Maatschappelijke Raad - PowerPoint PPT Presentation

knox-rowe
maatschappelijke raad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maatschappelijke Raad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maatschappelijke Raad

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Maatschappelijke Raad
61 Views
Download Presentation

Maatschappelijke Raad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Maatschappelijke Raad Terugblik 2009 en hoe verder? Henk Heikema v.d. Kloet

  2. De activiteiten • Algemene bijeenkomsten • Specifieke inzet op LWW

  3. Uitkomsten • Verkeersknelpunten LWW zijn helder en de gemeente is betrokken • Initiatief nieuw wijkgebouw: afhankelijk van bereidheid externe financiers

  4. Evaluatie LWW • Vraagstukken LWW kwamen ‘moeizaam’ op tafel • Niet altijd de juiste partijen betrokken • Betrokkenheid wisselend

  5. Evaluatie MR • Vooral informerend van de kant van de Wieren • Wat zijn wensen vanuit de MR zelf