u esnici u sportu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Učesnici u sportu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Učesnici u sportu - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Učesnici u sportu. Sportisti Sportske organizacije. Učesnici u sportu. Učesnici u sportu čine fizička i pravna lica koja se bave sportskim aktivnostima prema zakonu o sportu. Fizička lica u sportu su: sportisti,sportski stručnjaci,stručnjaci u sportu koji obavljaju stručni rad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Učesnici u sportu' - kolton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
u esnici u sportu

Učesnici u sportu

Sportisti

Sportske organizacije

u esnici u sportu1
Učesnici u sportu
 • Učesnici u sportu čine fizička i pravna lica koja se bave sportskim aktivnostima prema zakonu o sportu.
 • Fizička lica u sportu su: sportisti,sportski stručnjaci,stručnjaci u sportu koji obavljaju stručni rad.
 • Pravna lica u sportu su : sportske organizacije,sportska udruženja,sportska privredna društva,preduzetnici,sportska drutšva,sportski savez Srbije,Olipmpijski komitet,stručna i druga udruženja u sportu,Zavod za sport i medicinu, ustanove , sportske zadužbine
sportisti
Sportisti
 • Pojam sportiste: Sportista je svako lice koje se bavi sportskim aktivnostima.
 • Sportske aktivnosti i sportske delatnosti
 • Sportske aktivnosti su svi oblici fizičke i umne aktivnosti koje kroz neorganizovano ili organizovano učešće,imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i duhovnog blagostanja, stvaranje društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima.
 • Sportske delatnosti: delatnosti kojima se obazbeđuju uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti,odnosno omogućava njihovo obavljanje (učešće i vođenje sportskih takmičenja,obučavanje za sportske aktivnosti i njihovo vođenje, sportsko suđenje, obezbeđenje i upravljanje sportskom opremom,objektima i sl.)
sportisti podela
Sportisti- podela
 • Prava,obaveze i odgovornosti sportista uređuju se sportskim pravilima,kolektivnim ugovorom i ugovorom između sportiste i sportske organizacije u skladu sa zakonom.
 • Sportista amater
 • Profesionalni sportista
 • Sportista takmičar
 • Vrhunski sportista
 • Perspektivni (talentovani) sportista
 • Kategorizovani sportista
sportista amater
Sportista amater
 • Pokušaji definisanja pojma sportista amater brojni.
 • 1866 - Amaterska atletska asocijacija ,definicija uslovljena aristokratskim nazorima 19 veka.
 • 1894- Pariz kongres za obnovu Olimpijskih igara daje definiciju vezanu za dobijanje naknade
 • Dve struje definicija: prva insistira na izvornim principima amaterizma a druga teži da proširi krug lica koji učesvuju na OI
 • 1962- MOK -Amater je osoba koja se sportom bavi i uvek se bavila iz naklonosti(ljubavi),bez bilo kakve materijalne koristi
 • 1981-Baden-Baden -amater sme da prima materijalnu nadoknadu za pripreme ili takmičenja
 • 1992- Barselona -dopušteno je da na olimpijskim igrama učestvuju i sportisti-profesionalci čime je praktično ukinuta razlika između profesionalnog i vrhunskog sporta.
sportista amater i zakon o sportu
Sportista amater i zakon o sportu
 • Za zakonodavca jedini kriterijum da li je neko sportista amater ili profesionalac je to da li se sportskom aktivnošću bavi u vidu zanimanja.Negativna definicija : svaki sportista koji ne ispunjava uslove za profesionalca jeste amater.
 • Prava,obaveze i odgovornosti sportiste amatera uređuju se zakonom,sportskim pravilima nadležnog granskog saveza a za sportistu amatera –takmičara i ugovorom između sportiste i sportske organizacije .(čl.9 ugovor o bavljenju sportom)
 • Profesionalni sportisti-prava , obaveze i odgovornosti uređeni su zakonom,sportskim pravilima,kolektivnim ugovorom,pravilnikom o radu i ugovorom o radu između sportiste i sportske organizacije.
slide7
Sportista amater i sportista amater takmičar razlika u postojanju ugovora o bavljenju sportom.
 • Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i registruje kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.
 • Zabrana neposredne ili posredne diskriminacije –posledice su ništavost odredbi
 • Raskid ugovora sporazumni ili zbog neispunjenja odredbi ugovora (odluka suda,ad hoc arbitraže,stalni arbitražni sud) obaveza obaveštavanja granskog saveza.
 • Pitanje naknade za transfer ( klub-klub) ne sme uticati na aktivnosti sportiste . Naknade za bavljene sportom su dopuštene.
