gramatick kateg ria p du n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gramatická kategória pádu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gramatická kategória pádu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Gramatická kategória pádu - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Gramatická kategória pádu. doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. O čom budeme hovoriť. Funkcia pádu Pádová synonymia, pádová homonymia, pádový synkretizmus Systém pádov v slovenčine. Načo slúži pád?. Z nasledujúcich slov utvorte ľubovoľnú vetu. brat , sestra , priateľ , predstaviť.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gramatická kategória pádu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gramatick kateg ria p du

Gramatická kategória pádu

doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

o om budeme hovori
O čom budeme hovoriť
 • Funkcia pádu
 • Pádová synonymia, pádová homonymia, pádový synkretizmus
 • Systém pádov v slovenčine
na o sl i p d
Načo slúži pád?
 • Z nasledujúcich slov utvorte ľubovoľnú vetu.
 • brat, sestra, priateľ, predstaviť
m me nieko ko mo nost
Máme niekoľko možností...
 • Brat predstavil sestre priateľa.
 • Brat predstavil priateľovi sestru.
 • Sestra predstavila bratovi priateľa.
 • Sestra predstavila priateľovi brata.
 • Priateľ predstavil sestre brata.
 • Priateľ predstavil bratovi sestru.
gramatick kateg ria p du1
Gramatická kategória pádu
 • Pád je gramatická kategória, ktorá slúži na vyjadrenie vzťahov medzi substantívami a slovami, ktoré s nimi významovo súvisia.
 • Pád slúži na vyjadrenie vzťahov medzi javmi skutočnosti.
 • Pád je pomenovanie vo vzťahoch.
p dov synkretizmus
Pádový synkretizmus
 • Pádový synkretizmus je splývanie pádových foriem.
 • Totožnosť foriem ale neznamená ani totožnosť významov, ani totožnosť funkcií.
nominat v
nominatív
 • pomenovací pád, pád „čírej“ existencie
 • izolovanosť pomenovaného javu (nepád)
 • úplný nominatív je súčasťou jednočlennej vety:
  • Potraviny. Horľavina. Sklo. Pitná voda.
  • obrazný:
  • Vchádzame do záhrady. Mozaika letničiek na záhone, strihaný plot pri schodoch budov. Geometrické tvary okrasných drevín...
nominat v1
nominatív
 • Neúplný nominatív je nominatív (N):
 • podmetu v dvojčlennej vete (Malý princ sa poobzeral okolo seba po zemepisnej planéte.);
 • slovesno-menného prísudku (Nádcha je zápal nosovej sliznice.);
 • s oboma funkciami (N je podmetom, ale súčasne vyjadruje aj menný obsah prísudku − sú skúšky)
akuzat v
akuzatív
 • pád neobmedzenej účasti deja na pomenovanom jave
 • to, čo je pomenované akuzatívom, je dejom zasiahnuté ako celok
 • intenčný A (predmetový)
   • ozdobiť stromček, zjesť polievku, zaskliť okno, pocukrovať koláč
 • neintenčný A (okolnostný)
  • akuzatív miery
    • odpratali hromady snehu
  • akuzatív času
    • celú noc ma bolel zub
genit v
genitív
 • pád obmedzenej účasti deja na pomenovanom jave
 • to, čo je pomenované genitívom, je dejom zasiahnuté v istej miere
 • adnominálny G: strecha domu
 • partitívny G: prilej mlieka, nanosil dreva, napi sa čaju, nasadalo prachu, pribudlo rýb
 • intenčný G: dovolávať sa pravdy
 • záporový G: nepovedal ani slova
dat v
datív
 • pád perspektívnej účasti deja na pomenovanom jave
 • to, čo je pomenované datívom, je vo výhľade, v perspektíve deja (ísť k dverám, písať list mame)
 • intenčný D (blahoželať novomanželom, podať klobúk otcovi, darovať cukríky deťom)
 • adnominálny D (blahoželanie novomanželom)
 • voľný (to ti bola krása)
in trument l
inštrumentál
 • pád prechodnej (transgresívnej) účasti
 • tým, čo je pomenované inštrumentálom, dej prechádza
 • okolnostný I (prejsť tunelom, cesta lesom, dívať sa kľúčovou dierkou, vyhodíš ho oknom, vráti sa dvermi)
 • kvalifikačný I (hovoril silným hlasom)
 • intenčný I (potriasť mešcom, krčiť plecami)
 • adnominálny I (prechádzky lesom)
literat ra
Literatúra
 • Oravec, J. − Bajzíková, E. − Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava: SPN 1988, s. 44 − 47.
 • Krajčovič, R.: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: SPN 1988, s. 99 −101, s. 207 − 208, s. 234 − 236.
 • Miko, J.: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1962. 254 s.