kend n fade etme n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KEND?N? ?FADE ETME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

KEND?N? ?FADE ETME - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

KENDİNİ İFADE ETME. Yönetim Öğretmen Program Donanım. Nasıl Bir Yönetim?. Eğitim koordinatörü olan bir sistem kuran, Velisine, programlanmış eğitimler veren, velisiyle öğrenme yolculuğuna çıkan, Yöneticiye sadece yönetim işini (işleri yaptırma işini)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEND?N? ?FADE ETME' - kylee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kend n fade etme

KENDİNİ İFADE ETME

Yönetim

Öğretmen

Program

Donanım

nas l bir y netim
Nasıl Bir Yönetim?
 • Eğitim koordinatörü olan bir sistem kuran,
 • Velisine, programlanmış eğitimler veren, velisiyle

öğrenme yolculuğuna çıkan,

 • Yöneticiye sadece yönetim işini (işleri yaptırma işini)

yaptıran bunun yanı sıra KOLAYLAŞTIRICI’ ları devreye

sokan,

 • Öğretmenlerine öğretmen yetiştirme sorumluluğu

vererek iş yükünü azaltan ve hızlanmamızı

sağlayan (asistan öğretmenler),

 • Öğretmenlerine imaj eğitimi veren,
slide3

Ben merkezcilikten uzak, hoşgörü ve iletişime dayalı

bir kurum kültürü oluşturan,

 • Lider Yetiştirme Programı kuran,
 • Sosyal sorumluluk projelerini öğretmen ve

öğrencileriyle yürüten,

 • Terakki Üniversitesi’ni kurmuş bir yönetim.
nas l bir retmen
Nasıl Bir Öğretmen?
 • İletişim becerileri kuvvetli olan,(Beden dili)
 • Etnik ayrımcılık yapmayan, adil, hoşgörülü,
 • Entelektüel düzeyi olan,
 • Öğrenmeyi öğreten,
 • Öğrencilerinin bireysel öğrenme stillerini çok iyi bilen ve buna saygı gösteren,
slide6

Akıllı ve yetkiler verilmiş öğretmen,

 • Eğitim faaliyetlerini farklılaştırabilen,
 • Yaşam boyu öğrenme kültürüne sahip,
 • Bilineni bilinmeyene bağlayan ve olanaklar yaratan,
nas l bir program
Nasıl Bir Program?
 • Kurumun eğitim koordinatörü tarafından organize edilmiş,
 • Zamanın gerçeklerine uygun ancak öğrenciyi gereksiz zor konularla yormayan,
 • Haftalık programında;

* Yaratıcılık,

* Eleştirel Düşünme,

* Kendini İfade Etme dersleri barındıran bir program.

 • Öğrenci merkezli bir tasarım,
 • Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim,
 • Her türlü zihin yapısını koruyan ve geliştiren bir program,
slide8

Eğitim programına örtülmüş diğer programlar (değerler eğitimi, yaşayan çevre eğitimi, bilim okur-yazarlığı eğitimi, insanlık tarihi eğitimi, yurttaşlık eğitimi, siyasal ve hukuksal okuryazarlık, kültürel yaşantı, Sokak İngilizcesi)

 • Uzmanlığı ve motor başarıyı destekleyen bir program,
 • Herhangi bir kamu hizmeti programın bir parçası olmalıdır.
nas l bir donan m
Nasıl Bir Donanım?
 • Okul Radyosu,
 • Okul Gazetesi,
 • Öğrencilerin kendilerine ait blogları,
 • Kendi bahçeleri olan geniş sınıflar,
 • Öğrenciler için dokunsal materyalleri barındıran bir sınıf,
 • Atölye sınıflar.
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • Tomlinson, C.A. (2007) . Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim. Redhouse Eğitim Kitaplığı
 • Gürkaynak, İ.& Üstel, F.&Gülgöz,S. ( 2003) Eleştirel Düşünme.ERG Yayınları
 • Covey,S.R. ( 2001). Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. Varlık Yayınları
 • Adair,J. (2010). 100 Harika Fikir. BKY
 • Levine, M.( 2002). Her Çocuk Başarabilir. Boyner Yayınları
 • Demirel,Ö.( 2010). Eğitimde Program Geliştirme. PEGEM Akademi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:19 Yıl:2005/2 (s 207-237)
 • Arthea İ. S. (2000) InTheClassroomIntroductıontoEducatian
 • Blonsky, P. Petroviç. (1990). İş Okulu. Çev.: Tahsin Yılmaz, İstanbul: Sorun Yayınları.
slide21

Çağlar, Adil. (2001). “21.Yüzyılda Okulun Değişen Rolü ve Yeni Eğilimlere İlişkin İyimser Bazı Öngörüler,” 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul: Sedar Yayınları, ss.81-94.

 • Cafoğlu, Zuhal. (1998). “Eğitimde Küresel Kimlik,” Yeni Türkiye Dergisi 21.Yüzyıl Özel Sayısı, 4: 19, ss.837-844.
 • Spring, Joel. (1997). Özgür Eğitim. Çeviren: Ayşen Ekmekçi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Tezcan, Mahmut. (1998). “Gelecekte Eğitim (21.Yüzyılın Okulları Üzerine),” Yeni Türkiye Dergisi 21.Yüzyıl Özel Sayısı, 4: 19, ss.821-828.
 • Akdağ, Bülent. “Geleceğin Okul Modelleri”, Felsefeci Dergisi, Sayı: 5, 2003.
 • Filmin adı eklenecek.
ad