Download
test zme tekn kler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

402 Views Download Presentation
Download Presentation

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ İbn-i Sina Lisesi Rehberlik Servisi

 2. TEST • Test nedir? • Testlerin genel özellikleri • Test türü bir sınava başlarken • Zaman planlaması. • Testin genel yapısı. • Test türü sınavlarda başarılı olma konusunda ip uçları İbn-i Sina Lisesi

 3. TEST NEDİR??????? • Test bir soru ve seçeneklerden oluşan ve seçenekler arasında sadece bir seçeneğin doğru olduğu ölçme biçimidir. • Hayatımızda önemli bir çok sınav test şeklinde olmaktadır. • * İbn-i Sina Lisesi

 4. TESTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ • Gireceğiniz testin yapısını tanıyın. • Genellikle belli bir sürede yanıtlama işlemi sona ermektedir. • Bu süre ne kadardır? • Testteki kolay zor ve normal soruların dağılımı nasıldır. İbn-i Sina Lisesi

 5. Testlerdeki Soruların Derslere Göre Dağılımı (YGS) İbn-i Sina Lisesi

 6. Testlerdeki Soruların Derslere Göre Dağılımı (LYS) İbn-i Sina Lisesi

 7. TEST SORULARININ GÜÇLÜK DERECELERİ Üniversite Giriş Sınavlarında ki durum: % 10 çok kolay. % 20 kolay. % 40 normal. % 20 zor. % 10 çok zor. Zoru başarırız.İmkansız biraz zaman alır. İbn-i Sina Lisesi

 8. Sınavlarda Başarılı Olmak Konusunda İp uçları.. Ön Okuma . Bir test veya test içinde bir bölüme başlamadan önce hızlı bir göz gezdirme yapın.Bu yolla soru sayısındaki değişikliklere karşı bilgi sahibi olursunuz.Ayrıca tanıdık şekil,grafik görmek test hakkında sizi olumlu motive eder. İbn-i Sina Lisesi

 9. Hız Tempo Hiçbir sınav tekniği bir sınavdaki tempo kadar önemli değildir.Sınavınızı değerlendiren bilgisayar son derce duyarsız bir araçtır.Sadece şu basit formüle göre işlem yapar: Ham puan=doğru cevap say.- her bir yanlış için ¼ puan. Yakın tahminlere puan verilmediği gibi,kesin isabetlere de ek puan verilmez. • hız İbn-i Sina Lisesi

 10. Hız ve İsabet Arasında Uygun Bir Denge Kurun Çok hızlı çalışıp hata yapmak uygun değildir.Diğer taraftan, aşırı dikkatli olup her soruda fazla zaman harcamak da yeterli puanı toplamınızı engeller. Hayali üç öğrencinin durumunu inceleyelim. Metin:TİTİZ, Mehmet : DİKKATSİZ ve Ayşe:AKILLI İbn-i Sina Lisesi

 11. Belirli Süre Geçtiği Halde Çözüme Ulaşamadıysanız Soruyu Bırakın. Üniversite Giriş ve benzeri sınavlarda soruların zorluk dereceleri farklı ancak puan değerleri aynıdır.Makul bir süre geçtiği halde hala sonuca varamadıysanız o soruyu geçin.Testinizi bitirdikten sonra yeniden dönüp bakmak için zaman kazanırsınız. İbn-i Sina Lisesi

 12. Turlama Tekniğini Denediniz mi? Bu teknikle testlerdeki kolay sorular birinci turda çözülür.2.turda ise daha zor sorular çözülmeye çalışılır.Turlama tekniği zor sorulara takılarak zaman kaybeden adaylar için yararlıdır.Ayrıca Kolay soruların testin hemen başında çözülmesi moral kazandırır olası bir panik duygusu yaşamanızı engeller. İbn-i Sina Lisesi

 13. Soru kökü zor gözüktüğü için soruyu atlamayın Sınavda karşılaşacağınız soruların büyük çoğunluğu analize ihtiyaç gösterir.Eğer üzerinde zaman harcanması gerektiğini düşündüğünüz her soruyu atlarsanız, kısa bir süre sonra çok az soruyu cevaplandırmış olarak, bölüm sonuna varırsınız. Bazı matematik soruları, kesirli ifadeler ve büyük sayılarla çok karmaşık gibi gözükebilirler oysa belirli sistem dahilinde çözümü çok kolay olabilir. İbn-i Sina Lisesi

 14. Zamanı Kullanmak Zamanı Kullanmak tempoya bağlı olmakla birlikte, her ikisi aynı şey değildir.Zamanı kullanmak geçen her dakikanın farkında olmak ve her dakikadan en üst düzeyde yararlanmaktır.Yanınızda mutlaka bir saat bulundurun.Testin bölümlerinde mutlaka sürenize göre bir planlama yapın.Örneğin:Matematik testi için 60 dakika,Türkçe testi için 50 dakika gibi. İbn-i Sina Lisesi

