slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Założenia: 1. Lokalizacja:.............................................. ..Wrocław PowerPoint Presentation
Download Presentation
Założenia: 1. Lokalizacja:.............................................. ..Wrocław

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Założenia: 1. Lokalizacja:.............................................. ..Wrocław - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Założenia: 1. Lokalizacja:.............................................. ..Wrocław 2. Parametry powietrza zewnętrznego zimą :........... .. t zoz = -18°C 3. Parametry powietrza w pomieszczeniu.......... t poc = f(t zoc ); t poz = 21°C 4. Straty ciepła w okresie zimnym pokrywa c.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Założenia: 1. Lokalizacja:.............................................. ..Wrocław' - kylan-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Założenia:

1. Lokalizacja:.............................................. ..Wrocław

2. Parametry powietrza zewnętrznego zimą :........... ..tzoz = -18°C

3. Parametry powietrza w pomieszczeniu.......... tpoc = f(tzoc); tpoz = 21°C

4. Straty ciepła w okresie zimnym pokrywa c.o.

5. Moc zainstalowana w oświetleniu elektrycznym N = 14 W/m2. Oświetlenie jarzeniowe w oprawach niewentylowanych przymocowanych do sufitu.

6. Liczba ludzi w pomieszczeniu.........................n = 50 osób

7. Okna o podwójnym oszkleniu szybami o grubości = 3 mm (U = 1,8 W/m2K), o łącznej powierzchni 30 m2 (6 okien × 5 m2 ) od strony południowo-wschodniej (SE). Obszar miejski.

8. Stropodach niewentylowany: 3 × papa, 100 mm ocieplenie, płyta stropowa z betonu lekkiego 150 mm; wsp. U = 0,25 W/m2K; masa mj= 197 kg/m2; wsp. E = 0,9.

9. Ściany zewnętrzne od strony NE i SE - mur z pustaków ceramicznych o grubości 240 mm ocieplony; wsp. U = 0,3 W/m2K, masa jednostkowa mj= 343 kg/m2, elewacja o wsp. E = 0,7

10. Ściany wewnętrzne o masie mj= 200 kg/m2; podłoga mj= 100 kg/m2.

11. Dopuszczalny przyrost temperatury powietrza wentylującego w pomieszczeniu, w warunkach obliczeniowych okresu ciepłego, Dt = 6 K.

12. Średnia temperatura ściany chłodnicy J=12°C

slide6

Przenikanie ciepła przez okno

Qpp- strumień ciepła przenikający do pomieszczenia przez przegrodę przezroczystą, kW

Qp- strumień wywołany przenikaniem ciepła drogą konwekcji, kW

Qr- strumień ciepła przenikający do pomieszczenia drogą promieniowania, kW

Zyski ciepła przez przenikanie przez okna (konwekcja).

n- liczba okien

Ao- powierzchnia okna w świetle muru, m2

Uo- współczynnik przenikania ciepła, W/m2K

tz- chwilowa temp. powietrza zewnętrznego, C

tp- chwilowa temp. powietrza w pomieszczeniu, C

slide7

Zyski ciepła przez promieniowanie

Dla pomieszczeń z normowaniem temp w okresie całego roku

A-powierzchnia szyb w oknie A=Ao*g, m2

A1-nasłoneczniona powierzchnia szyb, m2

g- udział powierzchni szyb w powierzchni okna

b- współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez okno - uwzględnia gatunek szkła, liczbę szyb oraz zastosowanie osłon przeciwsłonecznych

s- współczynnik akumulacji ciepła w przegrodach otaczających pomieszczenie

Icmax- maksymalna wartość natężenia promieniowania słonecznego całkowitego w miesiącu (zależna od kierunku ekspozycji okna,miesiąca i godziny dnia),

Irmax- maksymalna wartość natężenia promieniowania słonecznego rozproszonego w miesiącu (zależna od miesiąca i godziny dnia),odczytana dla kierunku północnego,

slide8

(6 okien × 5 m2 )

A-powierzchnia szyb w oknie A=Ao*g, m2

A1-nasłoneczniona powierzchnia szyb, m2

g- udział powierzchni szyb w powierzchni okna

slide11

Okna od strony

południowo-wschodniej (SE).

slide15

Stropodach masa mj= 197 kg/m2 powierzchnia A=150 m2 29550kg

Ściany zewnętrzne masa mj= 343 kg/m2 powierzchniaA=44+66-30= 80 m2 27440 kg

Ściany wewnętrzne masa mj= 200 kg/m2; powierzchnia A=110 m2 22000 kg

Podłoga masa mj= 100 kg/m2. powierzchnia A=150 m2 15000 kg

Typ I (bardzo lekki) przyjmuje się wówczas, gdy względna masa budowli 'm' jest mniejsza od 150 kg/m2.

Typ II (lekki) przyjmuje się wówczas, gdy względna masa budowli 'm' zawiera się w przedziale 150  300 kg/m2.

Typ III (średni) przyjmuje się wówczas, gdy względna masa budowli 'm' zawiera się w przedziale 300  800 kg/m2.

