problemorienteret projektarbejde n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problemorienteret projektarbejde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Problemorienteret projektarbejde - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Problemorienteret projektarbejde. Problemorientering frem for emneorientering. Peter Nielsen: Produktion af viden – en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode (3. udgave, side 9):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problemorienteret projektarbejde' - kostya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde

Problemorientering frem for emneorientering

slide2
Peter Nielsen: Produktion af viden – en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode (3. udgave, side 9):
 • Det samfundsvidenskabelige projektarbejde udgør noget nær den ideelle ramme for indlæring, herunder indlæring af metode. Der er blandt metodefolk enighed om, at muligheden for at prøve konkrete metoder og teknikker igennem et samlet og praktisk anlagt forløb er afgørende for at opnå den nødvendige håndværksmæssige kompetence på dette vigtige felt. Faktisk bliver det et nødvendigt trin i den indlæringsproces, som indholdsmæssigt veksler mellem teori og praksis – viden og erfaring – i et udviklingsforløb, der er båret af motivation og leder frem mod professionalisme og kreativitet.
slide3
Peter Nielsen: Produktion af viden – en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode (3. udgave, side 9) - fortsat
 • Men dette nødvendige trin indeholder naturligvis en hel del faldgruber.
 • Blandt disse faldgruber kan nævnes følgende:
 • Projektemnet er for omfangsrigt, problemformuleringen er for upræcis og planlægningen er for løs.
 • Forarbejdet, herunder litteraturstudier og teoriarbejde, tager for lang tid af det samlede forløb.
 • Tilrettelæggelse af undersøgelsesdesign, udvælgelse af datakilder og indsamling af data sikrer ikke den fornødne datakvalitet.
 • Analysearbejdet bliver presset, hvilket betyder, at det indsamlede datamateriale ikke udnyttes godt nok.
 • Resultatet af analysen fremstår ikke som en besvarelse af problemformuleringen.
slide4
Ib Andersen : Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 58 (3. udgave)
 • En god problemformulering er kendetegnet ved, at den er:
 • begrundet – eksempelvis i problemets betydning og omfang
 • en logisk følge af formålet og ressourcebegrænsningerne – eksempelvist kan formålet være at løse et grundlæggende problem i en virksomhed. Projektets ressourcer er begrænsede. Man må derfor fokusere på det delproblem, som undersøgeren mener (og begrunder) er det centrale for løsningen af det grundlæggende problem.
 • formuleret i et præcist og forståeligt sprog, hvor begreberne er forklaret og defineret
 • logisk opbygget med hovedudsagn/-spørgsmål først, dernæst underudsagn/-spørgsmål, der logisk følger af hinanden
 • tydelig afgrænset, så det fremgår, hvad der ikke er medtaget i projektet
 • visualiseret i form af mindmaps eller pilediagrammer eller begge dele
emneorienteret projektarbejde
Emneorienteret projektarbejde
 • I emneorienteret projektarbejde skal eleverne tilegne sig konkret og
 • korrekt viden om et afgrænset tema. Arbejdsformen:
 • eleverne lærer at indsamle viden og skaffe sig overblik over emnet
 • belyser et emne bredt (projektets enkeltdele udgør ikke en fokuseret helhed)
 • bevæger sig på de beskrivende og refererende niveauer i Blooms taksonomiske hierarki
 • bruges specielt i 1.g og i forbindelse med kortere projektforløb.
 • Kilde: UVM
 • http://www.emu.dk/gym/projektarbejde/laerere/arbejdsform/typer.html
problemorienteret projektarbejde1
Problemorienteret projektarbejde
 • kan tilrettelægges på to niveauer: Enten ved at vejlederen fastlægger
 • problemstillingen, eller ved at eleven vælger og udformer
 • problemstillingen.
 • Fælles for de to problemorienterede niveauer er, at eleverne skal kunne
 • vælge, anvende og kritisere metoder og teorier i forhold til en
 • problemstilling.Problemorienteret projektarbejde stiller større krav til eleverne:
 • Opgavens enkelte dele skal udgøre relevante brikker i en sammenhængende analyse
 • Eleverne skal skaffe viden og overblik, analysere, argumentere, komme med handlingsforslag
 • Inddrager også de analyserende og vurderende niveauer i Blooms taksonomi
 • Bruges i længere projektforløb.
 • I problemorienteret projektarbejde er faglig viden vigtig, men det egentlige formål
 • med projektarbejdet er selve læreprocessen.
 • Kilde: UVM -   http://www.emu.dk/gym/projektarbejde/laerere/arbejdsform/typer.html