cox ta samfunnsansvar og fortell om det n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det PowerPoint Presentation
Download Presentation
COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det. Frank Tangen. NRK: kultur, barn, nyheter Redaktør og disponent Røyken og Hurums Avis Byråleder Cox Kommunikasjon – publisering HR og Kommunikasjon Södra Cell Partner i medietreningsbyrået Talk Kommunikasjonsrådgiver i Cox Oslo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frank tangen
Frank Tangen
 • NRK: kultur, barn, nyheter
 • Redaktør og disponent Røyken og Hurums Avis
 • Byråleder Cox Kommunikasjon – publisering
 • HR og Kommunikasjon Södra Cell
 • Partner i medietreningsbyrået Talk
 • Kommunikasjonsrådgiver i Cox Oslo
 • Utdanning bl.a. ledelse og økonomi, kommunikasjonsledelse, organisasjonskommunikasjon, endringsledelse, coaching, tverrkulturell kommunikasjon, nettpublisering

www.tenksamfunnsansvar.no

www.årsapport.net

www.cox.no

csr definisjoner
CSR - definisjoner

People

Planet

Profit

”Å imøtekomme eller overgå omgivelsenes forventninger”

hva aktualiserer csr
Hva aktualiserer CSR?
 • Global Compact
 • Stortingsmelding 10 - 2008/2009
 • ISO 26000
hvorfor kommunisere csr
Hvorfor kommunisere CSR?
 • Samfunnsmessig aksept: license to operate
 • Media: forebygge omdømmeskader
 • Kostnadsreduksjoner: f.eks energi, fravær
 • Markedsmuligheter: bevisste kunder foretrekker en ansvarlig bedrift
 • Rekruttering: gode folk vil jobbe hos gode arbeidsgivere
 • Medarbeiderengasjement: mening utover profitt
 • Innovasjon: miljømessig, sosialt og økonomisk ansvarlig utvikling kan gi et forsprang i markedet
 • Adgang til kapital: seriøse investorer søker ansvarlige selskaper
 • Myndigheter / politikere: tydelig samfunnsbidrag
velg strategi
Velg strategi
 • Enveis informasjon?
 • Responsmulighet? (Toveis asymmetrisk)
 • Dialog – likeverdig, partene påvirker hverandre(Toveis symmetrisk)Hva er realistisk?
kartlegg interessentene
Kartlegg interessentene
 • - og prioriter

Miljøorganisasjoner

Lokalpolitikere

Rikspolitikere

Investorer

Myndigheter

Forbrukere

Fagmedier

Konkurrenter

Eiere

Arbeidsmarked

Studenter

Fagorganisasjoner

Riksmedier

Leverandører

Innleid arbeidskraft

Lokalmedier

Naboer

Ansatte

Bransjeorganisasjoner

- og prioriter

strategien
Strategien

Beskriv:

 • Hva er målet?
 • Hvem vil vi kommunisere med?
 • Hvilket budskap til hvem?
 • Opplevelse
 • Kanaler og virkemidler
 • Måling?

Hvem deltar i prosessen?

virkemidler
Virkemidler
 • Rapport
 • Årsmagasin
 • Web
 • E- læring (internt)
 • Intranett (internt)
 • Kampanjer (internt og eksternt)
 • Annonsering
 • Film
 • PR og medieomtale
 • Events
 • Sosiale medier
 • Møter med interessenter

- og integrer alltid i eksisterende kanaler

internkommunikasjon av csr
Internkommunikasjon av CSR
 • Noen grunnregler:- Bruk nærmeste leder- Involver, skap eierskap- Velg rike kanaler- Gjenta budskapene i flere kanaler
 • Mulige virkemidler:KampanjerE-læringEvents- men først og fremst eksisterende kanaler
redaksjonelle virkemidler
Redaksjonelle virkemidler
 • Eksternt, journalistisk blikk, profesjonell research
 • Kjent presentasjonsform= troverdighet
 • Plass til nyanser og resonnement
 • Prioritere mest relevante saker
 • La målgruppa påvirke innholdet
 • Slipp til skeptikerne
 • Vær åpen om dilemmaene
standarder for rapportering
Standarder for rapportering
 • 40 % velger GRI
 • Betyr lite for de fleste målgrupper
 • Troverdighet
 • Benchmarking
 • GRI gir stor grad av frihet
trender og eksempler
Trender og eksempler
 • Jevnere vektlegging av miljø og sosiale forhold
 • Integrert rapportering
 • Stadig flere rapporterer, størst økning i Europa
 • GRI (40%)
 • Vodafone Group (Beste i CR Reporting Awards)http://www.vodafone.com/start/responsibility.html
 • The Walt Disney Company (Beste førsterapport)http://disney.go.com/crreport/home.html
 • Adidas (web)http://www.adidas-group.com/en/SER2009/
 • Grays Harbor Paperhttp://ghpaper.com/planet.html
 • Novo Nordisk (integrert + web)http://novonordisk.com/sustainability/default.asp
slide22

”Whether a company communicates or not, an image of how the company handles or fails to handle sensitive issues will be communicated for them.”

Peggy Brønn