del 25 de juny al 27 de juliol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Del 25 de Juny al 27 de Juliol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Del 25 de Juny al 27 de Juliol

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Del 25 de Juny al 27 de Juliol - PowerPoint PPT Presentation

kohana
75 Views
Download Presentation

Del 25 de Juny al 27 de Juliol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. APUNTA'T! CAMPUS D'ESTIU 2012 - Infantil Del 25 de Juny al 27 de Juliol

  2. CAMPUS D’ESTIU 2012 Aspectes generals del Campus El Campus d’estiu de l’escola ofereix als nens i nenes la possibilitat de realitzar activitats de lleure dins del seu entorn habitual acompanyats de mestres i monitors/es de l’escola. El Campus el plantegem com un espai on els nens i les nenes poden aprendre tot jugant i divertint-se a compartir el temps de lleure amb els seus companys i companyes. Cal dir que totes les activitats programades segueixen potenciant els valors que la mateixa escola treballa durant el curs escolar i que s’inclouen en el projecte educatiu. • Esmorzar/ Dinar • Esmorzar: Cada dia a les 10’45h dedicarem mitja hora per tal que els nens i nenes puguin esmorzar. • Dinar: S’ofereix el servei de menjador per tots els nens i nenes del Campus, amb especial atenció a la varietat i al contingut nutricional dels menús. (s’adjunta el menú al final del document) • Preu tiquet individual dinar: 8,75€

  3. CAMPUS D’ESTIU 2012 • Com formalitzar la inscripció • S’ha de fer el pagament a qualsevol oficina De l’entitat Unnim, indicant: • 1. Compte Unnim: 2107-1000-40-3305678995 • 2. Titular: Escola Pia de Terrassa • 3. Persona que realitza l’ingrés: nom del/la nen/a que s’inscriu al Campus • 4. Import: Veure la taula de preus i fer l’ingrés en funció dels dies i els horaris. • Un cop fet el pagament a l’entitat financera, lliurar la butlleta d’inscripció i el comprovant de l’ingrés a la porteria de l’escola (a l’edifici d’Infantil o de Primària). • Què cal portar? • Per les activitats diàries: • - Roba i calçat còmode • - Banyador, tovallola i xancletes • - Crema solar • Esmorzar (si convé) • Berenar (només pels nens/es que venen a la tarda) • Seria convenient que tota la roba que s’utilitza estigués marcada. En cas de perdre alguna peça, adreçar-se als responsables del Campus. • Per les sortides cal portar la samarreta del Campus (la qual serà lliurada els primers dies). Seria bo que tots els nens i nenes portessin gorra i vinguessin untats amb protecció solar.

  4. CAMPUS D’ESTIU 2012 • Activitats Cada dilluns, les famílies rebreu la informació que creiem necessària perquè pugueu seguir les activitats que estaran fent els vostres fills/es durant la setmana. Tarda: les tardes al Campus les dividim en tres franges: primer una estona de repòs dins l’aula mentre mirem una pel·lícula; seguidament fem un taller o activitat relaxada i finalment una estona de piscina o remullada al pati. Piscina:Cada dia, de 11’45 a 12’30, anem a la piscina que durant tot el Campus tenim muntada a la pista poliesportiva de l’escola. “Super Divendres”: Cada divendres s’organitzaran diferents tallers i els nens/es podran escollir el que més desitgin (esports, maquillatge, pulseres, cuina, manualitats, dansa....) Dia dels inflables:Durant el Campus, gaudirem d’un matí ben especial tot jugant dins uns inflables d’allò més divertits. No podran parar de saltar! Dia del Patinet: La última setmana del Campus els nens/es podran portar un patinet de casa i gaudir de circuits, curses i altres activitats a les instal·lacions de l’escola “Festa de l’escuma”: A la tercera setmana del Campus els nens i nens gaudiran d’una fantàstica festa de l’escuma.

  5. CAMPUS D’ESTIU 2012 • Sortides • Dijous, 12 de Juliol: Sortida matinal al Cinema Catalunya • Passarem el matí al Cinema Catalunya, uns dels espai més emblemàtics de la ciutat i, seguidament, passarem una estona al Parc de Sant Jordi. Farem una excursió setmanal (matinal o de tot el dia) i una setmana abans de realitzar la sortida es farà arribar una carta informativa amb la corresponent autorització i el cost addicional (si fos necessari). En cas d’haver-hi alguna modificació en les dates de les sortides, es comunicarà a l’inici de la setmana • Dijous, 19 de Juliol: Sortida matinal a l’SportCenter (Terrassa-Sabadell): • Passarem un matí a les instal·lacions del renovat espai lúdic SportCenter, on els nens/es podran realitzar diferents activitats. • Dijous, 28 de Juny: Sortida matinal al Parc de Vallparadís Passarem un matí excepcional envoltats de natura on realitzarem diferents jocs i activitats adequats als diferents grups d’edat. Dijous, 26 de Juliol: Sortida a la Torre de l’Aigua de Sabadell i el Parc Taulí: Passarem un matí a l’entorn que ens ofereix el Parc Taulí de Sabadell amb vistes a la Torre de l’Aigua. • Dijous, 5 de Juliol: Sortida a les instal·lacions del FC Barcelona: • Passarem el dia visitant les instal·lacions del Camp Nou on podrem veure el museu, els vestuaris, la sala de premsa....i trepitjar l’herba del Camp Nou! Us recordem que per les sortides cal portar la samarreta del Campus.

  6. CAMPUS D’ESTIU 2012 • Preus • Fitxa d’inscripció • Feu-la arribar degudament emplenada a la porteria de l’escola abans del divendres 15 de Juny. No hi ha hagut increment respecte l’edició del Campus 2011 Nom i Cognoms ................................................ Data de naixement ......................... Curs ..................... Grup .......... Observacions importants (al·lèrgies, malalties...) ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... Nº Targeta Sanitària: ................................ Telèfons de contacte en horari de Campus: Pare: .......................... Mare: .................... Altres: ........................................................ Talla de la samarreta Campus (encerclar-la): Talla 3-4 anys Talla 5-6anys (*) Gaudeix d’un 5% de descompte respecte el preu d’un dia (**) Gaudeix d’un 10% de descompte respecte el preu d’un dia Marqueu amb una “x” els dies i les franges horàries que us apunteu: Faré ús del servei d’acollida matinal de les 8h del matí? SÍ NO AUTORITZACIÓ En/Na ...........................................................amb DNI .................. .........autoritza al seu fill/a ......................................... a assistir a les activitats del Campus d’estiu que organitza l’escola Pia de Terrassa, del 25 de Juny al 27 de Juliol de 2012. Signatura del pare/mare o tutor/a, Terrassa, a ........ de ..................de 2012 Nota: El dilluns 2 de Juliol no hi ha Campus (Festa Major)

  7. MENÚ CAMPUS D’ESTIU 2012