elektronini vie j paslaug teikimo pavyzd i analiz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė. Dalė Dzemydienė Mykolo Romerio universitet as daledz@mruni.lt. Elektronin i ų paslaugų įgyvendinimo priemonės.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektronini vie j paslaug teikimo pavyzd i analiz

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė

Dalė Dzemydienė

Mykolo Romerio universitetas

daledz@mruni.lt

elektronin i paslaug gyvendinimo priemon s
Elektroninių paslaugų įgyvendinimo priemonės
 • Reikalavimai sukurti bendrą Europos paslaugų vykdymo elektroninėje erdvėje sistemą veikia paslaugų tobulinimą viešojo administravimo sektoriuje;
 • LR Vyriausybės nutarimas “„Dėl elektroninės valdžios koncepcijos patvirtinimo“ :
  • siekiama gerinti viešųjų paslaugų teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos Respublikos gyventojams, verslo subjektams (2002).
elektronin i paslaug gyvendinimo priemon s1
Elektroninių paslaugų įgyvendinimo priemonės
 • Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijojenumatyta:

Įdiegti e. valdžios paslaugų sistemą taikant veiklos vykdymo scenarijus šioms paslaugų grupėms:

vyriausybė – pilietis,

vyriausybė – verslas,

vyriausybė – vyriausybė

e vald ios koncepcijoje numatyta
E. valdžios koncepcijoje numatyta:
 • skatinti informacines paslaugas teikiančių įmonių konkurenciją, nepriklausyti nuo vienos įmonės, teikiančios informacinių technologijų paslaugas;
 • užtikrinti informacinių technologijų saugumą, kai viešosioms paslaugoms teikti naudojamos skaitmeninės technologijos;
 • skatinti elektroninio parašo vartojimą viešajame ir privačiame sektoriuose;
e vald ios koncepcijoje numatyta1
E. valdžios koncepcijoje numatyta:
 • atkreipti dėmesį į neįgaliuosius ir viešosioms paslaugoms teikti naudojamą specifinę aplinką;
 • atsižvelgti į tai, kad šios paslaugos skiriamos įvairaus amžiaus gyventojams, įgyvendinant e.valdžios projektus,
 • skatinti informacinių technologijų lietuviškos terminijos plėtotę,
e vald ios koncepcijoje numatyta2
E. valdžios koncepcijoje numatyta:
 • reorganizuoti valdymo struktūrą;
 • įdiegti e. valdžią, kad valstybės valdymas taptų:
  • atviresnis,
  • demokratiškesnis,
  • atskaitingesnis,
  • efektyvesnis;
slide7

E. valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 m. planenumatoma realizuoti 90 % valstybės institucijų teikiamų pagrindinių viešųjų paslaugų e.erdvėje iki 2008 m.:

 • pajamų ir turto deklaravimas,
 • laisvų darbo vietų paieška,
 • socialinio draudimo išmokų ir kompensacijų (nedarbo, socialinio draudimo išmokos, stipendijos, socialinė parama šeimai ir vaikams ir kt.) skyrimas,
 • asmens dokumentų išdavimas,
 • transporto priemonių registravimas,
 • statybos leidimų išdavimas,
 • pranešimų policijai teikimas,
 • leidinių publikacijų paieška viešosiose bibliotekose,
 • gimimo mirties, santuokos ir ištuokos liudijimų išdavimas,
 • gyvenamosios vietos deklaracijų priėmimas,
 • konsultacijų dėl sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų teikimas ir registracija priėmimas pas sveikatos priežiūros specialistą,
 • paraiškų mokytis universitete kelti kvalifikaciją teikimas.
verslo subjektams skirtos vie osios paslaugos
Verslo subjektams skirtos viešosios paslaugos
 • verslo subjektų mokesčių deklaravimas,
 • naujų įmonių registravimas,
 • duomenų teikimas Statistikos departamentui prie LR Vyriausybės,
 • viešieji pirkimai naudojant IRT,
 • valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas,
 • muitinės deklaracijų pateikimas,
 • leidimų, kuriuos reikia derinti su aplinkos apsaugos tarnybomis, išdavimas.
didesnis d mesys skiriamas vie j paslaug teikimo gyventojams ir verslo subjektams u tikrinimui
Didesnis dėmesys skiriamas viešųjų paslaugų teikimo gyventojams ir verslo subjektams užtikrinimui :
 • įdiegti vartotojų švietimo ir konsultavimo informacinę sistemą,
 • sukurti ir įdiegti vartotojų skundų ir prašymų nagrinėjimo internetinę sistemą,
 • pateikti informaciją apie eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose,
 • teikti asmeninę informaciją valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjams ir apdraustiesiems,
e vald ios paslaug teikimo brandos lygmenys
E. valdžios paslaugų teikimo brandos lygmenys
 • Pirmojo lygmens paslaugos – institucijų interneto tinklapiuose pateikti informaciją apie tai, ką ir kaip reikia daryti norint gauti vieną ar kitą viešojo administravimo paslaugą, kad žmogus, būdamas namie arba darbo vietoje, galėtų sužinoti atsakymus į jam rūpimus klausimus.

