slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. STAROVĚKÝ ŘÍM - ARCHITEKTURA I. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zlínský kraj' - knox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

slide3
Úvod

Výukový materiál Starověký Řím – Architektura I obsahuje informace o povaze a druzích stavitelského umění římské říše. Cílem prezentace je seznámení studentů římským chrámem, kompozitním sloupovým řádem, císařskými paláci, městským domem, předměstskou vilou a bazilikou.

Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

stru n d jiny msk e
STRUČNÉ DĚJINY ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
 • 753 př. n. l. – podle legendy založení Říma
 • do 510 př. n. l. – doba etruských králů
 • 509 – 31 př. n. l. – římská republika
 • 1. stol. př. n. l. – krize republiky
 • 31 př. n. l. – 476 n. l. – císařství
  • 31 př. n. l. – 284 n. l. – principát
  • 284 n. l. – 476 n. l. – dominát
  • 395 n. l. – rozdělení římské říše
  • 476 n. l. – zánik západořímské říše
povaha msk architektury
POVAHA ŘÍMSKÉ ARCHITEKTURY
 • Nejdříve pod etruským, pak pod řeckým vlivem
  • Řecká kolonizace jižní Itálie a Sicílie
   • Od 2. stol. př. n. l. – vliv helénismu
  • Odlišnosti od řecké architektury
   • Blokovost a interiérovost
   • Archivoltový princip (oproti architrávovému)
   • Plná zeď a klenba (oproti sloupořadí s kladím)
   • Různé druhy kamene, pálené cihly, beton
   • Od Řeků a Etrusků převzaty sloupové řády
   • Vynalezena kompozitní hlavice
vitruvius
VITRUVIUS
 • Marcus VitruviusPolio (1. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l.)
  • Architekt, inženýr, teoretik
  • Život prakticky neznámý (sporné i paenomen a cognomen)
  • Patrně služba ve vojsku GaiaIulia Caesara, později u Augusta
  • Deset knih o architektuře
   • Jediné zachované antické dílo svého druhu
   • Urbanistika, stavební materiály, sloupy, veřejné budovy,

soukromé budovy, vodovody, stavba hodin, válečné stroje

   • Dílo věnováno Augustovi
   • Charakter učebnice
   • Inspirace pro renesanční, barokní a klasicistní architekturu
   • FORMULA VITRUVIA – firmitas (pevnost), utilitas (užitečnost),

venustas (krása)

forum romanum
FORUM ROMANUM
 • Centrum města i říše (náměstí, tržiště, shromaždiště)
 • Nepravidelný půdorys
 • Reprezentační stavby (chrámy, baziliky, vítězné oblouky)
msk chr my
ŘÍMSKÉ CHRÁMY
 • Vysoká podezdívka (etruský vliv), schodiště
 • Podélný půdorys (řecký vliv)
 • Na užších stranách sloupy, na delších polosloupy
 • Zčásti plná zeď
 • Portikus

Chrám v Nimes

- cca 16 př. n. l.

