Velkommen til biblioteket - PowerPoint PPT Presentation

kylee
velkommen til biblioteket n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til biblioteket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til biblioteket

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Velkommen til biblioteket
70 Views
Download Presentation

Velkommen til biblioteket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til biblioteket

  2. Vi tilbyr: • Et sted å jobbe og hjelpemidler for det • Leseplasser • Bord til gruppearbeid • Datamaskiner, printere, stiftemaskin… • Hjelp og veiledning – individuelt og i grupper • Informasjonssøk • Referanser • Publisering • Tilgang til en stor samling elektroniske og trykte ressurser • Bøker og aviser • Artikler og tidsskrifter • Databaser • Scanning, trykking og innbinding hos kopieringssentralen

  3. Vi ønsker oss: • Spørsmål om søk etter og innhenting av informasjon • Spørsmål om akademisk skriving, inkludert kildeevaluering og referanser • Forslag til nye abonnementer og innkjøp • Forslag til kurs og opplæring • Tilbakemeldinger om våre tjenester, samlinger og lokaler

  4. Vanlige åpningstider (i semesteret): Mandag - torsdag08:15 – 20:00 Fredag 08:15 – 18:00 Lørdag 10:00 – 15:00 Utvidede åpningstider i eksamensperioder – blir kunngjort ved oppslag

  5. Alltid åpent:

  6. Alltid tilgjengelig: NHH Secure Access • Ekstern tilgang til din private mappe på serverer, e-post etc. • Tilgang til alle elektroniske ressurser biblioteket tilbyr Internett: https://secure.nhh.no Trådløst nett på campus og Hatleberg: https://secure.privnett.nhh.no IT brukerstøtte for studenter i to kontorer: • Nær kaffebaren i nybygget • I biblioteket

  7. Hvordan låne noe fra biblioteket? • Søk opp det du vil låne i Oria (to søketerminaler i biblioteket) • Åpne fanen «Plasseringer» og noter hyllereferansen, f.eks.NHHB 658.8 Ot8g, NHHB mas 1299 eller NHHB serie (Oppstilt: Ph.D. thesis NHH; 2013:1) • Finn objektet på hyllen (de er merket med tall) • Registrer lånet på utlånsautomaten ved hjelp av studentkortet • Hvis du lurer på noe underveis, henvend deg i skranken

  8. Ting som allerede er utlånt kan reserveres, enten i Oria eller ved å kontakte den som sitter i skranken • Bøker og artikler vi ikke har kan vanligvis lånes inn fra andre bibliotek (koster 20 kr per bok, 30 for artikkelkopi) • Ordinære lån er gratis • Du kan låne så mange ting du vil • Vanlig lånetid er 4 uker, 2 hvis det er venteliste • Lån kan fornyes hvis det ikke er venteliste • Lånt materiale kan ikke tas med ut av landet

  9. Vi er her for din skyld Kontakt oss via epost eller telefon, og stikk gjerne innom biblioteket med alle slags henvendelser, forespørsler, kommentarer og tilbakemeldinger nhh.no/bib bib@nhh.no +47 55959413