kt 8 an ninh trong ch a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa PowerPoint Presentation
Download Presentation
KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Updated on

Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Tôi nói về Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi; cũng là Ðức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kt 8 an ninh trong ch a

Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng.

Tôi nói về Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi; cũng là Ðức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a1

Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc hại.

Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che phủ ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a2

Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày,

Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a3

Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.

Ngươi chỉ lấy mắt nhìn xem, và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a4

Bởi vì ngươi đã nhờ Ðức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Và Ðấng Chí Cao làm nơi ở mình,

Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a5

Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.

Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a6

Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.

Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa

kt 8 an ninh trong ch a7

Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người.

Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.

KTĐĐ 8 – An Ninh Trong Chúa