slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

play fullscreen
1 / 120

OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

300 Views Download Presentation
Download Presentation

OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

 2. BÜLTENİMİZDE NELER VAR? OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ OCAK-ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR OCAK-ŞUBAT AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI OCAK-ŞUBAT AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI SİNEMAMIZ OCAK-ŞUBAT AYI PARTİMİZ OCAK-ŞUBAT DOĞUM GÜNÜMÜZ • OCAK-ŞUBAT BRANŞ DERSLERİMİZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

 3. OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

 4. Bilişsel Gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Kazanım 4.Nesneleri sayar. Göstergeleri: (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: (Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın tadını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: (Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.)

 5. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri: (Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Göstergeleri: (Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.) Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri: (Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.) Kazanım 11: Nesneleri ölçer. Göstergeleri: (Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu tahmin eder. Ölçme sonucunu söyler.) Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: (Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir.) Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

 6. Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: (Olayları oluş zamanına göre sıralar.) Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri: (Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.) Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Göstergeleri: (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.) Kazanım8. Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri: (Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.) Kazanım 9.Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)

 7. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) Kazanım 12.Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.) Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. Göstergeleri: (Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.) Kazanım 15. Kendine güvenir. Göstergeleri: (Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Göstergeleri: (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)

 8. Motor Gelişim: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.) Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: (Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.) Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: (Bedenini vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.)

 9. Dil Gelişim: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: (Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.) Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Göstergeleri: (Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: (Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Eş anlamlı sözcükleri kullanır. Eş sesli sözcükleri kullanır.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

 10. Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.) Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.) Özbakım Becerileri: Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: (Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)

 11. OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ

 12. OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

 13. PROJE KONUMUZ UZAY “OBLECK"

 14. UZAY UYDUSUNUN YILDIZ SİSTEMİNDEN GETİRDİĞİ OBLECK MADDESİ İNCELENDİ . BU MADDE NEDEN YAPILMIŞTIR? NASIL BİR GEZEGENDEN GELMİŞTİR? SORULARI DOĞRULTUSUNDA SOHBET EDİLDİ.

 15. “YILDIZLI GECELER” İSİMLİ DENEY İLE BUHARLAŞMA VE KRİSTALLEŞME KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ.

 16. GÜNEŞ SİSTEMİNDE BULUNAN GEZEGENLERİN İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ.

 17. “GÜNEŞ SİSTEMİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

 18. DÜNYA KÜRE İNCELENDİ. DÜNYA NASIL BİR GEZEGEN? DİĞER GEZEGENLERDEN FARKLARI NELER? SOHBET EDİLDİ..

 19. GEMS KONUMUZ “HAYVAN SAVUNMALARI"

 20. HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

 21. HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? .

 22. HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORUSU CEVAPLANDI. PANOLARI HAZIRLANDI.

 23. HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORUSU CEVAPLANDI. PANOLARI HAZIRLANDI.

 24. EVDEN GELEN MATERYALLERLE KÖŞE HAZIRLANDI.

 25. STEGOSAURUS, TRICERATOPS VE TREX DİNOZORLARININ KENDİLERİNİ NASIL SAVUNDUKLARI POSTERLERİ İNCELENEREK ÖĞRENİLDİ.

 26. PALEANTOLOG OLARAK KAZI YAPILDI. FOSİL NEDİR? ÖĞRENİLDİ.

 27. TREX VE KÜÇÜK DİNOZOR HİKAYESİ TAMAMLANARAK PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

 28. HAYVANLAR KENDİ SAVUNMA ŞEKİLLERİNE GÖRE (DİŞLERİYLE, BOYNUZLARIYLA, DİKENLERİYLE VB.) GRUPLANDI. GRAFİK OLUŞTURULDU.

 29. DİNOZORLAR VE AYAK İZLERİ EŞLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILDI.

 30. TREX AYAK İZİ İLE KENDİ AYAK İZİMİZİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

 31. TREX AYAK İZİ STANDART OLMAYAN ÖLÇÜ BİRİMLERİYLE ÖLÇÜLDÜ. ÖLÇÜMDEN ÖNCE YAPILAN TAHMİN İLE SONUÇLAR KARŞILAŞTIRILDI.

 32. SINIFTA TREX DİŞİNİN BOYUNDA, DAHA UZUN VE KISA NESNELER BULUNDU. KAĞIT ÜZERİNDE ÇALIŞILDI.

 33. FARKLI DİNOZOR DİŞLERİ İLE ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI YAPILDI.

 34. HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? SORUSU CEVAPLANDI. POSTERİ HAZIRLANDI.

 35. GEMS KONUMUZ “HAZİNE KUTULARI"

 36. HAZİNE NEDİR? SORUSU CEVAPLANDIRILARAK PANO HAZIRLANDI.

 37. “TAMİN ETTİĞİM HAZİNE VE BULDUĞUM HAZİNE” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI.

 38. EVDEN GELEN HAZİNELERLE BİRLİKTE “HAZİNE SANDIĞI” OLUŞTURULDU.

 39. SANAT ETKİNLİĞİNDE “YELKENLİ” ÇALIŞMASI YAPILDI.

 40. SANAT ETKİNLİĞİNDE KORSAN ŞAPKALARI YAPILDI.

 41. SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPILAN KORSAN ŞAPKALARI DA KULLANILARAK “KORSANLAR” DRAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI.

 42. KÜÇÜK KORSANLAR OLARAK HAZİNE AVINA ÇIKILDI. BULUNAN HAZİNELER GRUPLANARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.

 43. TÜM HAZİNELER İNCELENEREK SINIFLANDIRILDI. 10’AR TANE OLAN NESNELER GRUPLANDI. 10’DAN EKSİK OLAN NESNELER 10’A TAMAMLANDI. EKSİK NESNE SAYISINI BULMAK İÇİN TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

 44. YÖN KAVRAMLARI KULLANILARAK SINIF İÇİNE HAZİNE SAKLANDI. HAZİNENİN HARİTASI HAZIRLANDI.

 45. HAZIRLANAN HARİTA 6/D SINIFINA BIRAKILDI. BİZİM SINIFIMIZA BIRAKILAN HARİTA İNCELENEREK HAZİNE AVINA ÇIKILDI.

 46. GİYDİĞİMİZ AYAKKABILAR İNCELENEREK ÖZELLİKLERİ KONUŞULDU. “AYAKKABI EŞLEŞTİRME” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

 47. AYAKKABI TABANINDAKİ ŞEKLİ ÇİZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

 48. “TEMEL DİKKAT ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.