slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlínský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. ŘÍMSKÉ SOCHAŘSTVÍ. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zlínský kraj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

slide3
Úvod

Výukový materiál Sochařství starověkého Říma obsahuje informace o vývoji římského portrétního umění a umění historického reliéfu od 2. století př. n. l. do 4. století n. l. Cílem prezentace je seznámení studentů s portréty římského impéria se zaměřením na panovnický portrét a historickými reliéfy.

Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

slide4

Hlavní druhy římského sochařství

  • Portrét
   • Hlava, busta, postava v životní velikosti, jezdecká socha
    • Historický reliéf
     • Události z vítězných válek
     • Materiál a technika – převzaty od Řeků
      • Skulptura (také glyptika)
      • Plastika (bronz, kovotepectví, keramika)
slide5

Portrét císaře – prostředek propagandy

 • Počátky v helénistických portrétech
 • Portréty císařů na mincích
 • Různé pózy panovníků
  • Jeden z občanů (v tóze)
  • Voják
  • Bůh
  • Řecký hrdina
  • Typy soch
   • Stojící postava, busta, jezdecká socha

Titus Vespasianus(73 n. l.)

slide6

Období republiky (510 př. n. l. – 31 př. n. l.)

  • Vliv etruského a řeckého sochařství
  • Od 2. stol. př. n. l. – vliv helénistického sochařství
  • Dovoz uloupených řeckých soch – kopírování
  • Realistické podobizny
  • 1. stol. př. n. l. – psychologie podobizen
   • U GaiaIulia Caesara tendence k idealizování
    • Octavianus Augustus (1. císař) – idealizace
 • Období císařství (31. př. n. l. – 476 n. l.)
  • 1. stol. př. n. l. – 2. pol. 2. stol. n. l. – vrcholná fáze
  • 2. pol. 2. stol. – 3. stol. – pozvolný úpadek
  • 4. stol. n. l. – abstraktní schematismus
socha stv v dob republiky
SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ REPUBLIKY
 • Do 2. stol. př. n. l. – řecké a helénistické sochy
 • 2.-1. stol. př. n. l. – formování římského portrétu
 • 1. stol. př. n. l. – zrod vlastní římské kultury a slohu
 • Pietní uchovávání portrétů předků
  • imaginesmaiorum(voskové nebo hliněné podobizny)
 • Maximální realističnost
 • Tendence k naturalismu
 • Často vrásčité, přísné portréty
 • 2. pol. 1. stol. př. n. l. – zjemnění
 • Realistická hlava, typizované tělo
l iunius brutus
L. IuniusBrutus

2. stol. př. n. l.

Výška 32 cm, bronz

Zakladatel římské republiky

Etrusko-římská práce

Oči vykládané emailem

Nejasná identifikace

l arringatore aule metele
L´Arringatore(Aule Metele)

2.-1. stol. př. n. l.

180 cm, bronz

Gestikulující řečník

Etrusko-římská práce

slide10

Patricij Torlonia

 • cca 80-70 př. n. l.
 • Portrét neznámého
 • cca 60 př. n. l.
slide11

GaiusIulius Caesar

 • 2. pol. 1. stol. př. n. l.
 • realističnost
 • GaiusIulius Caesar
 • 2. pol. 1. stol. př. n. l.
 • idealizace
socha stv v dob augustov a prvn ch c sa
SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ AUGUSTOVĚA PRVNÍCH CÍSAŘŮ
 • 31 př. n. l. – 68 n. l.
 • Octavianus Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero
 • Zpočátku rozkvět říše, v závěru úpadek
 • Sochařské podobizny císařů a členů jejich rodiny
 • Sochy císařů uctívány jako sochy bohů
 • Augustovský klasicismus
  • Vzor klasické řecké sochařství
  • Sochy ale chladné, střízlivé a slavnostní
 • Idealizace císaře – věčně mladý a krásný císař
  • Tento stav až do Neronovy smrti
augustus z primaporty
Augustus z Primaporty

Asi konec 1. stol. př. n. l.

204 cm

Podle řeckého klasického sochařství

Vzor pro další zobrazování císařů

Brnění s válečnými náměty

U nohou Erós na delfínu

Odkaz na božský původ Iuliů

claudius jako j upiter
Claudius jako Jupiter

1. pol. 1. stol. n. l.

