Download
norov ud losti 1948 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Únorové události 1948 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Únorové události 1948

Únorové události 1948

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Únorové události 1948

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_2B12 Únorové události 1948

 2. Volby 1946 • Vítězství KSČ v českých zemích – přes 40 %,na Slovensku byla KSS poražena Demokratickou stranou, snahy komunistů omezit vliv Demokratické strany • Vláda - 26 ministrů – 9 komunistů, 3 sociální demokraté, 12 příslušníků dalších stran, 2 nestraníci – Jan Masaryk, Ludvík Svoboda

 3. Nekomunistické strany • Po volbách 1946 – doufají v prosazení prvků parlamentní demokracie • Odpůrci komunistů

 4. Hospodářské potíže • Od léta 1947 – důsledky katastrofálního sucha • Zásobovací obtíže • Snížení přídělů potravin, černý trh • Slovensko – bída • Dovoz obilí ze SSSR problém neřeší (komunistická propaganda – SSSR zachraňuje Československo)

 5. Zápas o udržení demokracie • Prostupuje všemi složkami veřejného života • Proces sbližování demokratických sil začal pozdě – chyběla silná jednotící osobnost • Demokratická opozice zůstala slabá • Milionářská dávka – „Ať platí bohatí!“

 6. Přípravy na střet • Nekomunisté – naděje – volby na jaře 1948, zápas o zachování demokratických zásad • Přelom 1947/1948 – nahromadění rozporů v Národní frontě, ve vládě, v parlamentu, v národních výborech • Komunisté prohráli svůj návrh na úpravu platů státních zaměstnanců – svolání sjezdu závodních rad

 7. Přípravy na střet • V parlamentu neprošel vládní návrh zákona o pozemkové reformě – svolán sjezd rolnických komisí • Vláda chce projednat poměry v SNB – odpovědnost komunistický ministr V. Nosek – komunisté odmítají • Demokratické politické strany mají převahu v parlamentě • Komunisté se snaží ovlivnit veřejnost , spoléhají na podporu odborů

 8. 19. únor 1948 • ValerianZorin – pobídka od Stalina, aby byla politická krize dovedena k rozhodujícímu střetnutí • Sovětská vojenská pomoc v případě potřeby (sovětské jednotky připraveny u maďarsko – slovenských hranic) • Vojenskou pomoc Gottwald odmítl

 9. Podnět k propuknutí vládní krize • Situace ve Sboru národní bezpečnosti • Nekomunistické strany kritizují postup SNB při vyšetřování „spiknutí“ na Slovensku, na zasedání vlády 13. 2. 1948 protestují proti chystanému přeřazení několika velitelů SNB v Praze • Ministr vnitra nereagoval, ministři nekom. stran odmítli účast na příštím zasedání vlády

 10. 20. únor 1948 • 12 ministrů tří nekomunistických stran podalo demisi – národně socialistické, lidové, slovenské Demokratické • Očekávali, že prezident demisi nepřijme • Možnost předčasných voleb nebo ustoupení KSČ

 11. 21. únor 1948 • Manifestace na Staroměstském náměstí – organizována KSČ • Příprava sjezdu závodních rad (22. 2.) • Akční výbory Národní fronty • Požadavek komunistů, aby prezident demise ministrů přijal • Lidové milice

 12. 22. únor 1948 • Sjezd závodních rad – v pražském Průmyslovém paláci • Přijata rezoluce požadující přijetí demise ministrů a znárodnění všech podniků nad 50 zaměstnanců

 13. 23. únor 1948 • Pražští vysokoškolští studenti pochodují na Hrad, ujišťují prezidenta svou podporou

 14. 25. únor 1948 • Prezident Beneš podlehl tlaku komunistů (obával se občanské války) a demisi ministrů přijal • Demonstrace vysokoškoláků – jediné veřejné vystoupení proti nastolování totalitní moci • Prezident jmenoval novou vládu

 15. Klement Gottwald • Doba trvání 8, 23 minut

 16. Zdroje Zdroje:www.youtube.comPetr Čornej: Dějepis pro gymnázia a střední školy – Nejnovější dějinyMarie Sochrová: Dějepis v kostce pro střední školy IIKronika 20. století 1940 - 1949

 17. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_2B12 Jméno autora: Mgr. Eva Matysová Název práce: Únorové události roku 1948 Předmět: Dějepis Ročník: TŘETÍ Časová dotace: 1 VYUČOVACÍ HODINA Vzdělávací cíl: Objasnit vývoj politické situace v roce 1948 Pomůcky: Internet, učebnice dějepisu Poznámka: Inovace: Využití výpočetní techniky ve vyučování Datum vytvoření DUM: 8. 5. 2012