 15. Zihnin Dağılmasını Önleyin Dikkati kesintisiz ve yoğun olarak sürdürmek için otuz dakika uzun bir süredir.Bu sürenin Üniversite giriş sınavındaki sürede ne kadar önemli olduğu açıktır.Bütün sınav boyunca dikkatin hiç kesilmeden devam etmesi mümkün olmadığına göre,zihnin yorgunluk belirtilerini çok iyi bilmek gerekir.Eğer zihninizin sınavdan koptuğunu hissederseniz, camdan dışarı bakmakta veya salonun içine göz gezdirmekte olduğunuzu fark edersiniz,aynı soruyu anlamadan birkaç kez okuduysanız zihninizi dinlendirmeye ihtiyaç var demektir. İbn-i Sina Lisesi

 16. Zihnin Dağılmasını Önleyin Böyle bir dinlenme aralığına ihtiyaç duyduğunuzda, kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın ve alnınızı ve şakaklarınızı ovarak 15-20 saniye geçirin.

 17. Geçen Zamanla Aşırı İlgilenmeyin Her bölüm içinde zamanı kontrol etmenizin mümkün olduğu elverişli noktalar vardır.Örneğin bir bölümdeki hızınızı her 10 soruda kontrol edebilir duruma göre hızınızı ayarlayabilirsiniz. İbn-i Sina Lisesi

 18. Sorulan soruya cevap olamayacak seçenekleri eleyin • Tahminde bulunmanız gerekirse,hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin.. Eğer yanlış cevaplar doğruyu etkilemiyorsa mutlaka bir tahminde bulunun.Yada sürekli düşünmekten yorgun düştüyseniz iki seçenek arasında bir fark göremiyorsanız o zaman bir tahminde bulunun.Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin daha isabetli olduğu yönündedir.Ayrıca sürekli fikir değiştirmek size süre de kaybettirir. İbn-i Sina Lisesi

 19. Üçlü bir zincir kurulabilir,ancak dörtlü bir zincir bir yerinden kırılması gerekir. Test sınavlarında,cevap kağıtlarıyla ilgili gerçeklere dayanan tek bir teori vardır.Sınavda bir sırada 5 tane aynı şık bir sırada yer almaz.Bu teorik olarak mümkünse de böyle bir zincire şu ana kadar hiç rastlanmadı.Eğer cevap kağıdınızda 4 veya daha fazla cevabın aynı seçenekte toplandığını görürseniz o diziyle ilgili çalışmanızı gözden geçirin. İbn-i Sina Lisesi

 20. Cevap Kağıdının Düzenlenmesi • Cevap kağıdında kişisel bilgilerin yazılmasına dikkat edin.Cevap kağıdında cevapları bütünüyle doldurarak,uygun boşlukları taşırmadan ve koyu olarak işaretleyin.Cevap kağıdında makinenin yanlış okumasına sebep olacak her türlü işaretten kaçının.Her soru için sadece bir tek cevap işaretleyin. İbn-i Sina Lisesi

 21. Özel Bir Kodlama Sistemi Geliştirin . • Doğru şıkkı daire içine alın. • Kesinlikle doğru olmayacak seçeneği işaretleyin • Atlanan Soru • Tekrar gözden geçirilecek soru • . 1- A B C D E 2- A B C D E ?3- A B C D E 4- A B C D E İbn-i Sina Lisesi

 22. Cevaplarınızı, cevap kağıdına gruplar halinde kodlayın Soru kitapçığındaki her sorunun ayrı ayrı okunup,doğru cevabının bulunduktan sonra ,cevap kağıdına kodlanması hemen hemen bütün öğrencilerin ortak hatasıdır.Her soru için yapılan bu işlem hem ciddi bir zaman kaybıdır hem de dikkati dağıtabilir.Bunun yerine her 5 ya da 10 soruda kodlama yapmak zaman kazandırmanın yanında kısa süreli dinlenme imkanı verir. İbn-i Sina Lisesi

 23. Başarı Beklentileri • Üniversite giriş sınavları öğrencilerin başarı düzeyini ölçmeyi değil,onlar arasında bir sıralama yapmayı amaçlamaktadır.Bu sınava giren bütün öğrenciler ilkokul ve ortaöğretimlerini başarı ile tamamlamışlar ve üst ve kaliteli eğitim görmeye aday gösterilmektedirler.Bunun sonucu olarak giriş sınavları en iyi öğrencileri,iyilerden ayırmayı amaçlamaktadır.Bu sebeple giriş sınavlarındaki bütün soruları cevaplamayı beklemek doğru değildir. İbn-i Sina Lisesi