slide9
Portunův chrám (Řím)
 • - cca 100 př. n. l.
 • štukové kanelury sloupů
 • Portunus – bůh přístavů
 • využíván jako křesťanský chrám (proto dochován)
pantheon
PANTHEON
 • 27 př. n. l. (Marcus Agrippa) – dochován portikus
 • 123 n. l. – přestavba po požáru (Hadrianus)
 • Centrální kruhová dispozice,
 • Kopule (43,5 m) s kruhovým otvorem ve vrcholu
 • Pantheon – chrám zasvěcený všem římským bohům
kompozitn d
Kompozitní řád
 • Pátý (poslední) klasický řád
 • Kombinace iónských volut a korintských akantů
c sa sk pal ce
CÍSAŘSKÉ PALÁCE
 • Stavěny v Římě, ale i na jiných místech
 • Rozlehlé městské stavby s mnoha objekty
 • Dnes existují jen půdorysy paláců
 • V Římě na Palatinu (odtud slovo „palác“)
  • Počátky za Tiberia, za NeronaDomusaurea
  • Obrovský Konstantinův palác v Konstantinopoli (35 ha)
  • Diokletianův palác ve Splitu
   • konec 3. stol. n. l.
   • Pevnost na břehu moře, dnes součást města
slide16
Hadriánova vila v Tivoli
 • Pol. 2. stol. n. l.
 • Velkolepá rezidence (120 ha) asi 30 km od Říma
 • Tivoli – oblíbené místo bohatých Římanů
msk m stsk d m
ŘÍMSKÝ MĚSTSKÝ DŮM
 • Atriový dům – etruský vzor
 • Centrum domu – atrium (vstupy do místností)
 • Asi od 2. stol. př. n. l. – peristyl v atriu
 • Od 4. stol. n. l. – mizí atrium
 • Vnějšek i bez oken
msk p m stsk vila
ŘÍMSKÁ PŘÍMĚSTSKÁ VILA
 • Tzv. vila suburbana
 • Budova s různými provozními částmi
  • hospodářská, pro hosty, reprezentační, soukromá
bazilika
BAZILIKA
 • Dvě funkce baziliky – soudní budova a tržnice
 • Podélná stavba s lichým počtem lodí
 • Střední loď – nejvyšší (nahoře okna), apsida
 • Nejstarší na poč. 2 stol. př. n. l. – BasilicaPortia(Řím)
  • Další: B. Sempronia(T. S. Gracchus), B. Aemilia(M. A. Lepidus)
maxentiova konstantinova bazilika
MAXENTIOVA / KONSTANTINOVA BAZILIKA
 • Cca 310 n. l., velikost 70 x 100 m, výška střední lodi cca 35 m
 • Nový typ podle term, ForumRomanum
 • Po bitvě u Mulvijského mostu (312) přejmenována
ot zky a koly
OTÁZKY A ÚKOLY
 • Proveďte základní periodizaci dějin Římské říše.
 • Čím se liší římská architektura od řecké?
 • V čem spočívá Vitruviův význam?
 • Co je ForumRomanum?
 • Čím se liší Pantheon od ostatních chrámů?
 • Odkud pochází podoba slova „palác“?
 • Popište římský městský dům.
 • Charakterizujte baziliku jako architektonický typ.
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE

1. ForumRomanum: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Forum_Romanum_panorama.jpg[cit. 20. 10. 2012]

2. Chrám v Nimes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/271_Maison_carr_e_NIM_1016.jpg[cit. 20. 10. 2012]

3. Kompozitní hlavice - kresba: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Kompositt.kapitel.jpg[cit. 20. 10. 2012]

4. Kompozitní hlavice – foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Corinthian_capital1.jpg?uselang=de[cit. 20. 10. 2012]

5. Portunůvchrám - zepředu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Roma-tempio_di_portunus.jpg?uselang=de[cit. 20. 10. 2012]

6. Portunůvchrám – zezadu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Rome.Temple_of_Portunus.backside.JPG[cit. 20. 10. 2012]

7. Římský atriový dům: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Domusitalica.svg&page=1&filetimestamp=20100826193131[cit. 20. 10. 2012]

8. Římský atriový dům – půdorys: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Atrium_tuscanicum.png[cit. 20. 10. 2012]

9. Rekonstrukce římského domu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Domus_romana.jpg[cit. 20. 10. 2012]

10. Příměstská vila – model: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Roman_Villa_Rustica_Model_.jpg?uselang=de[cit. 20. 10. 2012]

11. Bazilika – schéma: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Basilica_5s.png[cit. 20. 10. 2012]

12. Maxentiovabazilika – půdorys: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Dehio_6_Basilica_of_Maxentius_Floor_plan.jpg[cit. 20. 10. 2012]

13. Maxentiovabazilika – foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Rome%2C_Forum_Romanum%2C_Basilica_of_Maxentius.jpg[cit. 20. 10. 2012]

ad