slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006. Ljubljana, 1.4.2003. ČASOVNI OKVIR IZDELAVE EPD. 14.3.-2.4.  predstavitev po regijah 27.3.  predstavitev EK – DG Regio 9.4.  zaključek zbiranja pripomb 14.4.  izdelava osnutka 18.4.  zaključek predhodne ocene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA 2004-2006

Ljubljana, 1.4.2003

asovni okvir izdelave epd
ČASOVNI OKVIR IZDELAVE EPD
 • 14.3.-2.4.  predstavitev po regijah
 • 27.3.  predstavitev EK – DG Regio
 • 9.4.  zaključek zbiranja pripomb
 • 14.4.  izdelava osnutka
 • 18.4.  zaključek predhodne ocene
 • do 25.4.  oddaja EPD na EK
 • maj / junij  formalni začetek pogajanj z EK

CILJ

 • december  pridobitev soglasja EK k EPD
strate ko izhodi e epd
Strateško izhodišče EPD
 • Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
 • Državni razvojni program
  • Osnovna cilja DRP:
   • zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju EU
   • zaustavitev povečanja razlik med slovenskimi regijami
  • Prednostne naloge:
   • Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti;
   • Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje;
   • Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja;
   • Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja;
   • Krepitev skladnega regionalnega razvoja.
kriteriji za izbor programov epd
Kriteriji za izbor programov EPD
 • Načelo koncentracije;
 • Usmeritev na tiste prioritete in ukrepe, ki imajo največje merljive učinke;
 • Komplementarnost vključenih aktivnosti – doseganje sinergije;
 • Upravičenost za EU sofinanciranje;
 • Upoštevanje EU politik (konkurenca, okolje, horizontalne prioritete,...)
cilji epd
Cilji EPD
 • Osnovni cilj EPD je povečanje konkurenčnih sposobnosti Slovenije in gospodarska krepitev regij, brez povzročanja negativnih posledic na področju socialnega in okoljskega razvoja .
 • Argumenti:
  • Produktivnost dela dosega 45% povprečja EU.
  • Strukturni problemi in rigidnosti  potrebujemo razvojni preboj.
  • Tržni delež Slo. na izvoznih trgih pada (od 0,6% leta 1995 na 0,49% leta 2000)
  • Delež inovativnih podjetij upada (leta 2000 le 28%)
  • Delež visokotehnološko intenzivnih dejavnosti le 6,6% - manj kot v nekaterih drugih tranzicijskih državah.
razpolo ljiva sredstva eu
Razpoložljiva sredstva EU
 • Kopenhagen, december 2002
prioriteta 1 spodbujanje podjetni kega sektorja in gospodarska krepitev regij 20 5 mlrd sit erdf

Prioriteta 1: Spodbujanje podjetniškega sektorja in gospodarska krepitev regij (20,5 mlrd sit - ERDF)

 • 1.1 Inovativno okolje (8 mlrd sit)
     • grozdi in tehnološke mreže
     • tehnološki parki in inkubatorji
     • tehnološki centri
     • večnamenski centri učenja
  • 1.2. Spodbujanje razvoja turističnih destinacij (8,5 mlrd sit)
     • vzpostavitev razvojne infrastrukture turističnih destinacij,
     • spodbuditev promocije in trženja na ravni turistične destinacije,
     • spodbuditev obnove in izgradnje nove skupne turistične infrastrukture,
     • spodbuditev vključevanja naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo.
  • 1.3. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo (4 mlrd sit)
 • vavčerski sistem svetovanja,
 • pomoč pri prilagajanju MSP zahtevam globalnega trga–internacionalizacija,
 • podpora projektom lokalnih podjetniških iniciativ,
 • promocija podjetniških dobrih praks.
prioriteta 1 spodbujanje podjetni kega sektorja in gospodarska krepitev regij 5 5 mlrd sit eaggf

Prioriteta 1: Spodbujanje podjetniškega sektorja in gospodarska krepitev regij (5,5 mlrd sit - EAGGF)

 • 1.4 Naložbe na kmetijska gospodarstva(kapitalska pomoč za izboljšavo kmetijske strukture) – 40%
 • 1.5 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov(naložbe v živilskopredelovalne obrate) – 40%
 • 1.6 Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom - alternativni viri dohodka(turizem, obrt,...) – 15%
 • 1.7 Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov(povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, spodbude kmetov za skupen nastop na trgu, prepoznavnost in dvig kvalitete kmetijskih proizvodov) – 5%
prioriteta 2 znanje razvoj love kih virov in zaposlovanje 18 5 mlrd sit esf

Prioriteta 2: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje (18,5 mlrd sit - ESF)