Pavyzdžiui, kaip registruoti naujagimį, įsteigti bendrovę, užsiregistruoti pas gydytoją ir t. t.

e vald ios paslaug teikimo brandos lygmenys1
E. valdžios paslaugų teikimo brandos lygmenys
 • Antrasis lygmuo – tai ne tik pradinė informacija, bet ir paaiškinimai, konkreti pagalba, kaip vieną ar kitą viešąją paslaugą galima atlikti internete. Virtualioje erdvėje rasime dokumentų formas, kurias galima ne tik išsispausdinti, bet užpildyti.
 • Jei užpildytas dokumentų formas įmanoma pateikti elektroniniu būdu viešajai įstaigai, tai jau galima laikyti, kad užtikrinama trečiojo lygmens paslauga.
e vald ios paslaug teikimo brandos lygmenys2
E. valdžios paslaugų teikimo brandos lygmenys
 • ketvirtojo lygmens paslaugos automatizuoto atlikimo galimybės:

jei nuotoliniu būdu galima atlikti ne tik visas paslaugos užsakymo operacijas, bet ir gauti reikalingus patvirtinimus bei rezultatus

slide13
Perkeliant viešąsias paslaugas į aukštesnį, trečiąjį ar ketvirtąjį viešųjų paslaugų atlikimo per internetą brandos lygmenį, reikia išspręsti:

fizinių ir juridinių asmenų identifikavimo;

tapatybės nustatymo valstybės informacinėse sistemose problemą;

pertvarkyti viešojo administravimo ryšius.

e paslaug it architekt ra turi u tikrinti
e. paslaugų IT architektūra turi užtikrinti:

Tarpusavio suderinamumo esmė yra susitarimas dėl bendrų duomenų modelių ir bendrų protokolų informacijos apsikeitimui.

Protokolai turi palaikyti duomenų modelius per taip vadinamus metaduomenis (t.y. informacija apie duomenis), kurie aprašo ir apibrėžia duomenis. Kitaip sakant, organizacijos, kurios turi apsikeisti duomenimis, turi būti susitarusios dėl duomenų apibrėžimo.

Tarpusavio suderinamumas svarbus kuriant susietas tarpusavyje e. valdžios paslaugas. Jis leidžia pasiekti suderinamumą pačiu efektyviausiu keliu. Architektūriniu požiūriu tai reiškia, kad būtina turėti bendrus integravimo principus ir standartus informacijos apsikeitimui.

e paslaug it architekt ra turi u tikrinti1
e. paslaugų IT architektūra turi užtikrinti:

Saugumas yra būtinas apsaugant viešąją informaciją ir tarp e. valdžios paslaugų teikėjų (valstybinių institucijų) ir tarp paslaugos vartotojų. Saugumo aspektai yra pagrindinis faktorius e. valdžios plėtrai ir turi turėti aukštą prioritetą. Tai yra vienas svarbiausių reikalavimų IT architektūrai.