 24. Sınavda Büyük Bir Zaman Baskısı Altında Olacaksınız Buna Hazırlıklı Olun Giriş sınavlarında zamanla yarışacaksınız okuldaki sınavlara oranla daha fazla zaman baskısı altında olacaksınız.. Her bir sorunun büyük önemi olacaktır. İbn-i Sina Lisesi

 25. Deneme sınavları yapmanın 3 önemli nedeni vardır. 1-Öğrencinin sınav ortamına benzer bir ortamda, benzer tipteki soruları çözerek sınava hazırlanması. 2-Grup içinde başarı durumunu görmesi 3-Hangi tip sorularda ne tür hataların yapıldığının görülmesi Deneme Sınavları Niçin Çözülür ? İbn-i Sina Lisesi

 26. Bu Üç Nedene Bakalım • Deneme sınavları sınav ortamına benzer atmosferlerde,benzer sınıf ortamlarında,grup içerisinde ve süreli olarak yapılmalı. • Deneme sınavı sonucunda grup içindeki sıralama yeriniz önemlidir. • Deneme sınavı sonucunda;hangi dersten hangi tip sorulardan hata yapıldığı ortaya konulmalıdır.Öğrencilerin bir çoğu netlerini, puanını öğrendikten sonra sonuçlar bir kenara atmaktadırlar.Halbuki Deneme sınavları bir süre içinde irdelenmeli ve bu amaçla –deneme sınavları defteri- düzenlenmelidir. İbn-i Sina Lisesi

 27. Deneme Sınavları Değerlendirilmesi Çözülen her deneme için defterde belli sayıda yaprak ayrılmalı.Yanlış cevapladığınız sorular kesilerek bu sayfalara yapıştırıla bilinir.Eğer yanlış cevapların nedeni belirlenmez ise;göreceksiniz bir sonraki denemede yine benzer yanlış cevaplar vermişsiniz. İbn-i Sina Lisesi

 28. Deneme Sınavları Sonuç DefteriHazırlayalım • Böyle bir defterde şu bilgiler olabilir: 1-Deneme Sınavı adı: 2-Sınav Tarihi ve yeri: 3-Deneme Sınavı No: 4-Deneme Sınavı Değerlendirmeniz: 5-Başarı Sıranız: 6-Sınav Netleriniz: Ham Puanınız: Yanlış yapılan ve boş bırakılan sorularınız: İbn-i Sina Lisesi

 29. Soruların Yanlış Yapılma NedenleriNelerdir? Öğrencilerden sık sık duyulan bir cümle:”Çalıştığım halde netlerimde neden artış yok ?” bu soruya cevap verebilmek için öncelikle soruların yanlış yapılma nedenleri bilinmelidir.Bu nedenler üç ana başlık altında toplanabilir. 1-Bilgi eksikliği 2-Dikkatsizlik 3-Muhakeme gücünün yetersizliği Şimdi bu nedenleri sırası ile inceleyelim. İbn-i Sina Lisesi

 30. 1-Bilgi Eksikliği Eğer yanlış yaptığınız sorular henüz o konuyu çalışmadığınızdan dolayıysa, bir diğer deyişle bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa,ileriki dönenlerde netleriniz artacaktır.Ancak işlediğiniz konularla ilgili sorularda çok fazla hata yapıyorsanız tavsiyemiz konuları sorularla tekrarlamanızdır. İbn-i Sina Lisesi

 31. 2-Dikkat Eksikliği İlk olarak dikkatsizliğin nedenlerini ortaya çıkarmak gerekir.Çalışma ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurlar,bedensel rahatsızlıklar,zihni meşgul eden problemler gibi. Bütün bunların yanında eğer soru metninde ki olumsuz ifadelerden,altı çizili sözcüklerden kaynaklanan hatalar var ise,tamamı bu nitelikte sorulardan oluşan testlerle dikkatinizi yoğunlaştırabilirsiniz. İbn-i Sina Lisesi

 32. 3-Muhakeme Gücü Yetersizliği Özellikle YGS ve LYS sorularının büyük bir kısmı bilgiden çok muhakeme gücü ile çözülebilecek sorulardan oluşur.Böyle bir sorununuz varsa bol bol soru çözmek bu gücünüzü artıracaktır.Yine kitap okumak muhakeme yeteneğinizi geliştirecektir. İbn-i Sina Lisesi

 33. İLGİNİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER…………………… Tüm Adaylara Başarılar 2010 İBN-İ SİNA LİSESİ İbn-i Sina Lisesi