 • 2.1 Razvoj in spodbujanje aktivnih politik trga dela (9 mlrd sit)
     • usmerjanje in poklicno svetovanje
  • poklicno in strokovno usposabljanje
  • usposabljanje na delovnem mestu
  • subvencije delodajalcem za zaposlovanje
  • 2.2. Pospeševanje socialne vključenosti (2 mlrd sit)
  • svetovanje, usmerjanje, motiviranje, sheme za osebni razvoj,…
  • aktivnosti za strukture oz. sisteme ter spremljevalne aktivnosti v podporo ukrepu
prioriteta 2 znanje razvoj love kih virov in zaposlovanje 18 5 mlrd sit esf1

Prioriteta 2: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje (18,5 mlrd sit - ESF)

 • 2.3. Vseživljenjsko učenje in ustvarjalnost (4,5 mlrd sit)
 • razvoj in prenova programske ponudbe izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela,
 • spopolnjevanje učiteljev, izobraževalcev, svetovalcev in vodstvenih delavcev
 • spodbujanje povezovanja med svetom dela, izobraževanjem, usposabljanjem, in raziskovalnimi institucijami ,...
 • informiranje, svetovanje in poklicna orientacija za potrebe regije/lokalne skupnosti - mreže lokalnih svetovalnih središč in lokalnih svetovalnih mrež v izobraževanju odraslih.
 • 2.4. Podjetništvo in prilagodljivost (2,5 mlrd sit)
 • usposabljanje zaposlenih,
 • razvoj in spodbujanje novih oblik dela,
 • usposabljanje in podpora pri ustanavljanju podjetij, vključno s samozaposlovanjem, še posebej žensk,
 • spodbujanje lokalnih programov zaposlovanja.
prioriteta 3 ekonomska infrastruktura 11 mlrd sit erdf

Prioriteta 3: Ekonomska infrastruktura (11 mlrd sit - ERDF)

 • 3.1. Razvoj poslovno industrijskih con (11 mlrd sit)
 • izdelavo dokumentacije za razvoj zaokroženih območij in ureditev poslovno industrijskih con,
 • organiziranje in vzpostavljanje upravljavskih struktur con ter priprava trženjskih strategij,
 • pridobivanje in zaokroževanje zemljišč,
 • komunalnemu urejanju con in navezave na centralne čistilne naprave,
 • urejanje dostopov in navezav na prometni križ.
kako bomo izvajali epd
KAKO BOMO IZVAJALI EPD?
 • Organ upravljanja  SVRP
 • Plačilni organ  MF
 • Nosilna ministrstva:

- ERDF  MG

- EAGGF  MKGP

- ESF  MDDSZ

Za vsak ukrep bo določen končni koristnik, ki je odgovoren za:

 • pripravo razpisov/shem
 • sklepanje pogodb
 • spremljanje in poročanje
kako bomo izvajali epd1
KAKO BOMO IZVAJALI EPD?
 • Izbor projektov potrdi  Svet za strukturno politiko
 • spremljanje celovitega izvajanja  Nadzorni odbor EPD / EK

Pravilo N + 2

na in posredovanja stali k osnutku epd
NAČIN POSREDOVANJA STALIŠČ K OSNUTKU EPD
 • Rok  7 dni po obravnavi
 • Stališče regije  preko RRA
 • Stališče posameznih zainteresiranih javnosti  preko članov Usklajevalnega sveta DRP
lani usklajevalnega sveta drp
ČLANI USKLAJEVALNEGA SVETA DRP

DELODAJALCI

 • Gospodarska zbornica Slovenije, Marjeta Šiško-Debeljak
 • Obrtna zbornica Slovenije, Ema Hočevar
 • Združenje delodajalcev Slovenije, Marjan Jesih
 • Združenje delodajalcev Slovenije obrtnih dejavnosti, Azra Seražin
 • Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Barbara Trunkelj
lani usklajevalnega sveta drp1
ČLANI USKLAJEVALNEGA SVETA DRP

DELOJEMALCI

 • Neodvisnost KNSS, Franjo Matjašič
 • KSS PERGAM, Dušan Rebolj
 • ZSSS, Branko Mišič
 • Obalna sindikalna organizacija – KS 90, Euro Brozič
lani usklajevalnega sveta drp2
ČLANI USKLAJEVALNEGA SVETA DRP

NEVLADNE ORGANIZACIJE

 • Vitra – Center za razvoj podeželja, Bojan Žnidaršič
 • Društvo ŠKUC, Tatjana Greif
 • Agencija za razvojne iniciative, Robert Levičar
 • Zavod Pelikan Karitas, Martin Lisec