 • Saugumo architektūra turi tenkinti teisinius reikalavimus, pagristus piliečių norus dėl saugios informacijos priežiūros ir tarnautojų poreikius siūlant efektyvų aptarnavimą ir gerą paslaugą.
 • Kuriant architektūrą reikia iš anksto susisteminti informaciją pagal slaptumo lygius ir pagal teisę ją naudoti atskiroms grupėms.
 • Taipogi specifiniai saugumo sprendimai, tokie kaip prieigos kontrolės sistemos ar sertifikatai turi tenkinti bendrus tarpusavio suderinamumo reikalavimus.
pagrindin s pasaulinio tinklo paslaug ptp ypatyb s yra tokios
Pagrindinės pasaulinio tinklo paslaugų (PTP) ypatybės yra tokios:
 • PTP organizuojamos remiantis standartiniais XML, HTTP ir TCP/IP protokolais ir jos turi tinklo sąsajų pakankamai detalaus aprašymo galimybes, įgalinančias kurti taikomąsias programas, sąveikaujančias per šias tinklo paslaugas.
 • Šios tinklo paslaugos yra suderinamos su eile tinklo taikomųjų programų platformų tokių, kaip Microsoft .NET ir Sun Microsystems J2EE atviros platformos specifikacijomis.

[1] Maskeliūnas S. Modernių informacinių sistemų ontologijos ir paslaugų reikalavimų formulavimas // http://www.ktu.lt/lt/mokslas/konf03/konf_02/IT2003/Sekcija03.pdf

e paslaugoms orientuota architekt ra
E. Paslaugoms orientuota architektūra
 • Pasaulinio tinklo paslaugos sudaro į paslaugas orientuotos architektūros pagrindą, suteikdamos galimybę šią architektūrą sukurti.[1]
 • Pasaulinio tinklo paslaugos yra protokolų ir standartų rinkinys, naudojamas informacijos apsikeitimui tarp programų.[2]
 • [1] Content management that fuels the real-time enterprise: The growing importance of XML and Web services // http://www.inmagic.com/news/white_papers/Strohlein_WhitePaper.pdf ;
 • [2] Web service // http://www.free-definition.com/Web-service.html ;
pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaug xml pagrindo atviri standartai
Pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaugų XML pagrindo atviri standartai:
 • SOAP (simple object access protocol) –

transporto lygmens protokolas pagal OSI (Open System Interconnection reference model) modelį, skirtas tūrinio pernešimui tarp programų.

SOAP pranešimai yra nepriklausomi nuo jokios operacinės sistemos ar protokolo ir gali būti perduodami naudojant įvairius internetinius protokolus (pvz. SMTP ar HTTP);

OSI modelis – tai daugiasluoksnė struktūra, kuri atspindi tinklo programinės ir techninės įrangos sąveiką darbo seanso metu

SOAP // http://www.webopedia.com/TERM/S/SOAP.html ;

pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaug xml pagrindo atviri standartai1
Pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaugų XML pagrindo atviri standartai:
 • UDDI (universal description, discovery and integration) tinklo paslaugų registracijos ir paieškos protokolas, naudojamas paslaugoms saugoti, skelbti, skirstyti į kategorijas ir pateikti nuorodas į teikiamas paslaugas;
pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaug xml pagrindo atviri standartai2
Pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaugų XML pagrindo atviri standartai:
 • WSDL (Web services description language) protokolas, apibrėžia pasaulinio tinklo paslaugų sąsajas, duomenų ir pranešimų tipus, sąveikos modelį. WSDL – tai kalba, kurią naudoja UDDI protokolas.[1]

[1] WSDL //http://www.webopedia.com/TERM/W/WSDL.html;

slide21

Tinklo paslaugų funkcinė schema

(Web service // http://www.free-definition.com/Web-service.html )

kita svarbi ir specifin pasaulinio tinklo paslaug technologija ebxml ir govml specifikacijos
Kita svarbi ir specifinė pasaulinio tinklo paslaugų technologija - ebXML ir GovML specifikacijos

ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) yra „modulinis specifikacijų paketas, kuri leidžia bet kokio dydžio ir bet kurioje geografinėje vietovėje esančioms įmonėms vystyti komercinę veiklą per Internetą.

