hashing rp k rpma zetleme adresleme n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hashing Çırpı, kırpma, özetleme, adresleme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Hashing Çırpı, kırpma, özetleme, adresleme - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Hashing Çırpı, kırpma, özetleme, adresleme. Hash tablosu. Aşağıdaki operasyonları destekler Bul Ekle Sil . ( Bazı uygulamalarda silme gereksiz olabilir. ) İkili arama ağacında, AVL ağacında ve B+-ağacından olduğu gibi aşağıdaki işlemler yapılamaz : Minimum ve Maksimum Halef ve selef

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hashing Çırpı, kırpma, özetleme, adresleme' - knox


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hash tablosu
Hash tablosu
 • Aşağıdaki operasyonları destekler
  • Bul
  • Ekle
  • Sil. (Bazı uygulamalarda silme gereksiz olabilir.)
 • İkili arama ağacında, AVL ağacında ve B+-ağacından olduğu gibi aşağıdaki işlemler yapılamaz:
  • Minimum ve Maksimum
  • Halef ve selef
  • Belirli bir aralıktaki verinin listelenmesi
  • Verinin sıralanmış olarak listelenmesi
realistik olmayan z m
Realistik olmayan Çözüm
 • Her hücre (slot) anahtarlar arasından bir anahtara denk gelir.
  • T[k], k anahtarlı bir elemana karşılık gelir.
  • Eğer kümede k anahtarlı eleman olmazsa, T[k]=NULL
realistik olmayan z m1
Realistik olmayan Çözüm
 • Ekle, sil ve bul işlemlerinin hepsi O(1)’dir (En kötü durum)
 • Problem:
  • Depolanacak olan elemanların sayısı göz önüne alındığında, eğer uzay çok büyük ise bu yapı çok fazla yer israf eder.
   • Örnek. Öğrenci numaraları 8-rakamlı olsun. Dolayısı ile uzay 108,olacak, ancak biz sadece 32000 öğrenciye sahibiz.
hashing
Hashing

Genellikle, m << N.

h(Ki) = [0, …, m-1] bir tamsayıdır ve Kinin hash değeri olarak isimlendirilir

rnek uygulamalar
Örnek Uygulamalar
 • Derleyiciler tanımlanan değişkenleri takip etmek için hash tabloları (symbol table) kullanır.
 • On-line kelime imlası kontrolü. Bütün sözlüğü hash ettikten sonra, herbir kelime sabit bir zamanda kontrol edilebilir ve hatalı yazılan kelimeler için öneriler verilebilir.
 • Giriş anahtarları sıralı bir şekilde gelen uygulamalarda kullanışlıdır. İkili arama ağacı için bu kötü bir durumdur. AVL ve B+ ağaçları için gerçekleştirilmesi zordur ve etkili değildir.
hashing1
Hashing
 • Hashing ile, k anahtarının bir elemanı T[h(k)] içerisinde depolanmıştır.
 • h: hash fonksiyonu
  • U anahtar kümesini bir hash tablosunun hash table T[0,1,...,m-1] içerisindeki bölmelere eşleştirir.
  • k anahtarının bir elemanı bölme h(k)’ ya hash eder.
  • h(k) , k anahtarının hash değeridir
hashing2
Hashing
 • Problem: collision (çarpışma - ihtilaf)
  • İki anahtar aynı bölmeyi hash edebilir
  • İki farklı anahtarın farklı hücreleri kullanmasını sağlayabilir miyiz?
   • Hayır, eğer |U|>m, m hash tablosunun boyutu
 • İyi bir hash fonksiyonu tasarla
  • hesaplanması hızlı olan ve
  • çarpışmaların sayısını minimize edebilen.
 • Meydana geldikleri zaman çarpışmaları çözebilecek bir metot geliştir.
hash fonksiyonu
Hash Fonksiyonu
 • Bölme metodu
  • h(k) = k mod m
  • örnek m=12, k=100, h(k)=4

sadece tekbir bölme işlemi gerektirir (oldukça hızlı)