254 cm

Žezlo – symbol vlády

Orel – průvodce Jupitera

Věnec z dubových listů - císař

mlad nero
Mladý Nero

1. pol. 1. stol. n. l.

Žezlo – symbol moci

Poloakt

socha stv v dob flaviovc
SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ FLAVIOVCŮ
 • 69 – 96 n. l.
 • Flaviovci – Flavius Vespasianus, Titus, Domitianus
 • Vítězné války na východě
 • Obrovský rozmach impéria
 • Monumentálnost v architektuře i sochařství
 • V sochařství – monumentálně dekorativní sloh
 • Ostré kontrasty světla a stínu
 • Dynamická kompozice
 • Dekorativní portréty – stočené prstence vlasů
 • Slabší psychologické propracování
flavius vespasianus
Flavius Vespasianus

2. pol. 1. stol. n. l.

Idealizovaný portrét →

Neidealizovaný portrét ↓

titus
Titus

79 – 81 n. l.

Fragment kolosální sochy

Výška sochy asi 3,2 m

iulia titi flavia
IuliaTiti Flavia

90. léta 1. stol. n. l.

Dekorativní portrét

Titova dcera

domitianus
Domitianus

90. léta 1. stol. n. l.

Podle Augusta z Primaporty

socha stv v dob traiana a hadriana
SOCHAŘSTVÍ V DOBĚTRAIANA A HADRIANA
 • 98 – 138 n. l.
 • Návrat k republikánskému slohu
 • Střízlivost až strohost, přísnost
 • Plnost vnitřního duševního života
 • Busty na nízkém podstavci
 • Za Hadriana návrat ke klasickému řeckému sochařství
  • bez celkové polychromie – jen tónování rtů a vlasů
traianus
Traianus

Poč. 1. pol. 2. stol.

Koruna

Popruh na meč

Aegis – symbol božské moci

Štít s hady a medúzou

Původně Diův

Ochrana v boji

hadrianus
Hadrianus

1. pol. 2. stol. n. l.

Na prsou Aegis

vibia sabina
Vibia Sabina

1. pol. 2. stol. n. l.

Hadrianova žena

Klasicizující styl

socha stv za antonin
SOCHAŘSTVÍ ZA ANTONINŮ
 • 138 – 192 n. l.
 • Antoninové – Antonius Pius, Marcus Aurelius,

Lucius Verus, Commodus

 • 40. léta 2. stol. n. l. – nejskvělejší fáze portrétu
 • Psychologický portrét – vliv literatury a filozofie
 • Někdy nádech ironie, pesimismu, smutku
 • Římští císařové někdy zobrazováni v „božské nahotě“
 • Propracovanost vlasů
antoninus pius
Antoninus Pius

Cca 160 n. l.

Vyrovnanost

V rouchu filozofa

marcus aurelius
Marcus Aurelius

2. pol. 2. stol. n. l.

Filozof na trůně

Propracovanost detailů

jezdeck socha marca aurelia
Jezdecká socha Marca Aurelia

Kolem 165 n. l.

Nadživotní velikost

Bronz, původně pozlacený

Jediná dochovaná jezdecká socha

Po vítězství nad Parthy

Považována za sochu Konstantina I.

commodus
Commodus

Konec 2. stol. n. l.

Jako Herkules ve lví kůži

S kyjem a jablky Hesperidek

Odlišnost od ostatních Antoninů

Dětský portrét v duchu Antoninovců

socha stv za severovc
SOCHAŘSTVÍ ZA SEVEROVCŮ
 • 193 – 235 n. l.
 • Severovci– SeptimiusSeverus, Caracalla, Geta,

Heliogabalus, Alexander Severus

 • Pokračování anoninovských uměleckých tendencí
 • Malebnější modelace forem
 • Leštěný povrch obličeje, složitě zpracovaný účes
slide31

SeptimiusSeverus (193 – 211 n. l.)

