slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heer, hoog als de hemel is Uw liefde tot in de wolken reikt Uw trouw PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heer, hoog als de hemel is Uw liefde tot in de wolken reikt Uw trouw

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Heer, hoog als de hemel is Uw liefde tot in de wolken reikt Uw trouw - PowerPoint PPT Presentation

kuper
149 Views
Download Presentation

Heer, hoog als de hemel is Uw liefde tot in de wolken reikt Uw trouw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Heer, hoog als de hemel is Uw liefde tot in de wolken reikt Uw trouw

  2. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen

  3. Uw rechtvaardigheid is als de wijde oceaan: U Heer, bent de Redder van mens en dier.

  4. Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen.

  5. zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden,

  6. want bij U is de bron van het leven, door Uw licht, zien wij licht. Psalm 36:6-10