yk hikaye n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öykü ( Hikaye ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öykü ( Hikaye )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Öykü ( Hikaye ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 535 Views
  • Uploaded on

Öykü ( Hikaye ). Öykü ( Hikaye ). Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olayların kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak farklı bir kurguyla anlatılmasına "öykü (hikâye)" denir. Öykü ( Hikaye ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Öykü ( Hikaye )' - kory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yk hikaye1

Öykü ( Hikaye )

Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olayların kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak farklı bir kurguyla anlatılmasına "öykü (hikâye)" denir.

yk hikaye2

Öykü ( Hikaye )

Orta Çağda özellikle Hindistan’da Bin Bir Gece Masalları, sağlam bir hikâye geleneğinin varlığını bildirmiş;

yk hikaye3

Öykü ( Hikaye )

Rönesans’tan özellikle XIX. yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının gelişmesiyle bağımsız bir tür hâline gelmiş,

yk hikaye4

Öykü ( Hikaye )

İtalyan yazar

Boccacio’nun

Decameroneadlı hikâye kitabı bu türün başlangıcını oluşturmuştur.

yk hikaye5

Öykü ( Hikaye )

Türk edebiyatında destan döneminden başlayarak gelişen bir anlatma, hikâye etme geleneği vardır.

yk hikaye6

Öykü ( Hikaye )

Divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında âşıklar tarafından kahvelerde ve köy odalarında söylenen halk hikâyeleri bu türün önemli örneklerini oluşturmuştur.

yk hikaye7

Öykü ( Hikaye )

Bu dönemde meddahlar tarafından el, yüz ve ses taklitleriyle anlatılan meddah hikâyeleri de hikâye türünün bir örneği olmuştur.

yk hikaye8

Öykü ( Hikaye )

Tanzimat Döneminde yapılan ilk tercümeler aracılığıyla Türk edebiyatı modern hikâyeyi tanımıştır.

yk hikaye9

Öykü ( Hikaye )

1871’de yayımlanan

Emin Nihat’ın

Müsameretname'si

ilk öykü denemesi;

yk hikaye10

Öykü ( Hikaye )

Ahmet Mithat

Efendi’nin

Letaif i Rivayat'ı

ilk öykü;

yk hikaye11

Öykü ( Hikaye )

Samipaşazade'nin

Küçük Şeyler'i ise

Batılı anlamda

ilk öykü olarak

kabul edilmiştir.

yk hikaye12

Öykü ( Hikaye )

Servet-i Fünun Döneminde hikâye iyice gelişmiştir. Bu dönem yazarları hikâyeyi romanın yanında bir uğraş olarak ele almışlardır.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf,

yk hikaye13

Öykü ( Hikaye )

Millî Edebiyat Döneminde Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin hem roman hem hikâye yazmış;

yk hikaye14

Öykü ( Hikaye )

Ömer Seyfettin ve Memduh Şevket Esendal hikâyeyle uğraşmış ve hikâyenin yaygınlaşmasını sağlamışlardır.

yk hikaye15

Öykü ( Hikaye )

Cumhuriyet Döneminde Türk hikâyeciliği en parlak dönemini yaşar.

yk hikaye16

Öykü ( Hikaye )

Edebiyatımızda kısa hikâyeyi başlı başına bir tür olarak önemseyen ilk yazar Ömer Seyfettin olmuş, Maupassanttarzı hikâyenin

öncüsü olmuştur.

yk hikaye17

Öykü ( Hikaye )

Ömer Seyfettin ve Hikâyelerinde tasvir ve ruh çözümlemesinden çok olaya önem vermiş, hikâye ile toplumu düzeltmek istemiştir.

yk hikaye18

Öykü ( Hikaye )

Hikâyeye modern bir hava getiren hikâyeci Memduh Şevket Esendalise günlük hayattan kesitler sunarak Çehov tarzı denen durum hikâyesinin öncüsü olmuş;

yk hikaye19

Öykü ( Hikaye )

Memduh Şevket Esendal hikâyelerinin temelinde insan sevgisini; köylünün, kenar mahalle insanının, küçük memurların gösterişsiz hayatlarını anlatmıştır.

yk hikaye20

Öykü ( Hikaye )

Diğer bir durum/kesit

yazarı olan Sait Faik

Abasıyanık da hikâye-

lerinde “küçük insanı"

ele almış, insan sevgisi-

ni dile getirmiştir.

yk hikaye21

Öykü ( Hikaye )

Sait Faik'i diğer yazarlardan ayıran özellik kendi kişiliğini hikâye kişileriyle birleştirip onlarla birlikte yaşamasıdır.

yk hikaye maupassant tarz hik ye1

Öykü ( Hikaye )Maupassant Tarzı Hikâye

Olay örgüsü kişi, zaman ve mekâna bağlıdır.

yk hikaye maupassant tarz hik ye2

Öykü ( Hikaye )Maupassant Tarzı Hikâye

Olaylar serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun verilir.

yk hikaye maupassant tarz hik ye3

Öykü ( Hikaye )Maupassant Tarzı Hikâye

Olay beklenmedik bir sonla biter.

yk hikaye ehov tarz hik ye1

Öykü ( Hikaye )Çehov Tarzı Hikâye

Günlük hayattan bir kesit sunar.

yk hikaye ehov tarz hik ye2

Öykü ( Hikaye )Çehov Tarzı Hikâye

Hayatın doğallığı içindeki insanların davranışları yansıtılır.

yk hikaye ehov tarz hik ye3

Öykü ( Hikaye )Çehov Tarzı Hikâye

Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz.

yk hikaye ehov tarz hik ye4

Öykü ( Hikaye )Çehov Tarzı Hikâye

Abartılmamış gerçekler anlatılır. Belli bir sonucu yoktur.

yk hikaye halk hikayeleri

Öykü ( Hikaye )Halk Hikayeleri

Âşıklar tarafından anlatılır.

yk hikaye halk hikayeleri1

Öykü ( Hikaye )Halk Hikayeleri

Manzum - mensur karışıktır.

yk hikaye halk hikayeleri3

Öykü ( Hikaye )Halk Hikayeleri

Aşk ve kahramanlık konuları işlenir.

yk hikaye halk hikayeleri4

Öykü ( Hikaye )Halk Hikayeleri

Olağanüstü özellikler vardır.

yk hikaye halk hikayeleri5

Öykü ( Hikaye )Halk Hikayeleri

Belirsiz bir yer ve zamanda geçer.

yk hikaye ben merkezli hikayeler

Öykü ( Hikaye )Ben Merkezli Hikayeler

Kişisel bunalım ve çıkmazlar anlatılır.

yk hikaye ben merkezli hikayeler1

Öykü ( Hikaye )Ben Merkezli Hikayeler

Kahraman kendi ruh hâlini ve hayal dünyasını yansıtır.

yk hikaye ben merkezli hikayeler2

Öykü ( Hikaye )Ben Merkezli Hikayeler

I. tekil kişiyle anlatılır.

yk hikaye ben merkezli hikayeler4

Öykü ( Hikaye )Ben Merkezli Hikayeler

Birey, dış dünyayı olduğu değil kendi ruh durumuna göre olması gerektiği gibi algılar ve anlatır.