Klær i Romerriket - PowerPoint PPT Presentation

kohana
kl r i romerriket n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klær i Romerriket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klær i Romerriket

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Klær i Romerriket
403 Views
Download Presentation

Klær i Romerriket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klær i Romerriket av Rosanne

  2. Kvinnene Kvinnene i romerriket hadde noe de kalte for palla og stola. Pallaen var en rektangulært kappe og stola var en kappe som lignet på chiton en slags tunika.

  3. Mennene Mennene i romerrike gikk med tunika og toga. En tunika er en kort kjole og en toga er en kappe. Mennene gikk også med noen smykker som ble kalt bulla og det skulle beskytte de mot onde ånder.

  4. Soldater Soldatene hadde en hjelm på hodet når de var i krig. De hadde noen sandaler som de kalte for caligae .

  5. Gladiatorene Gladiatorene slåss på en area, de hadde mange forskjellige drakter og beskyttelser i kamp.

  6. Slaver Slavene var veldig enkel kledd. De fremste på bilde her er slavene. Noen slaver selges, da har de prislapper rundt halsen. Slavene har det veldig vondt. De må bære tunge ting uten at de vil det.