konkurransesituasjonen i finansmarkedene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konkurransesituasjonen i finansmarkedene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konkurransesituasjonen i finansmarkedene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Konkurransesituasjonen i finansmarkedene - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Konkurransesituasjonen i finansmarkedene. Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening. Bransjeseminar om grunnfondsbevis 8. september 2004 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. Innledning. I konkurranserettslig forstand er det ikke ett ”bankmarked”, men flere finansmarkeder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konkurransesituasjonen i finansmarkedene' - knox-browning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konkurransesituasjonen i finansmarkedene

Konkurransesituasjonen i finansmarkedene

Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening. Bransjeseminar om grunnfondsbevis

8. september 2004

Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

innledning
Innledning
 • I konkurranserettslig forstand er det ikke ett ”bankmarked”, men flere finansmarkeder
fusjon dnb nor
Fusjon DnB NOR
 • Fusjonen viktigste hendelse for konkurransesituasjonen i finansmarkedene
 • Fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR berørte mange markeder
 • Markedene etter fusjonen er typisk preget av én stor, landsdekkende aktør (DnB NOR) og mindre regionale aktører (ofte sparebanker) som har betydelig markedsandel i sin region
tilsynets vedtak
Tilsynets vedtak
 • Tilsynet fant at fusjonen ville føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedene for:
  • Utlån til personkunder
  • Utlån til små og mellomstore bedrifter
  • Ytelsesbasert, kollektiv pensjon til private foretak
tilsynets vedtak forts
Tilsynets vedtak forts.
 • Fusjonen ville gi samfunnsøkonomiske gevinster som følge av kostnadsbesparelser
  • Partenes anslo de samfunnsøkonomiske kostnadssynergiene til å være 1,7 mrd. kroner årlig
  • Tilsynets anslag betydelig lavere
tilsynets vedtak forts1
Tilsynets vedtak forts.
 • Pålegg om overdragelse av lokaler
 • Pålegg om salg av bedrifter
  • Elcon Finans, Gjensidige NOR Fondsforsikring, Postbanken Eiendomsmegling, Aktiv Eiendomsmegling, samtlige aksjer i Storebrand
 • Andre vilkår
  • Avvikling av eksklusivitetsavtaler, opprettholdelse av fundinglinjer, Gjensidige Forsikring og samarbeidende sparebanker skal kunne distribuere andre bankers produkter
tilsynets vedtak forts2
Tilsynets vedtak forts.
 • Fusjonen godkjent på vilkår fordi tilsynet fant det overveiende sannsynlig at verdien av kostnadssynergiene oversteg det samfunnsøkonomiske velferdstapet av redusert konkurranse
 • Etter gammel konkurranselov var det ikke noe krav om at effektiviseringsgevinster skulle komme kundene til gode
markedet for utl n til personkunder
Markedet for utlån til personkunder
 • Lokalt marked – filialnett gir eierskap til kunden
 • Høy konsentrasjon
  • DnB NOR har over 40% andel av markedet for utlån til private i 8 fylker
  • Største konsentrasjon på Østlandet, i Hordaland og Nord-Norge
markedet for utl n til personkunder1
Markedet for utlån til personkunder
 • Lav kundemobilitet
  • Se Statens Institutt for forbruksforskning, fagrapport nr. 2-2004
  • Tinglysingsgebyr øker flyttekostnad
 • Høye etableringshindringer
  • Små formelle etableringshindringer
  • Betydelige markedsmessige
markedet for utl n til personkunder2
Markedet for utlån til personkunder
 • Markedsmakt kan utøves gjennom
  • Økte priser (utlånsmargin)
  • Redusert servicegrad
  • Strengere kredittrasjonering – reduserte utlånstap
markedet for utl n til smb
Markedet for utlån til SMB
 • Kirketårnsprinsippet – lokalt marked
 • Konkurransetilsynets undersøkelser viste nær sammenheng mellom markedsandel og utlånsmargin
markedet for utl n til smb1
Markedet for utlån til SMB
 • DnB NOR dominerende aktør på Østlandet, i Hordaland og i Nord-Norge
 • Markedsmakt kan utøves gjennom
  • Økte priser
  • Redusert servicegrad
  • Strengere kredittrasjonering
markedet for ytelsesbasert kollektiv pensjon til private foretak
Markedet for ytelsesbasert kollektiv pensjon til private foretak
 • Nasjonalt marked
 • Høy konsentrasjon
  • Etter fusjonen har de to største aktørene 88 prosent av markedet
dnb nors resultater 1 halv r 2004
DnB NORs resultater 1. halvår 2004
 • Driftsresultat 2. kv. 456 millioner bedre enn analytikernes forventning
 • Avviket fordeler seg slik (mNOK):

Høyere renteinntekter 133

Andre driftsinntekter 46

Lavere driftskostnader 135

Lavere utlånstap 130

Verdipapirgevinster 13

dnb nors resultater 1 halv r 20041
DnB NORs resultater 1. halvår 2004
 • Økningen i rentemargin på utlån i 2. kvartal tilsvarer 440 millioner kroner årlig
 • Realisering av kostnadssynergier i rute
dnb nors resultater 1 halv r 20042
DnB NORs resultater 1. halvår 2004
 • Inklusive utbytte på 2,20 kr/aksje har aksjen gitt avkastning siden årsskiftet på 26%
 • Justert for risiko har aksjen i år gitt betydelig bedre avkastning enn aksjemarkedet
dnb nors resultater 1 halv r 20043
DnB NORs resultater 1. halvår 2004
 • Avkastning på egenkapitalen i personkundeområdet gikk opp fra 24,6 til 30,3 prosent p.a.
 • Tilsvarende for bedriftskundeområdet opp fra 11,4 til 16,8
 • Bankens styre har økt kravet til avkastning på egenkapitalen fra 14 til 15 prosent
 • Resultatene så langt strider ikke mot tilsynets vurderinger slik de kom frem i vedtaket av 7. November, 2004.
ny konkurranselov
Ny konkurranselov
 • Skjerper aktsomhetskravet til dominerende aktør
 • Tillegg til formålsparagraf. ”Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.”
ny konkurranselov1
Ny konkurranselov
 • Innebærer i motsetning til forrige lov, krav om at effektivitetsgevinster skal komme forbrukerne til gode
oppsummering
Oppsummering:
 • Resultatutviklingen bekrefter tilsynets analyse av virkningen av fusjonen
 • Svekket konkurranse har kommet eierne til gode i form av økt resultat
 • Sammenslåing av filialnett vil gi konkurrentene rom for ekspansjon
 • Banken er i rute med annonserte kostnadsreduksjoner