slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006. Ljubljana, 1.4.2003. ČASOVNI OKVIR IZDELAVE EPD. 14.3.-2.4.  predstavitev po regijah 27.3.  predstavitev EK – DG Regio 9.4.  zaključek zbiranja pripomb 14.4.  izdelava osnutka 18.4.  zaključek predhodne ocene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006' - kuame-rodriquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006

Ljubljana, 1.4.2003

asovni okvir izdelave epd
ČASOVNI OKVIR IZDELAVE EPD
 • 14.3.-2.4.  predstavitev po regijah
 • 27.3.  predstavitev EK – DG Regio
 • 9.4.  zaključek zbiranja pripomb
 • 14.4.  izdelava osnutka
 • 18.4.  zaključek predhodne ocene
 • do 25.4.  oddaja EPD na EK
 • maj / junij  formalni začetek pogajanj z EK

CILJ

 • december  pridobitev soglasja EK k EPD
strate ko izhodi e epd
Strateško izhodišče EPD
 • Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
 • Državni razvojni program
  • Osnovna cilja DRP:
   • zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju EU
   • zaustavitev povečanja razlik med slovenskimi regijami
  • Prednostne naloge:
   • Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti;
   • Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje;
   • Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja;
   • Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja;
   • Krepitev skladnega regionalnega razvoja.
kriteriji za izbor programov epd
Kriteriji za izbor programov EPD
 • Načelo koncentracije;
 • Usmeritev na tiste prioritete in ukrepe, ki imajo največje merljive učinke;
 • Komplementarnost vključenih aktivnosti – doseganje sinergije;
 • Upravičenost za EU sofinanciranje;
 • Upoštevanje EU politik (konkurenca, okolje, horizontalne prioritete,...)
cilji epd
Cilji EPD
 • Osnovni cilj EPD je povečanje konkurenčnih sposobnosti Slovenije in gospodarska krepitev regij, brez povzročanja negativnih posledic na področju socialnega in okoljskega razvoja .
 • Argumenti:
  • Produktivnost dela dosega 45% povprečja EU.
  • Strukturni problemi in rigidnosti  potrebujemo razvojni preboj.
  • Tržni delež Slo. na izvoznih trgih pada (od 0,6% leta 1995 na 0,49% leta 2000)
  • Delež inovativnih podjetij upada (leta 2000 le 28%)
  • Delež visokotehnološko intenzivnih dejavnosti le 6,6% - manj kot v nekaterih drugih tranzicijskih državah.
razpolo ljiva sredstva eu
Razpoložljiva sredstva EU
 • Kopenhagen, december 2002
prioriteta 1 spodbujanje podjetni kega sektorja in gospodarska krepitev regij 20 5 mlrd sit erdf

Prioriteta 1: Spodbujanje podjetniškega sektorja in gospodarska krepitev regij (20,5 mlrd sit - ERDF)

 • 1.1 Inovativno okolje (8 mlrd sit)
     • grozdi in tehnološke mreže
     • tehnološki parki in inkubatorji
     • tehnološki centri
     • večnamenski centri učenja
  • 1.2. Spodbujanje razvoja turističnih destinacij (8,5 mlrd sit)
     • vzpostavitev razvojne infrastrukture turističnih destinacij,
     • spodbuditev promocije in trženja na ravni turistične destinacije,
     • spodbuditev obnove in izgradnje nove skupne turistične infrastrukture,
     • spodbuditev vključevanja naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo.
  • 1.3. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo (4 mlrd sit)
 • vavčerski sistem svetovanja,
 • pomoč pri prilagajanju MSP zahtevam globalnega trga–internacionalizacija,
 • podpora projektom lokalnih podjetniških iniciativ,
 • promocija podjetniških dobrih praks.
prioriteta 1 spodbujanje podjetni kega sektorja in gospodarska krepitev regij 5 5 mlrd sit eaggf

Prioriteta 1: Spodbujanje podjetniškega sektorja in gospodarska krepitev regij (5,5 mlrd sit - EAGGF)

 • 1.4 Naložbe na kmetijska gospodarstva(kapitalska pomoč za izboljšavo kmetijske strukture) – 40%
 • 1.5 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov(naložbe v živilskopredelovalne obrate) – 40%
 • 1.6 Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom - alternativni viri dohodka(turizem, obrt,...) – 15%
 • 1.7 Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov(povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, spodbude kmetov za skupen nastop na trgu, prepoznavnost in dvig kvalitete kmetijskih proizvodov) – 5%
prioriteta 2 znanje razvoj love kih virov in zaposlovanje 18 5 mlrd sit esf

Prioriteta 2: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje (18,5 mlrd sit - ESF)

