slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORACLE ORDBMS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORACLE ORDBMS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ORACLE ORDBMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ORACLE ORDBMS. adminisztrációs feladatok 9. rész. 2004. dr. Kovács László. Adatmentések. a DBA egyik legfontosabb feladata cél a rendelkezésre állás maximalizálása. típusai: - mentés saját Oracle formátumban adatmozgatáshoz más Oracle DB-be - betöltés külső formátumból Oracle DB-be

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ORACLE ORDBMS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ORACLE ORDBMS

adminisztrációs feladatok

9. rész

2004

dr. Kovács László

slide2

Adatmentések

a DBA egyik legfontosabb feladata

cél a rendelkezésre állás maximalizálása

típusai:

- mentés saját Oracle formátumban adatmozgatáshoz

más Oracle DB-be

- betöltés külső formátumból Oracle DB-be

- mentés adatvesztés elleni védelemhez saját DB-hez

eszközök:

- EXP, IMP

- SQLLOADER

- RMAN

slide3

Export segédprogram

célja más Oracle DB-be való adatmozgatás

saját adatformátum

os>EXP user/passwd PARFILE=pfile

paraméterek

FILE= eredmény file

FULL = Y/N

TABLES = lista

OWNER = lista

ROWS = Y/N (adatokat is átvigye-e)

INDEXES = Y/N (indexek is átvigye-e)

GRANTS = Y/N (jogokat is átvigye-e)

CONSTRAINTS = Y/N (megkötéseket is átvigye-e)

slide4

EXP segédprogram

mások adatainak mentéséhez szükséges jog:

EXP_FULL_DATABASE

mentési módok:

- user (OWNER)

- table (TABLES)

- tablespace (TABLESPACES)

- full (FULL)

segédobjektumok előkészítése: CATEXP.SQL

a LOG paraméterben megadható a napló file

a CONSISTENT módban READ ONLY tranzakciót használ

slide5

minta paraméter fileok

FULL=Y

FILE=DBA.DMP

GRANTS=Y

INDEXES=Y

CONSISTENT=Y

FILE=dba.dmp

GRANTS=y

FULL=y

ROWS=y

FILE=expdat.dmp

TABLES=(scott.emp,blake.dept)

GRANTS=y

INDEXES=y

FILE=scott.dmp

OWNER=scott

GRANTS=y

ROWS=y

COMPRESS=y

slide6

EXP mentés file felépítése

 • típus definíciók
 • tábla definíciók
 • tábla adatok
 • indexek
 • integritási megkötések, view-k, eljárások és triggerek
 • LOB és egyéb indexek
slide7

IMPORT segédprogram

célja más Oracle DB-ból történő adatátvétel

saját adatformátum

os>IMP user/passwd PARFILE=pfile

paraméterek

FILE = forrás file

SHOW = Y/N

csak megjeleníti a tartalmat, de nem végez átirást

TABLES = lista

ROWS = Y/N

TOUSER = felhasználó

DESTROY=Y/N

GRANTS=Y/N

slide8

EXP segédprogram

mások adatainak beolvasásához szükséges jog:

IMP_FULL_DATABASE

betöltési módok:

- user (FROMUSER)

- table (TABLES)

- tablespace (TRANSPORT_TABLESPACES)

- full (FULL)

segédobjektumok előkészítése: CATEXP.SQL

a LOG paraméterben megadható a napló file

a CONSISTENT módban READ ONLY tranzakciót használ

slide9

minta IMP-ra

FILE=dba.dmp

SHOW=n

IGNORE=n

GRANTS=y

FROMUSER=scott

TABLES=(dept,emp)

FILE=blake.dmp

SHOW=n

IGNORE=n

GRANTS=y

ROWS=y

FROMUSER=blake

TOUSER=scott

TABLES=(unit,manager)

About to export specified tables via Conventional Path ...

. . exporting table EMP

. . exporting partition EMP_LOW 4 rows exported

. . exporting partition EMP_HIGH 10 rows exported

Export terminated successfully without warnings.

slide11

SQLLoader elemei

Control file: az elvégzendő műveletek leírása

- globális paraméterek

input fileok, karakter készlet

- adatok célhelye

- extra input adat

LOAD DATA

INFILE sample.dat

INTO TABLE planets

FIELDS TERMINATED BY ',' , OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'

(pl_id NUMBER(4),

pl_name CHAR(20),

fname FILLER CHAR(30));

pl_pict BFILE(dname, fname)

slide12

SQLLoader elemei

A beolvasott adatmezőkön konverziók is végezhetők

beolvasás módja: APPEND

REPLACE

INTO TABLE tabla (

ENAME POSITION (1:20) CHAR

EMPNO POSITION (22-26) INTEGER EXTERNAL

ALLOW POSITION (*+2) INTEGER TERMINATED BY "/"

)

INTO TABLE …

field1 POSITION(1:8) INTEGER EXTERNAL

"TRANSLATE(RTRIM(:field1),'N/A', '0')"

field1 CHARACTER(10)

"NVL( LTRIM(RTRIM(:field1)), 'unknown' )"

slide13

Adatmentés

Backup: A DB állapot lementése

Recovery: a DB korábbi lementésének viszatöltése

DBS hibák:

felhasználói (rossz parancs)

parancs feldolgozási hiba

user processz hiba

instance hiba

disk hiba

hálózati hiba

Adatforrások:

