z kon o kolekt vnom vyjedn van
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Zákon o kolektívnom vyjednávaní. - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Zákon o kolektívnom vyjednávaní. ( Čerpané z o zákona ). 12.-14. február 2013. Milan Kelčík. §1. §1 - zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmy odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cielom je uzavretie kolektívnej zmluvy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zákon o kolektívnom vyjednávaní.' - kylar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kon o kolekt vnom vyjedn van

Zákon o kolektívnom vyjednávaní.

( Čerpané zo zákona )

12.-14. február 2013

Milan Kelčík

slide2
§1

§1 - zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmy odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cielom je uzavretie kolektívnej zmluvy.

§1 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide3
§2

§2 – Kolektívne zmluvy – KZ upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. KZ môžu uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie. Kolektívne zmuvy: PKZ a KZVS.

§2 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide4
§3
 • §3 - V mene zmluvnej strany rokovať a uzavierať
 • kolektívnu zmluvu môže:
 • zástupca príslušného odborového orgánu
 • štatutárny orgán
 • fyzická osoba ktorá pri podnikaní zamestnáva zamestnancov
 • zástupca príslušnej organizácie zamestnávateľov
 • zástupca poverený vládou
 • §3a – Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie vyjednávajú a podpisujú v súčinnosti
 • / ak sa nedohodnú vyjednáva a podpisuje tá ktorá zastupuje najväčší počet /
 • V rozhodnutí o spore rieši záležitosť rozhodca zapísaný na Ministerstve práce a sociálnych vecí.

§3 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide5
§4

§4 – platnosť KZ.

Platné sú: – uzavreté písomne zástupcom odborovej organizácie a zástupcom zamestnávateľa. Doložené zoznamom zamestnávateľov za ktorých boli uzatvorené.

§4 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide6
§5

§5 – KZ je záväzná:

Pre zamestnávateľov za ktorých uzavrela

KZ organizáciazamestnávateľov.

Pre zamestnávateľov na ktorých bola rozšírená záväznosť.

Príslušný odborový orgán uzaviera KZ aj za zamestnancov ktorý nie sú odborovoorganizovaní.

Zmluvné strany sú povinné uchovávať KZ najmenej 5 rokov po skončení jej platnosti.

§5 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide7
§6

§6 – KZ sa uzaviera na dobu ktorá je v nej výslovne určená.

Účinnosť KZ sa začína prvým dňom obdobia na ktoré sa uzavrela.

Účinnosť KZVS aj s účinnosťou zákona o štátnom rozpočte.

§6 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide8
§7

§7 – Platnosť pre rozšírené KZVS- prevažujúca pracovná činnosť v odvetví. Zoznam zamestnávateľov, celkový počet zamestnancov.

§7a – Neplatnosť KZVS – ak sa vzťahuje iná KZVS, vyhlásený konkurz, ak je menej ako 20 zamestnancov, ak je zamestnaných viac

ako 10% osôb so zdravotnýmpostihnutím.

§7 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide9
§8

§8 – postup pri uzavieraní KZ /lehoty /-začiatok rokovania 60 dní pred skončením platnosti, zmluvná strana musí odpovedať do 30dní od podania písomného návrhu /

§8 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide10
§11

§11 – konanie pred sprostredkovateľom

/ podanie žiadosti najskôr po uplynutí 60 dní od predloženia návrhu KZ /.

§11 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide11
§12

§12 –konanie pred sprostredkovateľom sa považuje za neúspešné ak sa spor nevyrieši do 30 dní.

Náklady uhrádza každá zo zmluvných strán jednou polovicou.

§12 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide12
§13

§13 – konanie pred rozhodcom

/ rozhodnutie do 15 dní /

Náklady konania a odmenu uhrádza ministerstvo.

§13 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide13
§14

§14 – rozhodnutie rozhodcu môže zrušiť Krajský súd.

§14 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide14
§16

§16 – štrajk: môže začať pri neuzavretí KZ pred sprostredkovateľom, ale pred riešením rozhodcom.

§16 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide15
§17
 • §17 - Musí o ňom rozhodnúť
 • nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov hlasovaním. Schválený je štrajkový výbor,štrajkový poriadok. Príslušný odb. orgán písomne oznámi zamestnávateľovi: začiatok štrajku najmenej 3 pracovné dni pred jeho začiatkom.
 • Deň začatia štrajku, dôvody a ciele štrajku
 • Menný zoznam kto je oprávnený zastupovať štrajkujúcich
 • Dokumentácia o výsledkoch hlasovania sa uchováva 3 roky.

§17 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide16
§20

§20 – nezákonný štrajk je štrajk ktorému nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom.

Ktorý bol vyhlásený, alebo pokračuje po začatíkonania pred rozhodcom.

§20 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide17
§22

§22 – v dobe účasti na štrajku nepríslúcha účastníkovi štrajku mzda ani náhrada mzdy.

§22 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide18
§23

§23 – zodpovednosť za škodu / ten kto rozhodol o štrajku ak nebola splnená nevyhnutná súčinnosť /

§23 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide19
§25

§25 – V priebehu štrajku zamestnávateľ nesmie prijímať ako náhradu za účastníkov štrajku na ich pracovné miesta iných občanov.

§25 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide20
§27

§27 – výluka – čiastočné, alebo úplné zastavenie práce zamestnávateľom / postup ako pri štrajku /

§27 Zákon o kolektívnom vyjednávaní

slide21
Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Koniec

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

ad