KAMPA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAMPA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
KAMPA
102 Views
Download Presentation
kuniko
Download Presentation

KAMPA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAMPA

 2. Ostrov Kampa vznikl vytvořením umělého vodního náhonu pro mlýny zvaného Čertovka. První zmínky o něm jsou již z roku 1169. Ve středověku na ostrově byly pouze zahrady. Od 14. století zde započalo budování mlýnů a od poloviny 16. století vznikala i další zástavba. Současný název Kampa je používán od roku 1770. Ten je podle jedné verze odvozen od jména Ticho Ganzneb z Kampu. Jednalo se o majitele jednoho ze zdejších domů v 17. století. Podle jiné verze je odvozen od latinského výrazu „campus“, který označuje pole a vinice, které zde také po dlouhou dobu byly. Kampa patří mezi nejromantičtější a nejkrásnější zákoutí Prahy. Je v centru města, přesto je klidným místem. Je zde spousta zeleně, kulturních a historických památek. Severní část ostrova, u toku Čertovky, je nazývána Pražské Benátky.

 3. Čertovka umělý vltavský kanál, který odděluje umělý ostrov nazývaný Kampa od Malé Strany

 4. na levém břehu Čertovky stojí Malostranské mlýny Mlýn Huť, Zlomkovský mlýn a Velkopřevorský mlýn

 5. Sovovy mlýny v oblouku mostu v pozadí Přibližně v těchto místech stával úplně první pražský mlýn. Ten prošel v historii mnoha změnami. Pražská povodeň v roce 2002 budovu značně poničila, ale již rok poté byla znovu otevřena jako muzeum a luxusní restaurace s vybranou lahodnou kuchyní. Nezůstalo jen u toho. Prostor v "nádvoří" je zaplněn moderním uměním, které tak nějak zapadá do poklidné atmosféry pražské Kampy.

 6. Sovovy mlýny Na Kampě na Vltavě jsou Sovovy mlýny, kde je dnes Museum Kampa Jana a Medy Mládkových kdysi před rekonstrukcí dnes

 7. přístav Kampa

 8. Kampa - hrnčířské trhy v letech 1931 - 1938

 9. Kampa byla a je oblíbeným místem umělců Jan Werich a jeho dům

 10. Jiří Trnka

 11. Slovenský herec Juraj Kukura se rozhodl pořídit si v Praze vlastní byt - renesanční objekt na jednom z nejatraktivnějších míst Kampy poblíž známého mlýnského kola, památné zdi Johna Lennona i půvabného domečku Jiřího Trnky. Aristokraticky vážný romantik shlíží ze své ložnice přímo na Čertovku,

 12. KAMPA při povodních v létě 2002

 13. Domovní štít s balkonem , který má tepanou mříž, pod štítem okénko a pod ním starodávný obrazy Panny Marie, který sem prý přinesla voda Vltavy při jedné povodni Na pověstmi opředený dům na Kampě, zvaný U obrázku Panny Marie, pohlížejí návštěvníci Prahy z Karlova mostu Až půjdete kolem, povšimněte si dvou válečků zavěšených vedle starobylého zaskleného obrazu. V domě prý totiž kdysi byla prádelna a mandl. Mladá dívka Marie vlastní nešikovností strčila mezi válce mandlu ruce, avšak po prosbě k patronce Panně Marii se válce uvolnily a dívčiny ruce zůstaly nezraněny. Šlo prostě o takový handl s božskou vrchností. Existuje ještě jedna pověst, ale ta je trochu delší a najdete ji na následujícím snímku

 14. Pověst začíná stejně. V domě kdysi byla prádelna a mandl, kde pracovaly dvě krásné dívky u zlé tety, která je nikam nepouštěla. Jednou večer utekly od špinavého prádla. Když se vrátily bylo vše čisté a vymandlované. Další den dívky utekly znovu, zázrak se opakoval, a tak se to opakovalo celý měsíc. Až jednou za tetou přišel kamenný Turek z Karlova mostu a začal si ztěžovat. Každou noc Panna Maria z obrazu volá mé lidi a oni utíkají z podstavců na mostě a k ránu se vrací celí zmoření. Svalnatý Negr dře prádlo o valchu, Tatar škrobí, Démon od sv. Prokopa na prádo dýchá, aby uschlo, Saracén mandluje, Japonec žehlí a Žid dohlíží na práci a všechny kontroluje. Tím se vše prozradilo. Tetku z toho málem klepla pepka, na dívky začala být hodná a pouštět je ven. Děvčata přestala s nočními výlety a než teta umřela odkázala jim celý dům a dívky na památku pověsily válečky, jimiž kamenní kamarádi z Karlova mostu mandlovali prádlo . Dodnes válečky visí po obou stranách obrazu sousoší sv. Jana z Mathy, sv. Felixe z Valois a sv. Ivana, přezdívaném Turekna Karlově mostě

 15. podzimní Kampa

 16. Lennonova zeď na Kampě dnes zničená od sprejerů dříve respektovaná

 17. Plastika Réva nebo také Dívka s hrozny je dílem Karly Vobišové z roku 1960. Je umístěna na Kampě, v místě, kde kdysi bývala takzvaná Odkolkovská zahrada mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem.

 18. dobový snímek z let 1905 - 1908