slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Dušan Metod Janota a Janotovci na Kysuciach. Jún 2012. Dušan Metod Janota 18. 6. 1922 Turzovka – 25. 7. 1997 Bratislava. publicista ekológ pamiatkár

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja' - kovit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dušan Metod Janota

a Janotovci na Kysuciach

Jún 2012

du an metod janota 18 6 1922 turzovka 25 7 1997 bratislava
Dušan Metod Janota18. 6. 1922 Turzovka – 25. 7. 1997 Bratislava
 • publicista
 • ekológ
 • pamiatkár
 • autor 30 knižných publikácií a 250 vedeckých i populárno-náučných publikácií

Najmladší člen z rodu Janotovcov, syn Ľudovíta Cyrila Janotu

z rodostromu rodiny janotovcov
Z rodostromu rodiny Janotovcov
 • Viliam Jozef Janota (30.1.1864 - 4.12.1925)-starý otec
 • Mária Janotová (14.1.1864 - 1.10.1922)- stará matka
 • Ľudovít Cyril Janota (12.10.1888 - 15.10.1968) - otec
 • Hana (Anna) Barbora Janotová (9.5.1896 - 12.4.1976 ) -matka
 • Igor Janota - brat
 • Milan Vojtech Janota (9.8.1896 - 21.6.1957 ) - strýko Dušana Janotu
 • Imrich Janota (5.5.1907 - 21.3.1987) - druhý strýko Dušana Janotu
t dium
Štúdium
 • 1932 - 1936 štúdium na gymnáziu
 • 1939 - 1942 obchodná akadémia
 • 1943 - 1947 Slovenská vysoká škola hospodárskych vied
 • 1950 - 1952 Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave
 • 1965 - 1967 Vysoké učení technické v Brne – urbanistika
 • 1955 - udelený titul CSc.
z rodinn ho ivota
Z rodinného života

Dušan Janota s matkou a dcérou

z pracovn ho ivota
Z pracovného života
 • v r. 1947 - 1950 pracoval ako plánovač na Ústrednom riaditeľstve Štátnych lesov
 • v r. 1950 - 1952 na Povereníctve poľnohospodárstva
 • v r. 1952 - 1961 bol vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky SAV
 • v r. 1961 - 1989 pôsobil v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave
 • od r. 1938 sa venoval publicistickej tvorbe, literárne pôsobil predovšetkým v oblasti literatúry faktu
du an metod janota ekol g ochranca pr rody
Dušan Metod Janota – ekológ, ochranca prírody
 • ako zanietený ekológ sa podieľal na budovaní projektov sústavy veľkoplošných chránených území SR (TANAP, Pieniny, CHKO Slovenský raj, CHKO Kysuce a ďalšie)
 • pôsobil ako skautský vodca a inštruktor
 • v hnutí ochrancov prírody bol zakladajúcim členom SZOPK
 • iniciátor akcie „STROM ŽIVOTA“
publicistick tvorba
Publicistická tvorba
 • svoju výskumnú činnosť z oblasti ochrany prírody medializoval prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a filmu
 • založil a dlho redigoval vedecko-odborný zborník Československá ochrana prírody
 • bol dlhoročným spolupracovníkom časopisu Krásy Slovenska
 • vydal viac ako 30 knižných publikácií
 • odborné vedecké štúdie publikoval v 15-tich jazykoch
najzn mej z dynastie janotovcov
Najznámejší z dynastie Janotovcov
 • Janotovci patria k najvýznamnejším kysuckým rodinám.
 • Publikačná tvorba, ktorou sa prezentovali je veľmi bohatá . A to nielen rozsahom, ale aj širokým tematickým záberom.
z rodinn ho albumu
Z rodinného albumu

Starý otec Viliam J. Janota bol železničiarom a istý čas aj starostom Čadce.

zľava : Štefánia (malá), Valéria, Ľudovít, Viliam (otec), Marta (malá), Milan, Augusta, Imrich (malý sediaci), Mária (matka)

Rodina Viliama Janotu:

slide16

Ľudovít Cyril Janota

publicista, autor literatúry faktu, prekladateľ

(otec Dušana Metoda Janotu)

Narodil sa 12.10.1888 v Čadci – Zomrel 15.10. 1968 v Bratislave

Rodný dom Ľ. Janotu v Čadci

publicistick tvorba udov ta janotu
Publicistická tvorba Ľudovíta Janotu
 • zhromažďoval rukopisy, staré tlače, rytiny
 • zameriaval sa na štúdium stavebných pamiatok, osobitne hradov

DIELO:

 • Hrad Pajštún (r. 1934)
 • Slovenské hrady (1935 - 1938)
milan vojtech janota novin r publicista diplomat brat udov ta cyrila janotu
Milan Vojtech Janotanovinár, publicista diplomat(brat Ľudovíta Cyrila Janotu)

Narodil sa 9. 8. 1896 v Čadci - Zomrel 21. 6. 1957 v Žiline, pochovaný v Čadci

Mária Janotová so synmi -Ľudovít v uniforme, Milan v pozadí.

publicistick tvorba milana v janotu
Publicistická tvorba Milana V. Janotu
 • venoval sa politickej publicistike
 • v rokoch 1954 – 1957 pôsobil na Kysuciach ako redaktor Kysuckého priekopníka

DIELO:

 • 10 rokov oslobodeného Slovenska (1928)
 • Nápor proti Trianonu (1932)
 • Po ostrovoch Karibskéhomora (1958) – dielo vyšlo po smrti autora
imrich janota vedec pedag g brat janotu
Imrich Janotavedec, pedagógbrat Ľ. Janotu
 • venoval sa spriemyselňovaniu Slovenska a zúčastnil sa na projektovaní a výstavbe viacerých piliarskych závodov Št. lesov
 • organizoval výstavbu drevárskych kombinátov Bučina, Bukóza a Smrečina
 • vo vedeckovýskumnej činnosti sa prezentoval vyše 130 štúdiami v odborných časopisoch a zborníkoch

Narodil sa 5. 5. 1907 v Čadci - Zomrel 21. 3. 1987 v Bratislave

igor janota publicista brat du ana metoda janotu
Igor Janotapublicistabrat Dušana Metoda Janotu
 • Detstvo prežil v Turzovke
 • Od r. 1941 bol publikoval pravidelne v odborných časopisoch s vlativedným zameraním

DIELO:

 • Buď pripravený na pobyt v prírode
 • Zurkot bratislavských fontán
 • Bratislava v dobe rímskej
 • Vladyka Samo
 • Bratislavská mestská Reduta vo svetle robotníckeho hnutia a ďalšie

Narodil sa 4. 4. 1921 v Bratislave – Zomrel v roku 2008

pri spracovan boli pou it materi ly
Pri spracovaní boli použité materiály
 • výstrižky z periodík, knižné publikácie - knižničný fond KK
 • fotografie – archív KK