1 / 9

BEAMEX MC5-IS

BEAMEX MC5-IS. Kalibrointilaite. Tekniset tiedot. Näyttö: 96x72 mm Paino:1,7-2,3 kg Ulkomitat: 245x192x74 mm Käyttöaika: 5h Käyttölämpötila: -10…50 O C Mittaus tiheys: 2,5 / s. Käyttötarkoitus.

komala
Download Presentation

BEAMEX MC5-IS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BEAMEX MC5-IS Kalibrointilaite

  2. Tekniset tiedot • Näyttö: 96x72 mm • Paino:1,7-2,3 kg • Ulkomitat: 245x192x74 mm • Käyttöaika: 5h • Käyttölämpötila: -10…50 OC • Mittaus tiheys: 2,5 / s

  3. Käyttötarkoitus BEAMEX MC5-IS on tarkoitettu lämpötila-, elektroniikka- ja paineinstrumenttien kalibrointiin vaikeissa olosuhteissa

  4. Käyttöalat • ydinvoimalaitokset • öljynporauslautat • lentokoneteollisuus • lääketeollisuus • paperitehtaat

  5. Rakenne Koostuu kuudesta pääosasta • keskusyksikkö • sisäiset painemoduulit • ulkoiset painemoduulit • sähkö- ja lämpötilamoduuli • vertailumoduuli • sähkömoduuli

  6. Painemoduuli • paineen mittaukseen • laitteessa kolme sisäistä paine moduulia, joista yhtä voidaan käyttää staattisen paineen mittaukseen • laitteeseen voidaan myös liittää kolme ulkoista paine moduulia

  7. Sähkö- ja lämpömoduuli • vastuksen mittaus / simulointi • lämpöparin mittaus / simulointi • pienjännite mittaus ja generointi • taajuuksien ja pulssien tuotto • jännitteen ja virran tuotto • lähinnä kalibroinnin aikaiseen signaalin tuottoon

  8. Vertailumoduuli • vaihtoehtoinen osa • liitetään lämpö- ja sähkömoduuliin • käytetään vertailumittauksissa

  9. Sähkömoduuli • jännitteen mittaus • pienvirran mittaus • virran mittaus ja tuotto • pulssien laskenta • taajuuden mittaus • releen testaus • lähinnä kalibroinnin aikaiseen signaalin tuottoon

More Related