Timo ki klub knja evac
Download
1 / 16

TIMOČKI KLUB-Knjaževac - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

TIMOČKI KLUB-Knjaževac. M UNICIPAL M ANAGEMENT T RAINING P ROGRAM. O Timočkom klubu. Timočki klub je neprofitno, nepolitčko i ne Beogradsko udruženje gradjana onovano 1997.god.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TIMOČKI KLUB-Knjaževac' - knox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Timo ki klub knja evac

TIMOČKI KLUB-Knjaževac

MUNICIPAL MANAGEMENT TRAINING PROGRAM

Zaječar, 19. jul 2004.god


O timo kom klubu
O Timočkom klubu

 • Timočki klub je neprofitno, nepolitčko i ne Beogradsko udruženje gradjana onovano 1997.god.

 • MisijaTimočkog kluba je podizanje održivog i ekološki bezbednog socijalnog i ekonomskog razvoja Timočke krajine uz unapredjenje životnih uslova za njihove stanovnike i prekogranične saradnje sa susednim regionima.

 • Tri osnovna programa koja vode ka ostvarenju naše misije su:

  • Razvojni program

  • Program perkogranične saradnje

  • Socijalni program

Zaječar, 19. jul 2004.god


Realizovani projekti
Realizovani projekti

 • Volonterski Centar

 • Upoznaj svoja prava I i II

 • Ženski klub

 • Knjaževačka Otvorena Škola

 • Sačuvaj svoj glas

 • NVO Resurs Centar

 • Promocija pluralizma putem jačanja NVO-a i civilnog društva u Srbiji

 • GOTV ( Get Out And Vote ) kampanja

 • Edukacija mladih političara I i II

 • Edukacija demokratskih snaga u Južnoj Srbiji

 • Balkanski Forum

 • Timočka Mreža

 • Timočka informativna mreža

 • Program podrške malom biznisu u Istočnoj Srbiji

 • Balkanska Otvorena Škola

 • Balkanska Civilna Koalicija

 • Program edukacije lokalnih vlasti

 • PRSP-Strategija za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji

 • Biznis Inkubator Centar

 • Stara Planina – Novi mostovi

 • Korak do istine- borba protiv trgovine ljudima

 • I desetak drugih

Zaječar, 19. jul 2004.god


Izvori finasiranja
Izvori finasiranja

 • USAID (USA)

 • DFID (GB)

 • General Marshal Fund (USA)

 • CIDA (Canada),

 • Freedom House (USA),

 • Holland embassy,

 • UNDP United Nations Development Program

 • OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe

 • Westminster Foundation for Democracy (UK),

 • Open Society Fund in FRY,

 • USAID/OTI (USA),

 • The Know How Fund (GB),

 • IDEE (USA),

 • IREX (USA)

 • American Development Foundation ADF (USA)

 • CHF Community Habitat Finance (USA),

 • Konrad Adenauer Stiftund (GER),

 • Save the Children Fund (UK),

 • Balkan Communicative Initiatives Fund (BCIF, UK),

 • European Commission Humanitarian Organization (ECHO),

 • Catholic Relief Service CRS (USA)

 • International Orthodox Christian Charities (IOCC, USA),

 • United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR),

Zaječar, 19. jul 2004.god


Kapaciteti timo kog kluba
Kapaciteti Timočkog kluba

 • 134 člana

 • 42 aktivna volontera

 • 7 stalno zaposlenih ( full time )

 • 4 stalno zaposlenih ( part time )

 • Timočki klub radi u potpuno opremljenom radnom prostoru od 250m2 sa izdvojenim prostorom za održavanje radionica i pres konferencija

Zaječar, 19. jul 2004.god


O korisnicma
O korisnicma

Naši korisnici su do sada bili:

 • 172 NVO-a iz 6 zemalja

 • 14 Opštinskih samouprava

 • 80 lokalnih institucija

 • 340 privrednih subjekata

  Treninge je do sada pohadjalo više od 2000

  korisnika

Zaječar, 19. jul 2004.god


Lanstvo timo kog kluba
Članstvo Timočkog kluba

 • Nacionalne mreže

  • Srbija bez siromaštva

  • Jugoistočna mreža

  • GOTV kampanja ( za izbore 2002 )jedini član tima koji nije iz Beograda

  • Timočka mreža

 • Internacionalne mreže

  • SEE-RAN

  • SEE-RIVER

  • EVS

  • Dunav XXI

  • Balkanski prekogranični forum ( SCG;BG;RO;FRYM )

 • Osnivači smo Srpsko-Bugraske NVO “Balkanska Civilna Kolaicija “ sa sedištem u Bugarskoj

 • Zaječar, 19. jul 2004.god


  Timo ki regionalni razvojni centar
  Timočki Regionalni Razvojni Centar

  • Misija Regionalnog Razvojnog Centraje dapromoviše, stimuliše, podržava i ubrzava sveobuhvatni razvoj Timočke krajine

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Ko su korisnici rrc a
  Ko su korisnici RRC-a

  • RRCje namenjen lokalnim, regionalnim i nacionalnim vlastima, njihovim institucijama i javnim preduzećima, državnim ustanovama, asocijacijama biznismena kao i nevladinim organizacijama koje rade na teritoriji Timočke krajine.

