PaedDr. Jozef Beňuška
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Zvuk:. - je každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem,. - je mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 Hz do 16 000 Hz. Akustika:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kyla-shelton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

PaedDr. Jozef Beňuška

jbenuska@nextra.sk


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zvuk:

- je každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom

sluchový vnem,

- je mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale

od 16 Hz do 16 000 Hz.


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Akustika:

- zaoberá sa fyzikálnymi dejmi pri prenose zvuku.

Fyzikálna akustika:

- študuje fyzikálne podmienky vzniku zvuku

v zdrojoch zvuku,

- šírenie a absorpciu zvuku v rôznych prostrediach.

Fyziologická akustika:

- zaoberá sa vznikom zvuku v hlasovom orgáne

človeka a vnímaním zvuku sluchom.

Hudobná akustika:

- skúma zvuky z hľadiska potrieb hudby.Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Prenos informácii v sústave...

zdroj zvuku

prostredie

prijímač zvuku

zdroj - reproduktor, ladička, hlasivky...

prostredie - vzduch, voda...

prijímač - mikrofón, ucho...


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zdroj zvuku...

- chvenie pružných telies.


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zdroj zvuku ...

- chvenie pružných telies . . .


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Prostredie...

  • zvuk sa šíri len pružným prostredím ľubovoľného

  • skupenstva ako postupné pozdĺžne vlnenie.


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Prostredie...

- v rôznych látkach je rôzna rýchlosť zvuku,

- pohlcovanie, absorpcia zvuku.


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

y

t

Zvuky

- periodické,

- časový priebeh zvuku ladičky,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zvuky

- periodické,

y

t

- časový priebeh zvuku klarinetu,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zvuky

- periodické,

y

t

- oscilogram hlásky „a“,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zvuky

- periodické,

y

t

- neperiodické,

- časový priebeh prasknutia,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

y

t

Periodické zvuky - hudobné zvuky - tóny

- jednoduchý tón,

- má harmonický priebeh,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Periodické zvuky - hudobné zvuky - tóny

- jednoduchý tón,

y

t

- zložený tón,

- časový priebeh zvuku klarinetu,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Subjektívnu stránku vnímania zvuku vystihujú:

- výška zvuku,

- farba zvuku,

- hlasitosť.


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

y

y

t

t

Výška zvuku

- absolútna,

- je určená frekvenciou,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Výška zvuku

- absolútna,

- relatívna,

- je určená pomerom frekvencie daného tónu

k frekvencii základného tónu.

Základný tón v hudobnej akustike

„ a “ , f = 440 Hz

Relatívna výška tónu „ a “


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Farba zvuku

- zložené tóny vznikli superpozíciou chvení s rôz-

nymi frekvenciami,

- základná - najnižšia frekvencia, určuje výšku

zvuku,

- vyššie harmonické tóny s rôznymi amplitúdami,

ale podstatne menšími ako u základného tónu,

určujú farbu zvuku,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Dp = 10-5 Pa 

prah počuteľnosti

Dp = 102 Pa 

prah bolesti

Hlasitosť zvuku


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Hlasitosť zvuku

I - intenzita zvuku

P - výkon zvukového vlnenia

S - plocha, ktorou vlnenie prechádza


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Hlasitosť zvuku

- pre tón s frekvenciou 1000 Hz

Dp = 10-5 Pa 

I = 10-12 W.m-2

0dB

Dp = 102 Pa 

I = 1 W.m-2

120dB

dB - decibel


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Zdroj zvuku Vzdialenosť v m intenzita v dB

tikot hodiniek 0,1 20

tichý rozhovor 1 40

normálny rozhovor 1 65

krik 1 80

symfonický orchester 3 až 5 80

motorové vozidlá 10 90

štartujúce lietadlo 10 110Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Rýchlosť zvuku

- vo vzduchu

- vo vode

- v oceli


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Ozvena

- sluchom odlíšime dva zvuky, ak Dt = 0,01s


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Dozvuk

  • pôvodný zvuk a odrazený zvuk splývajú, predlžuje sa

  • trvanie zvuku,


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Zvuk je:

a)každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

b)každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom

sluchový vnem,

c)každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

ktoré pôsobí na ľudské ucho,

d)mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale

od 16 kHz do 16 000 kHz.

1


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Periodické zvuky sú také, ktoré:

a) majú harmonický priebeh,

b) nemajú harmonický priebeh,

c) v časovom priebehu sú pravidelne sa opakujúce

časti,

d) sú pre ľudské ucho ľubozvučné.

2


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Subjektívnu stránku vnímania zvuku vystihujú:

a) výška zvuku, farba zvuku, hĺbka zvuku,

b) výška zvuku, odtieň zvuku a hlasitosť,

c) hĺbka zvuku, farba zvuku a hlasitosť,

d) výška zvuku, farba zvuku a hlasitosť.

3


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Farba zvuku je určená:

a) vyššími harmonickými tónmi,

b) farbou hudobného nástroja,

c) základnou - najnižšou frekvenciou,

d) strednými harmonickými tónmi.

4


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Periodické zvuky sú také, ktoré:

a) majú harmonický priebeh,

b) nemajú harmonický priebeh,

c) v časovom priebehu sú pravidelne sa opakujúce

časti,

d) sú pre ľudské ucho ľubozvučné.

5


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Ozvena je jav, ktorý vzniká pri:

a) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 34 m,

b) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 17 m,

c) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 34 m,

d) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 17 m.

6


Paeddr jozef be u ka j benuska nextra sk

Test

Hlasitosť zvuku je definovaná veličinou intenzita

zvuku, pre ktorú platí vzťah:

7