Typ IV (ciężki) przyjmuje się wówczas, gdy względna masa budowli 'm' przekracza 800 kg/m2.

slide19

Zyski ciepła przez przegrody nieprzeźroczyste

Metoda uproszczona

Trzy przegrody nieprzeźroczyste

 • ¨F – powierzchnia przegrody, m2
 • ¨U- współczynnik przenikania ciepła:
 • ¨tr - równoważna różnica temperatury(wartości w tabelach)
 • Wartości z tabel obowiązują przy założeniach:
  • temperatury w pomieszczeniu tp= 22 C
  • średniej dobowej temperatury zewnętrznej tzm= 24,5C
  • współczynnika absorpcji promieniowania A= 0,9 dla dachu i A=0,7 dla ściany
  • rozkładu temperatury dobowej jak w tabeli
  • współczynnika przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej az=17,5 W/m2K
  • współczynnika przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej aw=5,8 W/m2K
slide20

Stropodach

8. Stropodach niewentylowany: 3 × papa, 100 mm ocieplenie, płyta stropowa z betonu lekkiego

150 mm; wsp. U = 0,25 W/m2K; masa mj= 197 kg/m2; wsp. E = 0,9.

slide21

Stropodach

8. Stropodach niewentylowany: 3 × papa, 100 mm ocieplenie,

płyta stropowa z betonu lekkiego 150 mm;

wsp. U = 0,25 W/m2K; masa mj= 197 kg/m2; wsp. E = 0,9.

slide22

Stropodach

Jeżeli tpoc różni się od 22oC lub średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego różni się od 24,5oC, należy stosować skorygowaną wartość równoważnej różnicy temperatur:

slide23

Ściana

9. Ściany zewnętrzne od strony NE i NS - mur z pustaków ceramicznych o grubości 240 mm ocieplony; wsp. U = 0,3 W/m2K, masa jednostkowa mj= 343 kg/m2, elewacja o wsp. E = 0,7

slide24

Ściana

9. Ściany zewnętrzne od strony NE i NS - mur z pustaków ceramicznych o grubości 240 mm ocieplony; wsp. U = 0,3 W/m2K, masa jednostkowa mj= 343 kg/m2, elewacja o wsp. E = 0,7

slide25

Ściana

Jeżeli tpoc różni się od 22oC lub średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego różni się od 24,5oC, należy stosować skorygowaną wartość równoważnej różnicy temperatur:

slide27

Zyski ciepła od ludzi

Zyski ciepła jawnego zależą od liczby ludzi n przebywających w pomieszczeniu, temperatury powietrza oraz aktywności organizmu człowieka (rodzaju i natężenia wykonywanej pracy).

W określonych warunkach ciepło całkowite jest sumą ciepła jawnego i utajonego.

gdzie:

n – liczba osób

qj – zyski ciepła jawnego jednostkowe, W

- współczynnik frekwencji

slide29

Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego

 • N - zainstalowana moc oświetlenia elektrycznego, kW
 • - współczynnik wyrażający stosunek ciepła odprowadzonego drogą konwekcji z powietrzem wywiewanym z wentylowanych opraw lamp do całkowitej mocy zainstalowanej; dla opraw nie wentylowanych  = 0,
 • - współczynnik wyrażający stosunek ciepła przekazanego drogą konwekcji do powietrza w pomieszczeniu do całkowitej mocy zainstalowanej,
 • - współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej.
 • ko - współczynnik akumulacji - należy odczytać dla każdej godziny z wykresów;
 • Uwaga:
 • dla wentylacji z normowaniem temperatury w okresie zimnym – przyjmuje się ko = 1= const.
slide30

Wartości współczynnika  dla opraw wentylowanych, chłodzonych całkowicie

Wartości współczynnika 

slide31

Współczynnik akumulacji ko zależy od czasu działania oświetlenia  i charakterystyki cieplnej pomieszczenia Z.

Dla pomieszczeń zbudowanych z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych:

 • Fw - powierzchnia ścian i stropów graniczących z innymi pomieszczeniami, m2
 • Fz - powierzchnia ścian zewnętrznych, stropodachów i podłóg na gruncie, m2
 • gw, gz - odpowiednio masy 1 m2 przegród wewnętrznych i zewnętrznych. (dla podłogi położonej na gruncie zaleca się przyjmować warstwę betonu o grubości 0,15 m lub warstwę cegły o grubości 0,12 m.)
 • f - współczynnik korekcyjny:
 • dla stropów z podłogą drewnianą f = 0,5  0,7;
 • podłoga drewniana + dywan f = 0,25  0,35;
 • sufit podwieszony z przestrzenią nie wentylowaną f = 0,5;
 • sufit podwieszony z przestrzenią wentylowaną f = 0;
 • dla pozostałych przypadków f = 1,0.
slide32

N - zainstalowana moc oświetlenia elektrycznego, kW

Z dużym przybliżeniem można założyć:

N/F= 0,22*I dla lamp żarowych

N/F= 0,065 *I – dla lamp fluorerscencyjnych

F- powierzchnia pomieszczenia, m2, I – natężenie oświetlenia, lx

Jeżeli nie podano informacji dotyczących mocy zainstalowanej do oświetlenia pomieszczenia, można skorzystać z tabeli:

Średnie natężenie oświetlenia i moc zainstalowana oświetlenia ogólnego