Uw chauffeurs en de arbeidstijdorganisatie - PowerPoint PPT Presentation

amable
uw chauffeurs en de arbeidstijdorganisatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uw chauffeurs en de arbeidstijdorganisatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uw chauffeurs en de arbeidstijdorganisatie

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Presentation Description
183 Views
Download Presentation

Uw chauffeurs en de arbeidstijdorganisatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uw chauffeurs en de arbeidstijdorganisatie

  2. Enkele voorafgaande definities • arbeidstijd = • voorziene beschikbaarheidstijd = KB 12 juli 2009 • aanwezigheidstijd = • rusttijd (pauzes) = • rijtijd =

  3. Uren beschikbaarheidtijd • Art. 19 wet 16 maart 1971: KB kan de tijd bepalen gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever, wat betreft de vervoerwerken uitgevoerd door een onderneming waar het vervoer een bijkomstige activiteit is. • KB van 12 juli 2009: • (a) chauffeur belast met het vervoer van materialen en gereedschap naar de werven van de onderneming • (b) chauffeur of aangestelde tewerkgesteld aan werken van vervoer in de ondernemingen voor handel in bouwmaterialen • (c) chauffeur of aangestelde tewerkgesteld aan werken van vervoer in de ondernemingen die gebruiksklaar beton produceren en/of leveren

  4. Chauffeur bouwbedrijf • 8 u. + 2 u./dag beschikbaarheidstijd (max. 10 u./week) • KB 213 (max. 180 u./jaar waarvan max. 64 u./zaterdag) • Toepasbare schema's

  5. Chauffeur bouwbedrijf


  6. Chauffeur en aangestelde aan werken van vervoer - handelaar in materialen • 8u. + 2 u./dag beschikbaarheidstijd (max. 10 u./week) • KB 213 (max. 180 u./jaar - niet op zaterdag) • Toepasbare schema's

  7. Chauffeur en aangestelde aan werken van vervoer - handelaar in materialen

  8. Chauffeur en aangestelde aan werken van vervoer - Betoncentrale • 8u. + 1 u. beschikbaarheidstijd/dag (max. 5 u./week) + 2 u. flexibiliteit • Mogelijkheid om de flexibiliteit te recupereren met uurregelingen van kortere duur (min. 6 u./dag) • Toepasbare schema's

  9. Chauffeur en aangestelde aan werken van vervoer - Betoncentrale

  10. Meer weten?