 • m ‘ in bazı değerlerinden kaçınılabilinir.
  • örnekeğer m=2p, öyleyse h(k) k nın en düşük p bitine karşılık gelir, hash bağlı olmaz.
  • Benzer şekilde, eğer anahtarlar ondalıklı sayı ise m’i 10 un kuvveti şeklinde ayarlamamalıyız.
 • m değerini asal sayı olarak ayarlama en iyi yoldur.
 • m için iyi değerler: 2’nin katlarına çok yakın olmayan asal sayı seçimi
  • örnek2000 sayı tutacak bir hash tablosu, ve herbir hücrede ortalama olarak 3 eleman tutulacaksa
   • m=701 olarak seçilebilir.
hash fonsiyonu
Hash Fonsiyonu...
 • Anahtarlar string olabilirmi?
 • Hash fonksiyonlarının çoğu anahtarların doğal sayılar olduğunu varsayar.
  • Eğer anahtarlar doğal sayı değilse, bu değerlerin doğal sayı olarak değerlendirilmesi için bir yol bulunmalıdır.
 • Metot 1
  • Stringteki karakterlerin ASCII değerlerini topla.
  • Problemler:
   • Aynı karakterlerin farklı permutasyonları aynı hash değerlerine sahip olacaktır.
   • Eğer tablo boyutu büyükse, anahtarlar düzgün dağılmayacaktır.
hash fonksiyonu1
Hash Fonksiyonu...
 • Metot 2
  • Eğer ilk 3 karakter random ise ve tablo boyutu 10,0007 ise => güzel bir dağılım vardır demektir.
  • Problem
   • İngilizce / Türkçe random değildir.
   • Sadece tablonun %28’i gerçekten hash edilebilir. (tablo boyutunun 10,007 olduğu varsayımı var)
 • Metot 3
  • Hesapla
  • Anahtardaki bütün karakterleri içerir ve düzgün bir dağılım olması beklenir.

a,…,z ve boşluk

272

arp ma daresi 1 ayr zincirleme
Çarpışma İdaresi: (1) Ayrı Zincirleme
 • Hash tabloları yerine, bağlantılı liste tablosu kullanılır.-
 • Aynı değere hash eden anahtarları bağlantılı liste ile tut.

h(K) = K mod 10

ayr zincirleme
Ayrı Zincirleme
 • K anahtarını ekleme
  • Hangi listeyi gezmeyi belirlemek için h(K) yi hesapla
  • Eğer T[h(K)] null pointer içeriyorsa, sadece K değerini içerecek olan bağlantılı listeye bu girişi ilklendir
  • Eğer T[h(K)] dolu bir liste ise, bu listenin en başına K yı ekleriz.
 • K anahtarını silmek için
  • h(K) hesapla , T[h(K)] daki liste için de K anahtarını ara. Eğer bulunduysa K anahtarını sil.
ayr zincirleme1
Ayrı Zincirleme
 • n anahtar depolayacağımızı varsayalım.Öyleyse m i bir sonraki en büyük asal sayı yapmalıyız. Eğer hash fonksiyonu, herbir bağlantılı listedeki anahtar sayısı küçük bir sabit olacaktır.
 • Böylece, Herbir arama, ekleme, ve silme işleminin sabit zamanda yapılacağını bekleriz.
 • Dezavantajı: Bağlantılı listedeki hafıza yer ayırma işlemi programı yavaşlatacaktır.
 • Avantaj: silme kolaydır.
arp ma daresi 2 a k adresleme
Çarpışma İdaresi:(2) Açık Adresleme
 • Açık adresleme:
  • Eğer eklenecek K anahtarı varolan bir anahtar ile çarpışırsa K anahtarının yerini tekrar hesapla. Yani, K anahtarını T[h(K)]’ dan farklı bir yerde tutarız.
 • İki soru vardır.
  • Tekrar yer bulma işlemi nasıl olacak?
  • K değerini daha sonra nasıl arayacağız?
 • Açık adreslemedeki çarpışmaları çözmek için üç bilinen yöntem vardır.
  • Doğrusal araştırma - Linear probing
  • Karesel araştırma - Quadratic probing
  • Çift hashing - Double hashing
a k adresleme
Açık Adresleme
 • K anahtarını eklemek için, h0(K) hesapla. Eğer T[h0(K)] boşsa, oraya ekle. Eğer çarpışma olursa, alternatif hücre h1(K), h2(K), .... Ara, ta ki boş bir hücre bulunana kadar..
 • hi(K) = (hash(K) + f(i)) mod m, f(0) = 0 ile
  • f: çarpışma çözüm stratejisi
do rusal ara t rma
Doğrusal Araştırma
 • f(i) =i
  • Hücreler ard arda araştırılır. (with wraparound)
  • hi(K) = (hash(K) + i) mod m
 • Ekleme:
  • K eklenecek yeni bir anahtar olsun. hash(K) yı hesapla
  • For i = 0 to m-1
   • L = ( hash(K) + I ) mod m yı hesapla
   • T[L] boşsa, K yı ekle ve dur..
  • Eğer K yı ekleyecek boş bir yer bulunamazsa, tablo dolu demektir ve hata mesajı verilir.
do rusal ara t rm
Doğrusal Araştırm
 • hi(K) = (hash(K) + i) mod m
 • Örnek 89, 18, 49, 58, 69 anahtarlarını ekle, hash(K)=K mod 10 kullanarak