REDO LOG állomány

Archivált állományok

Control file

Rolback szegmensek

slide14

Adatmentés

Mentés típusai:

teljes (az adatbázis lezárt, nem használható)

részleges

inkrementális (csak az utolsó módosítás utáni adatok íródnak ki)

kommulatív

nyitott (nyitott adatbázis melletti)

konzisztens

inkonzisztens

(az on-line redo log állományokat az LGWR folyamatosan írja,

használatuk ciklikusan történik)

lehet automatikus napló mentési és adat mentési módot igényelni

slide15

A mentési, helyreállítási folyamatokhoz célszerű szabad memóriát

biztosítani:

LARGE_POOL_SIZE

mérete 300K és 2G közötti, SGA része

Naplózás:

REDO és ROLLBACK buffer:

ciklikus felhasználású bufferek

LGWR processz:

telítettség; idő; checkpoint; COMMIT

LOGFILE:

ALTER DATABASE x ADD LOGFILE GROUP n f

ALTER DATABASE x DROP LOGFILE GROUP n f

slide16

Naplóváltás:

megtelik

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE

V$LOG, V$LOGFILE, V$LOG_HISTORY

Archiváló folyamatok, ARCn

lementi a naplóállományokat, naplóváltáskor fut

ALTER SYSTEM SET

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES = n

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START

LOG_ARCHIVE_START = t

LOG_ARCHIVE_DEST_n = dir

ARCHIVE LOG LIST

ARCHIVELOG üzemmód:

nincs váltás mentés nélkül

ALTER DATABASE ARCHIVELOG

slide17

Automatikus instance helyreállítás

 • nem szinkronizált állományok detektálása
 • roll-forward
 • roll-back
 • szinkronizálás

Kézi mentési szintek:

contol file

tablespace

datafile

database

slide19

Kézi mentések

Konzisztens teljes mentés

- egyszerűen adminisztráció , biztonságos

- lassú, korlátozza a működést

SHUTDOWN NORMAL

HOST> copy *… TO …

STARTUP

Részleges mentés

ALTER TABLESPACE xx BEGIN BACKUP

HOST> copy *.. TO …

ALTER TABLESPACE xx END BACKUP

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT

slide20

RMAN program:

 • a mentések, helyreállítások adminisztrálásában segít
 • mentési parancsállományok készíthetők
 • tömöríti a nem használt blokkokat, optimalizál
 • listát készít a hibás blokkokról
 • párhuzamos csatorna kezelések
 • automatizálható működés

A mentésre vonatkozó információkat egy recovery catalog-ban tárolja

A katalógus tartalma:

mikor, mi és hogyan lett lementve

hol vannak a másolatok

a log mentések adatai

lementett adatbázis sémája

mentési rutinok

slide21

Recovery manager

Csatorna kezelés

adatkapcsolat a mentési eszközökkel

egy csatorna rendszerint egy eszközhöz kapcsolódik

minden csatorna egyedileg paraméterezhető (rate, size,,)

lehet manuális lekötés:

ALLOCATE CHANNEL

előre konfigurált lekötés

CONFIGURE CHANNEL

a csatorna kezelésre egy-egy szerver elindul

Eszközkezelő modul:

a szalagegységek kezelésére szolgál

külön telepítendö

MML (Media Management Library)

BSP (Backup Solution Program)

slide22

RMAN segédprogram

RMAN

TARGET munka adatbázis

CATALOG katalógus

CMDFILE parancsfile

MSGLOG naplo

RMAN TARGET scott/tiger@db2

parancsok:

CONFIGURE (CHANNEL, RTENETION, DATAFILE,..)

SHOW (ALL, CHANNEL, ..)

LIST mentések adatai

REPORT állapot

slide23

RMAN mentési lehetőségek

BACKUP

FULL

INCREMENTAL

CUMULATIVE

DATAFILE file ….

DATBASE .

SKIP .

COPIES n

FORMAT mentési file neve

%t : időbélyeg, %d : Db név, %p : sorszám…

slide24

allocate channel dev1 type 'sbt_tape';

backup

incremental level 2 cumulative

skip inaccessible

database;

allocate channel dev1 type 'SBT_TAPE';

backup database;

backup current controlfile;

allocate channel dev1 type disk;

allocate channel dev2 type disk;

backup

(tablespace system,sales1,sales2,sales3

filesperset 20 skip readonly)

(datafile 12, 14, 15);

slide25

Helyreállítási lehetőségek

kézi:

HOST> COPY parancs

RMAN mód:

két fázis:

RESTORE:

adatállományok visszaállítása

RECOVER:

adatbázis konzisztens állapotba hozatala

(naplók alapján)

STARTUP MOUNT

RESTORE DATABASE

RECOVER DATABASE

ALTER DATABASE OPEN [ RESETLOGS ]

slide26

RECOVER

DATABASE

TABLESPACE

DATAFILE

UNTIL

A helyreállításnál megadott időpontra vonatkozólag is lehet

helyreállítani az adatbázist

Meglévő mentések ellenőrzése:

CROSSCHECK

slide27

Standby database:

Készenléti adatbázis. A fő adatbázis sérülése esetén venné át a

fő adatbázis szerepet.A fő adatbázis minden módosítását átvezetik

a standby adatbázisba is