GovML specifikacija buvo kuriama, vykdant Europos Komisijos finansiškai remiamą eGOV projektą

slide23

Pagrindinis eGOV projekto tikslas buvo „specifikuoti, kurti, diegti ir įvertinti integruotą platformą skirtą tiesioginės kreipties (angl. on-line) vieno langelio e. valdžios paslaugų įgyvendinimui

 • GovML (The Governmental Markup Language) buvo pristatytas kaip XML žodynas, skirtas realizuoti duomenų ir informacijos perdavimą tarp paskirstytų paslaugos tiekėjų (angl. back-office) ir portalo (angl. front-office), t.y. palaikyti informacijos ir paslaugų teikimą gyventojams ir komercinėms struktūroms.
 • GovML duomenų struktūrą sudaro trys žodynai, du iš jų aprašantys viešąsias paslaugas ir vienas gyvenimiškas situacijas: [2]

[1] An integrated platform for realising online one-stop government// http://www.egov-project.org/overview.htm ;

[2] GovML: A Markup Language for Describing Public Services and Life Events // http://www.egov-project.org/egovsite/KM_GovMLDataVocabularies_f.pdf ;

i sistema suteikia tokius privalumus
Ši sistema suteikia tokius privalumus:
 • Leidžia panaudoti esamas institucijų taikomąsias programas ir duomenų bazes jungiant jas per IPM programinius adapterius. Taikant į paslaugas orientuotą architektūrą esamos programos ir taikomųjų programų paketai pateikiami kaip atskiros paslaugos ir panaudojami e. viešosiose paslaugose;
 • Sistemos architektūra leidžia kiekvieną e. paslaugos proceso schemą atskirai konfigūruoti, atnaujinti nepriklausomai nuo kitų veikiančių paslaugų. Taip užtikrinamas nepertraukiamas e. paslaugų teikimas;
 • XML transformavimo funkcija leidžia suderinti skirtingo formato dokumentus tarp institucijų ir vartotojams juos pateikti reikiama forma (pvz. html);
slide28
Asinchroninis duomenų apsikeitimas yra būtinas išskirstytai e. valdžios architektūrai. Pranešimų siuntėjų ir gavėjų darbas negali priklausyti nuo vienas kito pasiekiamumo. Naudojant šiam tikslui tarpinę sistemą pranešimų apsikeitimas vyksta didele sparta realiuoju laiko rėžimu. Kada gavėjas yra nepasiekiamas pranešimai gali būti užlaikyti vėlesniam pristatymui. Institucijų paslaugos dėl gedimų ar kitokių priverstinių prastovų retkarčiais bus nepasiekiamos, bet tai vartotojams bus praktiškai nepastebima – bus ilgesnis tik e. viešosios paslaugos įvykdymo laikas;
 • Leidžia lanksčiai ir efektyviai modernizuoti institucijų IT infrastruktūrą, pereinant prie integruoto e. valdžios „back-office“ modelio.
slide29

Socialinė apsauga

Mokesčių administravimas

Medicininė pagalba

Švietimas ir kultūra

Transportas

Paslaugų kategorijų katalogas

...

Nekilnojamo turto administravimas

Kelių tinklo administravimas

Transporto priemonės

Viešasis transportas

Leidimai vairuoti (licenzijos)

E-valdžios paslaugos susijusios su daugelio organizacinių komponentų, išskirstytų duomenų bazių integracine infrastruktūra
slide30

:Veiklos registras

:Biudžetas

:Mokesčių mokėtojas

:Valstybinė mokesčių inspekcija

:Mokesčius reglamentuojantys įstatymai

1: Kreipiasi konsultacijai

2: Analizuoja (Įstatymo_Nr, turinys)

3: Informuoja (Įstatymo_Nr, PVM lengvatų_tipai, veikla) Kreipiasi konsultacijai

4: Registruoja apmokestinamą veiklą (MOK_ID, veiklos tipas, veiklos_ID)

