultationsteam patienter och terapeuter

  • Psykoterapi för terapeuter

  • Öka färdigheter för terapeuter

   • Adherence

  • Hålla terapin balanserad

  • ”Att hjälpa patienten samspela med andra terapeuter och behandlare och inte tala om för andra hur de ska interagera med patienten”

  • ”Att alla i teamet inte behöver vara helt eniga och ha samma bemötande av en patient”

  • ”Att alltid leta efter den mest empatiska och icke värderande tolkningen av en patients beteende”


  Adherence trohet
  Adherence/trohet patienter och terapeuter

  • Therapist adherence (non-pejorative conceptualization of client) and dialectical balance of acceptance and change) was associated with reduced self-harming in the week following that adherent session.

   • Bedics et al., 2012

 • “Intensivt tränade” terapeuter gav signifikant bättre utfall

  • Pasieczny & Connor, 2011


 • F rdigheter f r dbt team
  Färdigheter för DBT-team patienter och terapeuter

  • Enhetlighet & konsekvens

  • Valfrihet

  • Slutenvård

  • Stabilitet

   • Organisatoriskt stöd och personalomsättning

    • Swales, Taylor & Hibbs, 2012


  F rdigheter f r l kare
  Färdigheter för läkare patienter och terapeuter


  F rdigheter f r bed mning
  Färdigheter för bedömning patienter och terapeuter

  • Kvalificerad diagnostik

   • Differentialdiagnostik

   • Neuropsykiatri

   • Missbruk

  • Strukturerad bedömning

   • SCID-I, SCID-II, syndromskattningsskalor

   • Funktionell/beteendeanalys


  Inklusion exklusion
  Inklusion patienter och terapeuter/exklusion

  • Remiss från specialist i psykiatri

  • Inklusionskriterier

   • Över 18 år

   • Emotionell instabilitet med eller utan personlighetsstörning

   • Självskadebeteende

   • Färdighetsbrister

   • Unga kvinnor, kvinnor med små barn prioriteras


  Positiva prediktorer dbt
  Positiva patienter och terapeuterprediktorer DBT

  • Agreeableness

   • Arbetsallians viktig i DBT

    • Hirsch et al., 2012

  • Highbaselineseverity

   • Verheul et al., 2003; Rüsch et al., 2007; Pistorello et al., 2012


  Negativa prediktorer dbt
  Negativa patienter och terapeuterprediktorer DBT

  • Dissociation

   • Kleindienst et al., 2011

  • Högre grad av känslomässigt undvikande och ”traitanxiety”. Ev högre grad av fientlighet och upplevd stigma

   • Rüsch et al., 2007

  • Svår neuropsykiatrisk störning

  • Missbruk/beroende

  • Begåvningshandikapp

  • Lång kontakt med psykiatri


  Inklusion exklusion1
  Inklusion patienter och terapeuter/exklusion

  • Exklusionskriterier:

   • Psykos

   • Svår ätstörning/anorexi/BMI < 18

   • Begåvningshandikapp

   • Språkliga svårigheter

   • Missbruk som primärdiagnos

   • Omfattande psykosocialt omhändertagande på annan ort/del av Stockholm


  Farmakoterapi
  Farmakoterapi patienter och terapeuter

  Evidensbaserad farmakologisk behandling

  • ”Skillsinsteadof pills”

  • Relationsfärdigheter

   (lyssna, validera, säga nej)


  Nskelista
  Önskelista patienter och terapeuter

  • Växa, bli fler! Erbjuda fler sorters behandlingar

   • iDBT-ST

   • Manualiserade gruppbehandlingar

  • Samarbete kommun/FK

   • Zanarini et al., 2012

 • Utvärderingssystem (terapeutens motivation)


 • Cochrane review 2012
  Cochrane review 2012 patienter och terapeuter

  The results indicate Dialectical Behaviour Therapy is helpful for people with borderline personality disorder. Effects included a decrease in inappropriate anger, a reduction in self-harm and an improvement in general functioning.

  • Stoffers et al., 2012


  Litteraturtips
  Litteraturtips patienter och terapeuter

  • Koerner, K (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy: A practical guide.

  • Chapman A & Gratz K (2008). The Borderline personality disorder survival guide. Everything you need to know about living with BPD. New Harbinger Publications

  • Kåver A (2009). Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor. Stockholm: Natur & Kultur

  • Nilsonne Å & Kåver A (2002). Emotionellt instabil personlighetsstörning. Stockholm: Natur & Kultur

  • Nilsonne Å & Kåver A (2007) Tillsammans. Stockholm: Natur & Kultur

  • Fruzzetti A (2006). The high conflict couple. New Harbinger Publications

  • Hollander M (2008). Helping teens who cut. Understanding and ending self-injury. The Guilford Press

  • Rathus J & Miller A. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. The Guilford Press 2007  ad