Caracalla (211 – 217 n. l.)

socha stv ve 3 a 4 stolet n l
SOCHAŘSTVÍ VE 3. a 4. STOLETÍ N. L.
 • Úpadek tradice řecko-římského sochařství
 • Ústup jasných a realistických principů
 • Konvenčnost, zjednodušenost
 • Vojenští císařové – divokost až bezcharakternost
  • Portréty většinou jen na mincích
 • Přelom 3. a 4. stol.
  • tváře s velkýma očima a smutným pohledem
  • předzvěst spirituálního a náboženského učení Byzance
  • doklad rozkladu římské říše
  • Cesta ke schematičnosti – úpadek portrétu
slide33

Probus (276 – 282 n. l.)

 • zjednodušení oproti předchozímu stylu

Carinus (283 – 285 n. l.)

tetrarchov
Tetrarchové

Přelom 3. a 4. stol. n. l.

Vytvořeno v Malé Asii

Chrám San Marco (Benátky)

Dva augustové a dva caesaři

Schematičnost portrétů

slide35

Galerius (293 – 311 n. l.)

Maxentius (306 – 312 n. l.)

socha konstantina velik ho
Socha Konstantina Velikého

Cca 312 – 315 n. l.

Po bitvě u Mulvijského mostu

Výška hlavy 2,5 m

Výška sochy 12 m

Císař-bůh apsidě baziliky

msk historick reli f
ŘÍMSKÝ HISTORICKÝ RELIÉF
 • Události z římských dějin
 • Zpravidla náměty z vítězných válek
  • Nikoli příběhy z mytologie či alegorické náměty jako v Řecku
  • Vyzdvižení slávy a moci Římanů
  • Velké množství postav
  • Dramatická kompozice
  • Občas i krajina
  • Počátky v 2. a 1. stol. př. n. l.
  • Inspirace v řeckých a etruských reliéfech
slide38

Stará tradice maleb historických událostí

  • Etruské hrobové malby, rytiny a reliéfy
  • Reliéfy na mincích
  • Zachycování konkrétních situací
  • Zpočátku řečtí sochaři
  • Anonymita v umění – neznáme jména tvůrců
  • Bitva u Pydny – nejstarší reliéf s ř. tématikou
   • Vítězství Římanů nad Makedonií z roku 168 př. n. l.
   • Helénistický reliéf
ara pacis augustae
Ara PacisAugustae

9 – 13 př. n. l.

Památka na dosažení míru

Práce nejlepších tvůrců

Basreliéf

Bez vojenských scén

Alegorie, mytologie

Výzdoba z ovoce a květin

Slavnostní průvod

Dedikace Augustovi

Portréty významných osob

Nejlepší římské reliéfy

reli fy z titova oblouku
Reliéfy z Titova oblouku
 • Kolem 80 n. l.
 • Na památku vítězství v židovské válce (66 – 74 n. l. )
 • Titus na svém voze věnčený bohyní vítězství Viktorií
slide41

Vespasianovo a Titovo triumfální procesí

 • Dobytí Judeje v roce 70 n. l.
 • Kořist z jeruzalémského chrámu
  • Stůl dvanácti chlebů, trubky, sedmiramenný svícen
reli fy na traj nov sloupu
Reliéfy na Trajánově sloupu

Kolem 113 n. l.

Trajánovo fórum

Spirálovitý vlys (cca 200 m)

Vítězství nad Dáky

Kronika války s detaily

Narativnost, klidnější podání

Svázanost postav s prostředím

reli fy na sloupu marka aurelia
Reliéfy na sloupu Marka Aurelia

Konec 2. stol. n. l.

Podle Trajánova sloupu

Vítězství nad Markomany

Dramatičnost, mimika postav

Drastické scény

Neukotvenost postav s podložím

Úpadek modelace figur

reli fy na oblouku septimia severa
Reliéfy na oblouku Septimia Severa

203 n. l.

Války proti Parthům

Inspirace sloupem M. Aurelia

Dobývání měst, dramatičnost

Pro oblouk příliš malé postavy

Schematičnost, úpadek reliéfu

reli fy na sarkof z ch
RELIÉFY NA SARKOFÁZÍCH
 • Pohřbívání v kamenných rakvích nahradilo způsob spalování
 • Počátky za Hadriana, řecká inspirace
 • Jen majetné vrstvy
 • Zdobení sarkofágů reliéfy
 • Někdy jen dekorace, jindy scény z řecké mytologie

Tzv. Cášský sarkofág (2. stol. n. l)

slide47

Sarkofág s Orestem a Ifigenií (kolem 130 n. l.)