5: Prašymas įregistruoti PVM mokėtoju(MOK_ID,data,Veikos_ID)

6: Užklausa

7: Gauna patvirtinimą

8:Leidimas registruotis PVM mokėtoju (MOK__ID,veiklos_ID,data,Leidimo_Nr)

9: Analizuoja (PVM_Įstatymo_Nr, turinys)

10: Informuoja (PVM lengv., veikla, mokesčių tipai) Kreipiasi konsultacijai

11:Teikia mokestinio laikotarpio deklaraciją (MOK__ID,veiklos_ID,data, Mok_dydis, apyvarta)

12:Moka mokesčius už laikotarpį (MOK__ID,veiklos_ID,data,Mok_dydis, apyvarta)

13:Perveda surinktus mokesčius už laikotarpį(MOK__ID,data,Mok_dydis)

14:Kontroliuoja PVM mokėjimą

15:PVM grąžinimas (Jei_pirkimo PVM didesnis už pardavimo PVM)

slide31

Srities ontologija

<Paslauga>

WSDL

Transportavimas

Transporto priemonė

<Operacija>

Leidimo vairuoti išdavimas

...

<Įvedimas>

Paieška

<Dalis>

ID

<Išvedimas>

Įrašymas į DB

<Dalis>

<Operacija>

Pasaulinio tinklo paslaugų aprašymo kalba WSDL leidžia standartizuotai aprašyti tinklo paslaugas išreiškiant jas per tokias sąvokas kaip: Paslauga, Operacija, Įvedimo duomenys, Dalis, Išvedimo duomenys ir pan.

paslaug teikimo aptarnavimo sistemoje galima i skirti dvi pagrindines terpes
Paslaugų teikimo aptarnavimo sistemoje galima išskirti dvi pagrindines terpes:
 • bendravimo su klientu terpė, kurioje apsikeičiama informacija ir suformuojama užduotis;
 • veiksmų atlikimo terpė, kurioje paslaugos yra teikiamos.
slide34
Portalas tampa ta vieta, kur duomenys apie viešojo administravimo organizacijų teikiamą informaciją ir paslaugas yra renkami, klasifikuojami ir struktūrizuotai pateikiami klientams.
 • Portalas atlieka sąsajos funkcijas personalizuotai informacijai bei aptarnavimui gauti.
slide36
„Reach“ agentūra[3], įsteigta Airijos vyriausybės viešųjų paslaugų integravimo strategijos kūrimui, apibrėžia „Public Services Broker“ infrastruktūrą kaip e. valdžios elektroninių procesų, sistemų ir procedūrų kompleksą, kurio pagrindas yra į paslaugas orientuota architektūra.[4]
i vados
Išvados
 • JAV tyrimų kompanijos "Gartner Inc." nuomone 2007 metais naujuose programiniuose sprendimuose IPM programų paketai išstums tradicines vidurinės grandies (angl. middleware) komunikacijų programas.[1] „Gartner Inc.“
 • IPM apibrėžia kaip „naujos rūšies vidurinės grandies programas, kurios jungia keleto ankstesnių programinės įrangos formų savybes į vieną paketą.“
 • [1] Predicts 2004: Enterprise Service Buses Are Taking Off // http://mediaproducts.gartner.com/gc/webletter/sonic/special_issue/gartner1.html
 • [2] Building an e-government services broker in Ireland // http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=whatsnew&documentID=2668 ;
 • [3] http://www.reach.ie/
 • [4] An overview of the Public Services Broker Architecture // http://sdec.reach.ie/papers/psb-overview/psb-overview-v1.pdf ;
slide38
Airijoje yra kuriama centrinė e. valdžios infrastruktūra, skirta saugiam e. valdžios viešųjų paslaugų teikimui, kurioje naudojama IPM tipo vidurinės grandies taikomoji programinė įranga.[2].
 • Infrastruktūros, pavadintos „Public Services Broker“ vardu, viena iš trijų pagrindinių dalių yra „integravimo vidurinės grandies programinė įranga, kurios pagrindas yra XML, pranešimų apsikeitimai ir pasaulinio tinklo paslaugos.