injenice rasta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Činjenice rasta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Činjenice rasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Činjenice rasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Činjenice rasta. Blanchard: Poglavlje 10. Činjenice rasta. Outline predavanja: 1. pregled rasta u bogatim zemljama od 1950-e; PPP metoda 2. širi pregled rasta kroz vrijeme i po zemljama 3. uvod u rast

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Činjenice rasta' - ksena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
injenice rasta

Činjenice rasta

Blanchard: Poglavlje 10.

Činjenice rasta

injenice rasta1
Činjenice rasta

Outline predavanja:

1. pregled rasta u bogatim zemljama od 1950-e; PPP metoda

2. širi pregled rasta kroz vrijeme i po zemljama

3. uvod u rast

 • u kratkom i srednjem roku dominiraju fluktuacije outputa, dok u dugom roku dominira rast Što određuje rast?
 • rast stabilno povećanje agregatnog outputa kroz vrijeme
 • Graf

U.S. BDP od 1890-e

Izvor: Blanchard (3/ed, p.204)

Činjenice rasta

rast u bogatim zemljama od 1950 e
Rast u bogatim zemljama od 1950-e
 • konstruiranje podataka o outputu
  • output per capita (a ne ukupni output) =
  • korekcija outputa korištenjem zajedničkog seta cijena za sve zemlje radi bolje komparacije  projekt pod nazivom Penn World Tables (Summers & Heston)  PPP - paritet kupovne moći (a ne output u USD ili sl.)  prilagođava output za razlike u tečajevima i cijenama po zemljama zbog:

1) tečaj se mijenja, a životni standard se ne mijenja u skladu s tečajem

2) niže razine ouputa povezane su i s nižim cijenama hrane i osnovnih usluga

komparacija standarda života po zemljama i kroz vrijeme

  • logaritamska skala
 • rast ≠ razvoj (institucije potrebne za održavanje rasta – kvaliteta javnog upravljanja (država), pravni okvir)

Činjenice rasta

primjer izra una bdp a ppp metodom
Primjer izračuna BDP-a PPP metodom
 • 2 zemlje: Rusija i SAD
 • 2 dobra: automobil i košarica hrane
  • pretpostavka: oba dobra u obje zemlje su iste kvalitete
 • tečaj: USD 1= RUB 30
 • Tabela

Potrošnja per capita u Americi i Rusiji

Činjenice rasta

rast u bogatim zemljama od 1950 e1

Godišnja stopa rasta Realnioutput per capitaoutputa per capita (%) (USD 1996)

1950-1973 1974-2000 1950 2000 2000/1950

Francuska 4.1 1.6 5,489 21,282 3.9

Njemačka 4.8 1.7 4,64221,910 4.7

Japan7.8 2.4 1,94022,039 11.4

Velika Britanija 2.5 1.9 7,321 21,647 3.0

SAD 2.2 1.7 11,903 30,6372.6

Prosjek 4.3 1.86,259 23,5033.7

Rast u bogatim zemljama od 1950-e
 • Tabela

Evolucija outputa per capita u 5 bogatih zemalja od 1950-e

Izvor: Blanchard (3/ed, p.204)

Činjenice rasta

rast u bogatim zemljama od 1950 e2
Rast u bogatim zemljama od 1950-e
 • Činjenice:

1. Životni standard je znatno porastao od 1950

  • compounding effect = efekt neprekidnog ukamaćivanja kad bi se stopa rasta na godišnjoj razini povećavala za 1%, za 40 godina životni standard bi bio veći za 50% [za Y0=1 → Y40=1(1+0.01)40=1.48 ] bitna veličina stope rasta!

2. Stope rasta outputa per capita smanjile su se od sredine 1970-ih

  • implikacije na veličinu životnog standarda u budućnosti
  • pravilo 70 ako varijabla raste po x % godišnje, potrebno je otprilike 70/x godina za udvostručenje varijable

3. Razine outputa per capita u tih 5 zemalja su konvergirale (postale bliže jedna drugoj) kroz vrijeme

  • zemlje koje su 1950-ih zaostajale imale su veće stope rasta
  • vrijedi i za ostale OECD zemlje, ali i za neke druge skupine zemalja (iznimke: Turska koja je 1950-tih imala istu nisku razinu BDP-a kao i Japan je rasla po stopi upola manjoj od one u Japanu)
  • OECD = klub ekonomskih pobjednika → ulazak u klub upravo omogućile visoke stope rasta