Ekle 58, araştır T[8], T[9], T[0], T[1]

Ekle 69, araştır T[9], T[0], T[1], T[2]

primary clustering
Primary Clustering
 • We call a block of contiguously occupied table entries a cluster
 • On the average, when we insert a new key K, we may hit the middle of a cluster. Therefore, the time to insert K would be proportional to half the size of a cluster. That is, the larger the cluster, the slower the performance.
 • Linear probing has the following disadvantages:
  • Once h(K) falls into a cluster, this cluster will definitely grow in size by one. Thus, this may worsen the performance of insertion in the future.
  • If two cluster are only separated by one entry, then inserting one key into a cluster can merge the two clusters together. Thus, the cluster size can increase drastically by a single insertion. This means that the performance of insertion can deteriorate drastically after a single insertion.
  • Large clusters are easy targets for collisions.
karesel ara t rma
Karesel Araştırma
 • f(i) = i2
 • hi(K) = ( hash(K) + i2 ) mod m
 • Örnek., 89, 18, 49, 58, 69 ekle, hash(K) = K mod 10 kullanarak

ekle 58, araştır T[8], T[9], T[(8+4) mod 10]

ekle 69, araştır T[9], T[(9+1) mod 10], T[(9+4) mod 10]

karesel ara t rma1
Karesel Araştırma
 • Farklı başlangıç noktaları olan iki anahtar farklı araştırma sıralarına sahip olacaktır.
  • örnek m=101, h(k1)=30, h(k2)=29
  • K1 için araştırma sırası: 30,30+1, 30+4, 30+9
  • K2 için araştırma sırası : 29, 29+1, 29+4, 29+9
 • Eğer tablo boyutu asal ise, her zaman yeni bir anahtar eklenebilir, ancak ve ancak en az tablonun yarısı boş ise.
 • Secondary clustering
  • Keys that hash to the same home position will probe the same alternative cells
  • Simulation results suggest that it generally causes less than an extra half probe per search
  • To avoid secondary clustering, the probe sequence need to be a function of the original key value, not the home position
ift hashing
Çift Hashing
 • Kümeleme problemlerinden kaçmak için, bir anahtarın araştırma sırası ilk pozisyonundan bağımsız olmalıdır. => iki hash fonksiyonu kullan: hash() ve hash2()
 • f(i) = i * hash2(K)
  • Örnek hash2(K) = R - (K mod R), R bir asal sayıdır ve m den küçüktür
ift hashing1
Çift Hashing
 • hi(K) = ( hash(K) + f(i) ) mod m; hash(K) = K mod m
 • f(i) = i * hash2(K); hash2(K) = R + (K mod R),
 • Örnke: m=10, R = 7 ve 89, 18, 49, 58, 69 anahtarlarını ekle

49 eklemek için , hash2(49)=7, ikinci araştırma T[(9+7) mod 10]

58 eklemek için, hash2(58)=5, 2. araştırma T[(8+5) mod 10]

69 eklemek için, hash2(69)=1, 2. araştırma T[(9+1) mod 10]

hash2 fonksiyonunun se imi
hash2() fonksiyonunun seçimi
 • Hash2() must never evaluate to zero
 • K anahtarı için, bağıl olarak tablo boyutu m ‘ e asal olmalıdır. Yoksa, aynı tablo girişleri üretilebilecektir.
  • Örnek, eğer hash(K) = 0 ve hash2(K) = m/2, sadece T[0], T[m/2], girişleri bulunacaktır başkası değil!
 • m asal yapmanın ve R değerini m’den küçük bir asal seçmenin bir yolu

hash2(K) = R + (K mod R)

 • Karesel araştırma, fakat, ikinci hash fonksiyonunun kullanılmasına ihtiyaç duymaz.
  • Praktikte daha hızlı ve basittir.
a k adreslemede silme
Açık Adreslemede Silme
 • Gerçek silme açık adresleme hash tablolarında gerçekleştirilemez.
  • Yoksa bu işlem araştırma sırasının bozulmasına yol açabilir.
 • Çözüm: Herbir bölmeye silinen elemanı göstermek için bir bayrak koy DELETED (tombstone)