kandiseminaarin ryhm ty skentely n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kandiseminaarin ryhmätyöskentely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kandiseminaarin ryhmätyöskentely

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
kyle-vazquez

Kandiseminaarin ryhmätyöskentely - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Kandiseminaarin ryhmätyöskentely
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kandiseminaarin ryhmätyöskentely Kevätlukukausi 2007

  2. Idea • tutkimusalan mukaan muodostetut ryhmät (muodostus yhteistapaamisessa) • ryhmäkokoontumiset kerran viikossa viikolta 8 alkaen sovittuna aikana ICT-talon salissa X

  3. Tarkoitus • saman tehtävän äärellä olevien saman alan opiskelijoiden tapaaminen ja kunkin omaa työtä edistävä yhteistyö • työaikataulussa pysymisen tukeminen • työntekovireen ylläpitäminen

  4. Itsenäisesti työskentevät ryhmät • tapaamisissa ei ole ohjaajaa vaan ryhmä työskentelee itsenäisesti • kullakin ryhmälla nimetty ohjaaja • yhteisvastuu työskentelystä • periaate "kaveria ei jätetä"

  5. Ensimmäinen tapaaminen • tapaamiset neuvottelun omaisia tilanteita • ensimmäisessä tapaamisessa • esittäydytään • esitellään aihe ja työn senhetkinen vaihe sekä mahdolliset ongelmat • kerätään sähköpostiosoitelista • sovitaan raportinlaatimisvuorot

  6. Myöhemmät tapaamiset • kukin esittelee, mitä on edellisen tapaamisen jälkeen saanut aikaan ja mitä aikoo tehdä seuraavaksi • ratkotaan yhdessä sisältöön tai työn tekemiseen liittyviä pulmia • autetaan jumittuneita eteenpäin • halutessaan voi toimittaa ryhmänsä jäsenille etukäteen materiaalia

  7. Raportointi • jokainen laatii vuorollaan ryhmätapaamisesta lyhyen raportin • raportti toimitetaan samana tai seuraavana päivänä ryhmän muille jäsenille sekä ryhmän ohjaajalle • raportti voi olla esim. seuraavan tapainen tehtäväluettelo

  8. Ryhmä B:n tapaaminen 25.3.2007 klo 14–15.30 Läsnä: Maija Mansikka, Mikko Mallikas, Risto Reipas ja Alice Wonderland Toimenpiteet seuraavaa kertaa varten: Maija: muokkaa sisällysluettelon yhdenmukaiseksi Risto: etsii lähteitä työnsä lukua 3 varten Mikko: kirjoittaa työsuunnitelman, jonka muutkin ymmärtävät Alice: käy tapaamassa ohjaajaa ja kysyy tältä neuvoja aiheen rajaamiseksi edelleen 25.3.07 Mikko Mallikas

  9. Tarvikkeet • kannettava tietokone TAI muistiinpanovälineet • hyödyksi myös keskusteluun halukas asenne ja ideoiva mieli • kahvia, karkkia, pullaa,…