Z klady podnik n
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8- europe.com. Literatura. Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing , 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - korene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady podnik n

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Ing. Gabriela Dlasková

dlaskova@v8-europe.com


Literatura
Literatura

 • Povinná literatura:

  SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: GradaPublishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5

 • Doporučená literatura:

  VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6

  Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.


2 podnikatel
2. Podnikatel

Definice pojmu v obchodním zákoníku:

 • Fyzická nebo právnická osoba

 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku

 • Osoba, která podniká na základě ŽO

 • Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních právních předpisů

 • Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu


2 podnikatel1
2. Podnikatel

Primární podnikatel – fyzická osoba, vlastník podniku

Rentiér – finanční renta

Sekundární podnikatel – podnik

Podnikatel= hlavní hybatel v podnikání a nositel podnikavosti


2 podnikatel2
2. Podnikatel

Historický vývoj pojmu podnikatel

 • Kořeny termínu - období středověku- „podnikatel“ obsahově vymezen jako zprostředkovatel,

 • 18.stol. - Richard Cantillon – odděluje pojem podnikatel (nese riziko) od pojmu rentiér

 • 19.stol. – Jean Baptiste Say – zisk podnikatele

  zisk z kapitálu

 • Podnikatel – osoba plánující, nesoucí riziko, dohlížející, organizující a vlastnící určitý projekt

 • 20.stol. – inovátor (J.A.Schumpeter)

 • Podnikatel = hlavní hybatel, nositel podnikavosti


2 podnikatel3
2. Podnikatel

Podnikatel Zaměstnanecký poměr

Osoba samostatně výdělečně činná osoba v závislé činnosti

Relativní nezávislost Závislost na zaměstnavateli

Podnikavost – spojení umu a příslušné aktivity, která směřuje k naplnění smyslu podnikání (dispozice, potenciál, schopnost, dovednost podnikat)

Rozhodnutí podnikat radikální změna prostředí


2 podnikatel4
2. Podnikatel

Faktory ovlivňující rozhodnutí začít podnikat:

 • Místo podnikání = místo, kde žije

 • Zdraví, zázemí, uspokojení z práce

 • Počet zakladatelů, nároky na kapitál, ručení za závazky podniku, daňové zatížení atd.

 • Ekonomický propočet čistého příjmu z podnikání

  Profesní přístup

 • Teoretik

 • Pragmatik

 • Aktivista

 • Osoba reflektující podstatné


2 podnikatel5
2. Podnikatel

Podnikatel versus manažer

Podnikatel (vlastník)

 • Podnikatelská (vlastnická) strategie – představa nových příležitostí, vnímá změny technologií; buduje jednoduché manažerské struktury

 • Nemá výdrž (nadchne se pro další příležitost)

 • Vyhledává příležitosti a odhaluje ohrožení – klade otázku PROČ?

  Manažer

 • Jiný pohled na stejnou situaci v podniku

 • Jasně vyčíslitelné a kontrolovatelné zdroje

 • Výdrž zůstat u jedné věci

 • Manažerská strategie – posilování formální moci

 • Odstraňuje neurčitost (optimalizuje účinnost a nákladnost změny) – hledá odpovědi PROTO


2 podnikatel6
2. Podnikatel

Podnikatelská (vlastnická) strategie

 • Optimalizace vlastnického portfolia

 • Vůdce v podniku při ohrožení

  Manažerská strategie

 • Strategie manažera podniku, která rozvíjí zadání vlastníka


2 podnikatel7
2. Podnikatel

Předpoklady úspěšného podnikatele

 • Podnikavost

  • Dispozice

   • Schopnosti, vědomosti, dovednosti

  • Osobní vlastnosti

   • Nespecifické, specifické

 • Úspěch motivace

  • Tlak (push)

  • Tah (pull)


3 podnik
3. Podnik

Právní definice (obchodní zákoník):

Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu sloužit.

Obecně:

 • Subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy.

 • Ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání.


3 podnik1
3. Podnik

Všeobecné znaky podniku

 • Kombinace výrobních faktorů

 • Princip hospodárnosti

 • Princip finanční rovnováhy

  Specifické znaky podniku

 • Princip soukromého vlastnictví

 • Princip autonomie

 • Princip ziskovosti


3 podnik2
3. Podnik

Malé, střední a velké podniky

 • Omezení malých a středních podniků

  • Negativní spol. vnímání podnikatelů

  • Horší přístup ke kapitálu

  • Vzdělávání v oblasti podnikání

  • Omezení inovační kapacity

  • Administrativní zátěž

 • Důvody zániku malých a středních podniků

  • Podkapitalizace

  • Špatné cash flow

  • Nedostatečné plánování a marketing

  • Snaha vědět o všem a dělat vše sám

  • Nekontrolovaný růst


3 podnik ivotn cyklus podniku model miller friesen synek 2002
3. Podnik – Životní cyklus podnikumodel Miller, Friesen; (Synek,2002)