 • Ugovor sa sportistom malolenikom uz pismenu saglasnost roditelja a na osnovu utvrđenje zdravstvene sposobnosti
profesionalni sportista
Profesionalni sportista
 • Profesionalni sportista dva moguća pravna oblika bavljenja sportom: radni odnos i samostalno bavljenje sportom(preduzetnik),
 • Radni odnos za kolektivne sportove a preduzetnik moguće kod individualnih. Pripadnost granskom savezu jasna kod ugovora ali kod samostalnog obavljanja delatnosti veza sa savezom na osnovu prava građana na slobodu udruživanja
 • Volja sportiste odlučujuća za odabir oblika bavljenja sportom
vrhunski sportista
Vrhunski sportista
 • Vrhunski sportista:
 • -na sportskim takmičenjima postigao vrhunske sportske rezultate i
 • -da ga je SSS razvrstao u kategoriju vrhunskih sportista
 • Vrhunski sportista može profesionalno da se bavi sportskim aktivnostima i delatnostima u individualnimi sportovima i kao samostalni profesionalni sportista.
 • APR – upisuje status sportiste preduzetnika
 • Sportska organizacija je dužna da zakljući ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme bavljenja sportskom aktivnošću zavisno od rangiranja
 • 10.000 E za slučaj smrti
 • 20.000 E za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti
 • 5000 E za slučaj privremne sprečenosti za bavljenje sportom
profesionalni sportista1
Profesionalni sportista
 • Prema ZOS i opšte prihvaćenom stanovištu odnos profesionalnog sportiste i sportske organizacije ima sve odlike radnog odnosa.(temelj u radnom pravu)
 • Poseban vid rada , nije hobi i zasniva se na uzajamnoj razmeni činidbi i prava poslodavca da upravlja radom.
 • Pitanje slobode izvršavanja radnih činidbi(uputstva trenera)
 • Posebnost obaveza profesionalnog sportiste proizlazi iz “bića sporta” (odmeravanje snage,takmičenje )
 • Profesionalni sportista je obavezan na određenju radnju a ne na postizanje rezultata.
 • Premije - mehanizam za podsticanje na bolje rezultate.
 • Angažovanje prof.sportiste veći izgledi za uspeh kluba
ugovor profesionalnog sportiste
Ugovor profesionalnog sportiste
 • Ugovorom se određuje pravni položaj sportiste
 • Ugovor o radu za PS , obavezan u pisanoj formi (nekad tipski ugovor)
 • Minimalni uslov 15 god.života i opšta zdravstvena sposobnost
 • Zasniva se načelno na neodređeno ili određeno vreme ,kod nas najduže 5 godina sa istom SO može produžetak
 • Zasniva se bez oglasa za razliku kod drugih zanimanja
 • Ugovor pored obaveznih opštih elemenata iz radnog prava (početak rada, trajanje rada,godišnji odmor) sadrži i niz specifičnih obaveza:
 • - obaveza treniranja, ispunjavanje drugih obaveza, disciplinske mere,dužnost poštovanja uputstva trenera,dužnost takmičenja, ispunjavanje drugih obaveza)
nastavak
nastavak
 • Ugovor o radu PS mora biti u saglasnosti sa zakonom, sportskim pravilima i kolektivnim ugovorom.
 • Profesionalni sportista dobija svojstvo radnika i prava i obaveze(pravo na zaradu,naknadu,druga primanja, penzijsko,invalidsko i zdravstveno osiguranje).
 • Prava data ugovorom ne smeju biti manja od onih utvrđenih kolektivnim ugovorom u oblasti profesionalnog sporta
 • Zaključenje ugovora vezano najčešće za lincenciranje.(dozvola za rad,ispunjenje uslova određenih pravnim aktima ) javlja se trostrani odnos: savez-klub, savez –igrač i klub-igrač
 • Ugovor o radu uslov za dobijanje licence i obrnuto. Uslovi propisani a odluku donose posebno ovlašćeni organi.
nastavak1
nastavak
 • Posebno interesantna pravila o licenciranju igrača i kluba i pitanje transfera
 • Visina obeštećenja pod kontrolom saveza samo kod sportista amatera,inače klubovi po pravilu imaju pravo da samostalno dogovaraju transfer ( moguć i arbitražni veštak)
 • Problemi kod nas – enormna davanja najčešće u “ sivoj zoni”, izbegvanje zaključenja ugovora sa sportistom dok se transfer od drugog kluba ne isplati
 • Naknada za obeštećenje kluba nekad se smatrala nezakonitom danas legalno pravo ( član 12 stav3 ZOS)
 • Nema ograničenja u pogledu visine ali bi trebala da se poštuju sportska pravila
 • Problemi u Srbiji – netransparentost i nedovoljno poznavanje i poštovanje prava i obaveza, kako sportiste tako i kluba
samostalni profesionalni sportista
Samostalni profesionalni sportista
 • Profesionalnim sportistima koji žele da se samostalno bave sportskim aktivnostima kao jedinim i osnovnim zanimanjem zakon je dao mogućnost da se tako i registruju.
 • Smisao ove odredbe jeste ostvarivanje prava i obaveza po osnovu socijalnog osiguranja utvrđenih zakonom .