Dětský sarkofág (konec 2. stol. n. l.)

slide48

V pozdějším období – římská tématika

 • Mytologické scény přetrvávají
 • Nově vzniká vojenská tématika
 • Rozvoj římských dílen v Malé Asii
 • Efekty světla a stínu
 • Velká pozornost obličejům (disproporčně velké)
 • Témata s ideály ctnosti
 • Filozofické kontemplace o záhrobí
 • Nově křesťanská tématika (často schematičnost)
slide49

Sarkofág s Achileem a Penthesileou (3. stol. n. l.)

Sarkofág s Apollónem

a Marsyem (cca 290 n. l.)

msk glyptika
ŘÍMSKÁ GLYPTIKA
 • Glyptika – řezba do kamene
 • Pozitivní vzor – kameje
 • Negativní vzor – gemy
 • Gemma s Caracallou
 • přelom 1. a 2. stol. n. l.
 • Kamej s Augustem
 • 1. stol. n. l.
gemma augustea
GemmaAugustea

Poč. 1. stol. n. l.

19 x 23 cm

Dvouvrstvý sardonyx

Nahoře:

trůnící Augustus

personifikace Říma

korunován Ekumenou

vlevo Tiberius na voze

za Tiberiem Viktoria

Dole:

římští legionáři

vztyčování tropaionu

poražení barbaři

ot zky a koly
OTÁZKY A ÚKOLY
 • Jaké jsou dva hlavní druhy římského sochařství?
 • Kde vznikla inspirace pro římský portrét?
 • Jakou roli hrál soukromý portrét?
 • Jaká je hlavní role panovnického portrétu?
 • Stručně charakterizujte vývoj římského portrétu.
 • Zjistěte, kde se v naší republice můžeme setkat

s římským sochařstvím.

 • Vyberte si libovolnou sochu z prezentace a pokuste se ji popsat.
slide53

Které události se objevovaly na historických reliéfech?

 • Jakou roli hrál v Římě historický reliéf?
 • Odkud pramení inspirace římského historického reliéfu?
 • Čím se liší Ara Pacis od ostatních reliéfů?
 • Co znázorňuje reliéf na Titově oblouku?
 • Které dva vítězné sloupy se zachovaly v Římě?
 • Jaké motivy nacházíme na římských sarkofázích?
 • Co je glyptika?
 • Které jsou dva základní glyptické postupy?
 • Co znázorňuje GemmaAugustea?
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE

1. Titůvmincovní portrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Titus_Vespasianus_aureus.jpg[cit. 30. 10. 2012]

2. Lucius IuniusBrutus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Capitoline_Brutus_Musei_Capitolini_MC1183.jpg[cit. 30. 10. 2012]

3. L´Arringatore: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/L%27Arringatore.jpg[cit. 30. 10. 2012]

4. L´Arringatore- detail: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Arringatore_12.JPG?uselang=it[cit. 30. 10. 2012]

5. Patricij Torlonia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/5a/Ritratto_repubblicano_dal_museo_torlonia%2C_roma.jpg[cit. 30. 10. 2012]

6. Portrét neznámého: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Head_old_Roman_Glyptothek_Munich_320.jpg[cit. 30. 10. 2012]

7. GaiusIulius Caesar - realističnost: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Jules_cesar.jpg[cit. 30. 10. 2012]

8. GaiusIulius Caesar – idealizace: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/0092_-_Wien_-_Kunsthistorisches_Museum_-_Gaius_Julius_Caesar.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

9. Augustus z Primaporty: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg[cit. 30. 10. 2012]

10. Claudius jako Jupiter: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Statue_Claudius_Vatikanische_Museen.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

11. Nero: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Statue_of_a_youth%2C_semi-nude%2C_in_heroic_pose_%28so-called_Britannicus%29_-_Mostra_di_Nerone_-_Palatin_hill.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

12. Flavius Vespasianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Vespasianus01_pushkin.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

13. Flavius Vespasianus – neidealizovaně: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Calco_del_Ritratto_di_Vespasiano_-_museo_archeologico_di_Rieti.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

14. Titus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Head_Titus_Glyptothek_Munich_338.jpg[cit. 30. 10. 2012]

15. Julia Titi Flavia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Arte_romana%2C_testa_di_julia_titi%2C_90_circa.JPG?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

16. Domitianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Domitian_as_Augustus_cropped.jpg[cit. 30. 10. 2012]

17. Traianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Traianus_Glyptothek_Munich_336.jpg[cit. 30. 10. 2012]

slide55

18. Hadrianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Bust_Hadrian_Musei_Capitolini_MC817.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

19. VibiaSabina: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Vibia_Sabina_%28Villa_Adriana%29_01.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

20. AntoninusPius - busta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Antoninus_Pius_BM_Sc1463.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

 • AntoninusPius – socha: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Antoninus_Pius_Hermitage.jpg [cit. 30. 10. 2012]

22. Marcus Aurelius: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Marcus_Aurelius_Louvre_MR561_n02.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

23. Jezdecká socha Marca Aurelia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rome-MuseeCapitole-ConstantinSurCheval.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

24. Commodusjako dítě: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Commodus_-_Cologne.jpg[cit. 30. 10. 2012]

 • Commodusjako Herkules: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Imperador_C%C3%B4modo_com_os_atributos_de_H%C3%A9rcules.jpg [cit. 30. 10. 2012]

26. SeptimiusSeverus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Septimius_Severus_Glyptothek_Munich_357.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

27. Caracalla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Caracalla03_pushkin.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

28. Probus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Probus_Musei_Capitolini_MC493.jpg[cit. 30. 10. 2012]

29. Carinus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Montemartini_-_Carino_cropped.JPG[cit. 30. 10. 2012]

30. Dva tetrarchové: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Venice_%E2%80%93_The_Tetrarchs_05.jpg[cit. 30. 10. 2012]

31. Tetrarchové: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Wenecja_grupa_Tetrachow_Wenecja.JPG[cit. 30. 10. 2012]

32. Galerius: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Romuliana_Galerius_head.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

33. Maxentius: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Emperor_Maxentius_Louvre_Ma3522bis_n2.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

34. Konstantin: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg[cit. 30. 10. 2012]

slide56

35. Ara Pacis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Ara_Pacis_Rom.jpg[cit. 30. 10. 2012]

36. Ara Pacis – průvod: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/RomaAraPacis_ProcessioneSudParticolare.jpg[cit. 30. 10. 2012]

37. Reliéf z Titova oblouku 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Arch_of_titus_relief_1.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]

38. Reliéf z Titova oblouku 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fra-titusbuen.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

 • Reliéf z Trajánova oblouku 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/088_Conrad_Cichorius%2C_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule%2C_Tafel_LXXXVIII.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

40. Reliéf z Trajánova sloupu 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/066_Conrad_Cichorius%2C_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule%2C_Tafel_LXVI.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

41. Reliéf ze sloupu Marka Aurelia 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Column_of_Marcus_Aurelius_-_detail4.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

42. Reliéf ze sloupu Marka Aurelia 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Colonna_di_Marco_Aurelio_-_Detail.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

43. Reliéf na sloupu Antonia Pia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Base_della_colonna_antonina_03.JPG[cit. 30. 10. 2012]

44. Reliéf na oblouku Septimia Severa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Luk_Septymiusza_Sewera_Detal_1DSCF0006.JPG?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

45. Cášský sarkofág: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/AachenerDomSarg.jpg[cit. 30. 10. 2012]

46. Sarkofág s trójskou válkou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/RISD_Sarcophagus_Trojan_War_02.JPG?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

47. Sarkofág s Ifigenií a Orestem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Sarcophagus_Orestes_Iphigeneia_Glyptothek_Munich_363_front.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

 • Dětský sarkofág: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Kindersarkophag_KHM_I_1129.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

49. Sarkofág s Achileem a Penthesileou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Achilles_Penthesilea_Pio-Clementino_Inv933.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

50. Sarkofág s Apollónem a Marsyem: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Sarcophagus_Apollo_Marsyas_Louvre_Ma2347.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

51. Kamej s Augustem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Cameo_August_BM_Gem3577.jpg?uselang=de[cit. 30. 10. 2012]

52. Gemmas Caracallou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Intaille_en_am%C3%A9thyste.JPG[cit. 30. 10. 2012]

53. GemmaAugustea: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Gemma_Augustea_KHM_2010.jpg?uselang=cs[cit. 30. 10. 2012]