Činjenice rasta

iri pregled rasta kroz vrijeme i po zemljama
Širi pregled rasta kroz vrijeme i po zemljama
 • Pregled kroz 2 tisućljeća
  • od pada Rimskog carstva do 1500. godine rasta outputa per capita gotovo da nije ni bilo (Europa)
  • malen rast za 1500.-1700. od oko 0.1% godišnje, te za 1700.-1820. od oko 0,2% godišnje  malthuzijanska era
  • umjeren rast za vrijeme industrijske revolucije (1820.-1950. rast oko 1.5% godišnje u SAD-u)
  • rast outputa per capita je noviji fenomen  gledano kroz prizmu zadnjih 200 godina visok rast u 1950-imi 1960-imje više atipična pojava nego li niže stope rasta od sredine 1970-tih
  • povijesno gledano  utrka na duge staze skokovitim prestizanjem (leapfrogging) tako da se svjetski ekonomski lideri izmjenjuju tijekom vremena  Kina (većinu 1. tisućljeća i sve do 15. st.), Italija (sjeverni dio nekoliko stoljeća), Nizozemska, VB (1820-1870), SAD  mogućnost pojave novih ekonomskih sila

Činjenice rasta

iri pregled rasta kroz vrijeme i po zemljama1
Širi pregled rasta kroz vrijeme i po zemljama
 • Pregled po zemljama
  • konvergencija nije pravilo za sve  vidljiva među OECD zemljama, azijskim zemljama (“4 tigra” – prosjek 6% godišnje kroz 30 god.), ali ne i u Africi (u nekim zemljama output p.c. niži nego 1960.)
 • Graf

Stope rasta BDP p.c., 1960-1992 versus BDP p.c. 1960. (OECD, Afrika, Azija)

Izvor: Blanchard (3/ed, p.211)

Činjenice rasta

uvod u rast
Uvod u rast
 • Što određuje rast?  okivr za razmišljanje dao Robert Solow krajem1950-tih

Funkcija agregatne proizvodnje

 • odnos između proizvodnih faktora i agregatnog outputa
 • za tržište rada proizvodna funkcija pod pretpostavkom konstantnih prinosa faktora rada (A=1) → ne vrijedi kad je riječ o rastu
 • fja agregatne proizvodnje:
  • pretpostavka: 2 proizvodna faktora/ inputa  K= kapital (zbroj svih strojeva, tvorničkih pogona i uredskih zgrada) i N= rad (broj zaposlenih)

Y = F(K, N)

  • F = koliko se outputa proizvede za dane količine rada i kapitala
  • i dalje pojednostavljenje stvarnosti
 • Što određuje koliko se outputa može proizvesti uz dane inpute?
  • stanje tehnologije (uječe na F)  zemlja s naprednijom tehnologijom može uz istu količinu inputa proizvesti više outputa
  • stanje tehnologije:

→ skup nacrta s podacima o proizvodima koji se mogu proizvesti tehnikama koje stoje na raspolaganju (uža definicija)

→organizacija poduzeća i tržišta, pravni sustav etc. (šira definicija)

Činjenice rasta

uvod u rast1
Uvod u rast

Ekonomija razmjera i prinosi na faktore

 • ekonomija razmjera  prinosi s obzirom na proporcionalne promjene inputa
  • ako se ↑ N i K proporcionalno što se događa s Y?
  • konstantni prinosi na razmjer: xY = F(xK, xN)
 • Što ako povećamo samo jedan input/ faktor?  prinosi na faktore
  • ako se ↑N uz K=const. ili ↑K uz N=const. što se događa s Y?
  • opadajući prinosi na faktore (K i N) i uz konstante prinose na razmjer → povećanja K i N vode sve manjem i manjem povećanju outputa (primjer s tajnicama i računalima)

Output i kapital po radniku

 • konstantni prinosi na razmjer omogućuju da proizvodna funkcija postane:

Činjenice rasta

uvod u rast2
Uvod u rast
 • količina outputa po radniku ovisi o kapitalu po radniku
  • za 2Y=F(2K, 2L), Y/N = const.
 • s povećanjem K/N povećava se i Y/N, ali za sve manje iznose (opadajući prinosi na kapital)
 • Graf

Output i kapital po radniku

Y/N = F(K/N, 1)

D’

C’

Output poradniku, Y/N

B’

A’

Kapital po radniku, K/N

A

B

C

D

Činjenice rasta

uvod u rast3
Uvod u rast

Izvori rasta

 • Od kuda dolazi rast?

1. Y/N se povećava s povećanjem K/N (pomak po funkciji proizvodnje)

2. promjena stanja tehnologije (pomak funkcije)

  • uz dani K/N, poboljšanje tehnologije vodi do višeg Y/N
 • 2 izvora rasta:

1. akumulacija kapitala

2. tehnološki napredak

  • kapital sam po sebi ne može zauvijek generirati rast zbog zakona opadajućih prinosa  viša stopa štednje ne može trajno povećavati stopu rasta outputa, ali može dovesti do više razine outputa
  • održivi rast zahtijeva održivi tehnološki napredak
  • zemlja koja ima višu stopu tehnološkog napretka u dugom će roku prestići ostale  Što određuje tehnološki napredak?

Činjenice rasta

uvod u rast4
Uvod u rast
 • Graf

Učinak poboljšanja stanja tehnologije

Y/N = F(K/N, 1)’

A’

Y/N = F(K/N, 1)

A

Output poradniku, Y/N

A

Kapital po radniku, K/N

Činjenice rasta