 • Reč je o ličnim i neprenosivim pravima koja se stiču zavisno od dužine i obima ulaganja sredstava.( Načelo solidarnosti)
 • Svojstvo osiguranika stiče se danom početka odnosno prestaje danom prestanka zaposlenja ili samostalnog obavljanja delatnosti.
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Prava iz penzijsko .invalidskog osiguranja
nastavak2
nastavak
 • Na osnovu ovlašćenja datih u ZOS, Sportski savez Srbije doneo je Pravilnik o merilima i postupku za utvrđivanje lica koja se samostalno bave sportskom aktivnošću ili delatnošću kao jedinim zanimanjem (2011)
 • Ovim pravnim aktom utvrđena su pravila za sticanje svojstva samostalnog profesionalnog sportiste i pravila postupka za dobijanje rešenja
uslovi za sticanje svojstva samostalnog prof sportiste
Uslovi za sticanje svojstva samostalnog prof.sportiste
 • Спортиста може стећи својство самосталног професионалног спортисте уколико испуњава следеће услове:
 • 1) да се самостално професионално бави спортским активностима и делатностима у индивидуалним спортовима;
 • 2) да је категорисан као врхунски спортиста, у складу са Законом о спорту;
 • 3) да је члан надлежног националног гранског спортског савеза;
 • 4) да учествује у неком од система такмичења;
 • 5) да му је самостално професионално бављење спортским активностима једино или основно занимање, на основу кога остварује средства за живот;
 • 6) да има минималне године прописане за заснивање радног односа.
 • Спортиста испуњава услов из тачке 4. овог члана уколико није у радном односу и није издржавано лице, а у просеку месечно од бављења спортским активностима остварује приход најмање у висини зајамченог личног дохотка у Републици.
nastavak3
nastavak
 • Postupak se pokreće zahtevom koji se podnosi SsS
 • Uz zahtev se podnosi :1) потврду надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан да је код тог савеза регистрован, односно учлањен као самостални професионални спортиста;
 • 2) потврду надлежног националног гранског спортског савеза о учешћу у текућој години у неком од система такмичења;
 • 3) потврду да није пријављен организацији надлежној за послове запошљавања;
 • 4) изјаву да се спортом бави као јединим или основним занимањем и да није издржавано лице нити је у радном односу;
 • 5) документ из кога произилази да од самосталног професионалног бављења спортом остварује приход у складу са чланом 3. став 2. овог Правилника.
za tita zdravlja sportiste
Zaštita zdravlja sportiste
 • Preama ZOS (član17) sportista takmičar mora imati utvrđenu opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost.
 • 6 meseci pre održavanja takmičenja za neke sportove i kraći rokovi
 • Evidencija unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju
 • Proveru vrši Zavod za sport i medicinu
 • Aktima nacionalnih sportskih saveza su utvrđeni obaveza , način , vrste,obim i rokovi kontrole zdravlja sportista
sportski stru njaci
Sportski stručnjaci
 • Preslov za razvoj sporta jeste kvalitetan stučni kadar na svim nivoima
 • Evropska povelja o sportu za sve (1976) istakla je značaj stručnog kadra za razvoj sporta
 • Evropska sportska povelja (1992)-javne vlasti treba da omoguće razvoj obrazovanja koje bi pokrilo potrebu za kvalifikovanim stručnjacima
 • Rezolucija o zapošljavnu u sportu 1984- pospešuje stalno zapošljavanje stručnih kadrova naročito u radu sa decom i omladinom
sportski stu njaci po zos
Sportski stučnjaci po ZOS
 • Sportski stručnjaci ( član 23) su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljenja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.
 • Sportski stručnjaci razvrstavju se prema nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja koju donosi ministar sporta
 • Stručni rad u sportu – planiranje i sprovođenje sportskih aktivnosti dece i omladine, treninga sportista, rekreacije građana,sportskog vaspitanja i sl. (član 25)
nastavak4
nastavak
 • Stručni rad u sportu mogu obavljati samo članovi granskog nacionalnog saveza koji ispunjavaju uslove i poseduju dozvolu za rad
 • Obaveza planiranja i evidentiranja stručnog rada(plan i realizacija)
 • Usavršavanje sportskih stručnjaka
 • Poslovi osposobljavanja mogu obavljati visokoškolske ustanove, nacionalni granski savezi
 • Kontrola putem sportskih inspektora
 • Stručnjak u sportu je lice drugog zanimanja koji ima odgovarajuče obrazovanje za tu vrstu poslova i doprinosi ostvarenju sportskih aktivnosti i delatnosti(s.lekar, mendžer i sl)
nastavak5
nastavak
 • Sportski stručnjak i stručnjak u sportu mogu da zasnuju radni odnos sa sportskom organizacijom ili da budu angažovani ugovorom o stručnom angažovanju.
 • Kontrola stručnog rada od strane zavoda za sport i medicinu sporta
 • Na teritoriji Vojvodine -pokrajinski zavod za sport i medicinu
 • Sportski inspektor i nadzor