  • RRC je takodje namenjen svim domaćim i medjunarodnim institucijama, ustanovama i organizacijama koje su zainteresovane za razvoj Srbije i Timočke krajine. RRC svoje usluge pruža medijima, istraživačima, naučnicima, studentima, analitičarima, gostima Timočke krajine kao i svima koji se bave razvojnim pitanjima

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Programi rrc a
  Programi RRC-a

  RRC nudi sledeće programe:

  • Informaciono-dokumentacioni program- prikupljanje i distribucija informacija, formiranje baza podataka važnih za Timočku krajinu, postavljanje regionalnog WEB sajta, publikovanje biltena, izrada različitih Direktorijuma, pružanje saveta,

  • Program treninga i edukacije - organizovanje treninga, okruglih stolova, seminara, tribina, publikovanje brošura i uputstava korisnih za unapređenje razvoja Timočke krajine,

  • Program lobiranja za Timočku krajinu - zastupanje interesa Timočke krajine pred domaćim i medjunarodnim institucijama, promovisanje vrednosti, potencijala i značaja Timočke krajine, pružanje direktne pomoći, davanje saveta, informacija i kontakata,

  • Projektno savetovalište - Pomoć za pripremu i izradu projekata: definisanje vizije i misije, odredjivanje ciljeva i aktivnosti, izrada budžeta, izvori finansiranja za predloge projekata. Ovaj servis će omugućavati svakodnevne konsultacije o pripremi projekata,

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Programi rrc a1
  Programi RRC-a

  • Program Volonterski Centar - pomoć pri uključivanju novih ljudi u rad i projekte NVO'a i lokalnih institucija, osnivanje volonterske berze rada

  • Program za odnose sa javnošću - razvijanje aktivnog odnosa prema medijima i javnom delovanju, pomoć medijima u praćenju rada svih NVO-a, kao i vladinih i biznis institucija. Ovaj servis će omogućavati svakodnevne konsultacije o tome kako saradjivati sa medijima,

  • Istraživački program - razvijanje istraživačkog i analitičkog rada o Timočkoj krajini .

  • Biblioteka - sa preko 800 naslova, prostor za pres konferencije i radionice.

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Projektne aktivnosti rrc a za period april 2003 jun 2004
  Projektne aktivnosti RRC-a za period April 2003-jun 2004

  • Prezentacija usluga RRC-a u svih 8 gradova Timočke krajine

  • Predstavnici 36 institucija; 8 lokalnih samouprava; 9 NVO-a; 7 SMP i 4 medija, odabralo je teme za treninge: pisanje predloga projekta, odnosi sa javnošću, biznis planiranje i fundraising

  • Održano je 20 treninga u svim gradovima Timočke krajine.Treninzima je prisustvovalo 624 korisnika iz 437 institucija i organizacija.

  • Postavljena je baza podataka na WEB sajtu sa razvojnim projektima

  • Pripremljen je i odštampan vodič “ Kako legalizovati sopstveni biznis “

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Projektne aktivnosti rrc a za period april 2003 jun 20041
  Projektne aktivnosti RRC-a za period April 2003-jun 2004

  • Registrovana je WEB stranica sa bazom podataka 8 opštinskih samouprava, njihovih institucuja, 66 NVO-a, 12 medija i 257 SMP-a sa regiona.

  • Na WEB stranici se nalazi više od 63 različitih statističkih podataka vezanih za 8 opština u Timočkom regionu.

  • U toku prve godine WEB stranicu postilo je više od 3.400 posetioca

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Www timokregion com
  www.timokregion.com

  http://www.timokregion.com

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Projektne aktivnosti rrc a za period april 2003 jun 20042
  Projektne aktivnosti RRC-a za period April 2003-jun 2004

  • Održano je 14 specijalnih emisija na lokalnim TV stanicama u Timočkoj krajini

  • 16 press konferencija

  • U biblioteci RRC-a dostupno je oko 340 različitih trening materijala

  • Usluge koje pruža RRC u 2004-2005 godini su besplatne za sve korisnike sa teritorije Timočke krajine

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  Timo ki klub knja evac1

  TIMOČKI KLUB-Knjaževac

  H V A L A

  Zaječar, 19. jul 2004.god


  ad