 • 2.1 Razvoj in spodbujanje aktivnih politik trga dela (9 mlrd sit)
     • usmerjanje in poklicno svetovanje
  • poklicno in strokovno usposabljanje
  • usposabljanje na delovnem mestu
  • subvencije delodajalcem za zaposlovanje
  • 2.2. Pospeševanje socialne vključenosti (2 mlrd sit)
  • svetovanje, usmerjanje, motiviranje, sheme za osebni razvoj,…
  • aktivnosti za strukture oz. sisteme ter spremljevalne aktivnosti v podporo ukrepu
prioriteta 2 znanje razvoj love kih virov in zaposlovanje 18 5 mlrd sit esf1

Prioriteta 2: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje (18,5 mlrd sit - ESF)

 • 2.3. Vseživljenjsko učenje in ustvarjalnost (4,5 mlrd sit)
 • razvoj in prenova programske ponudbe izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela,
 • spopolnjevanje učiteljev, izobraževalcev, svetovalcev in vodstvenih delavcev
 • spodbujanje povezovanja med svetom dela, izobraževanjem, usposabljanjem, in raziskovalnimi institucijami ,...
 • informiranje, svetovanje in poklicna orientacija za potrebe regije/lokalne skupnosti - mreže lokalnih svetovalnih središč in lokalnih svetovalnih mrež v izobraževanju odraslih.
 • 2.4. Podjetništvo in prilagodljivost (2,5 mlrd sit)
 • usposabljanje zaposlenih,
 • razvoj in spodbujanje novih oblik dela,
 • usposabljanje in podpora pri ustanavljanju podjetij, vključno s samozaposlovanjem, še posebej žensk,
 • spodbujanje lokalnih programov zaposlovanja.
prioriteta 3 ekonomska infrastruktura 11 mlrd sit erdf

Prioriteta 3: Ekonomska infrastruktura (11 mlrd sit - ERDF)

 • 3.1. Razvoj poslovno industrijskih con (11 mlrd sit)
 • izdelavo dokumentacije za razvoj zaokroženih območij in ureditev poslovno industrijskih con,
 • organiziranje in vzpostavljanje upravljavskih struktur con ter priprava trženjskih strategij,
 • pridobivanje in zaokroževanje zemljišč,
 • komunalnemu urejanju con in navezave na centralne čistilne naprave,
 • urejanje dostopov in navezav na prometni križ.
kako bomo izvajali epd
KAKO BOMO IZVAJALI EPD?
 • Organ upravljanja  SVRP
 • Plačilni organ  MF
 • Nosilna ministrstva:

- ERDF  MG

- EAGGF  MKGP

- ESF  MDDSZ

Za vsak ukrep bo določen končni koristnik, ki je odgovoren za:

 • pripravo razpisov/shem
 • sklepanje pogodb
 • spremljanje in poročanje
kako bomo izvajali epd1
KAKO BOMO IZVAJALI EPD?
 • Izbor projektov potrdi  Svet za strukturno politiko
 • spremljanje celovitega izvajanja  Nadzorni odbor EPD / EK

Pravilo N + 2

na in posredovanja stali k osnutku epd
NAČIN POSREDOVANJA STALIŠČ K OSNUTKU EPD
 • Rok  7 dni po obravnavi
 • Stališče regije  preko RRA
 • Stališče posameznih zainteresiranih javnosti  preko članov Usklajevalnega sveta DRP
lani usklajevalnega sveta drp
ČLANI USKLAJEVALNEGA SVETA DRP

DELODAJALCI

 • Gospodarska zbornica Slovenije, Marjeta Šiško-Debeljak
 • Obrtna zbornica Slovenije, Ema Hočevar
 • Združenje delodajalcev Slovenije, Marjan Jesih
 • Združenje delodajalcev Slovenije obrtnih dejavnosti, Azra Seražin
 • Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Barbara Trunkelj
lani usklajevalnega sveta drp1
ČLANI USKLAJEVALNEGA SVETA DRP

DELOJEMALCI

 • Neodvisnost KNSS, Franjo Matjašič
 • KSS PERGAM, Dušan Rebolj
 • ZSSS, Branko Mišič
 • Obalna sindikalna organizacija – KS 90, Euro Brozič
lani usklajevalnega sveta drp2
ČLANI USKLAJEVALNEGA SVETA DRP

NEVLADNE ORGANIZACIJE

 • Vitra – Center za razvoj podeželja, Bojan Žnidaršič
 • Društvo ŠKUC, Tatjana Greif
 • Agencija za razvojne iniciative, Robert Levičar
 • Zavod Pelikan Karitas, Martin Lisec