slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER - PowerPoint PPT Presentation


 • 430 Views
 • Uploaded on

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24.06.2011. Sunum Planı. A- Mevcut Durum (Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu) 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER' - kizzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN

MALİ DURUMU

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Memet ATASEVER

Sağlık Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı

24.06.2011

slide2

Sunum Planı

A- Mevcut Durum (Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu) 3

B- Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Yapılanlar 8

C- Üniversite Hastanelerinin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri 17

D- Sonuç 44

slide4

A- Mevcut Durum

Hekime Başvuru Sayısı

*Yıl içerisinde hekime başvuru sayısının oransal dağılımı

slide5

A- Mevcut Durum

Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2010

5

slide6

A- Mevcut Durum

Yıllar İtibariyle Sosyal Güvenlik Hastane Harcamaları

Milyon TL

slide8

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

slide9

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler

a- ÜniversiteHastanelerinin“GelecekYıllaraYaygınYüklenme”ve“ErtesiYılaYaygınYüklenme” Yapabilmelerine İmkânSağlanmıştır.

2547 sayılı kanunda değişiklik yapılarak 3 yıla kadar (temizlik, yemek, MR hizmet alımı v.b.) hizmet alımı yapmalarına imkan sağlanmıştır.

b- Üniversite Hastanelerinin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarını Çerçeve Anlaşma İhaleleri ile yapabilmelerine imkân sağlanmıştır.

Yüksek stok maliyetlerinden kurtulabilmeleri için sürekli ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile birlikte çerçeve anlaşma ihaleleri yapmalarına imkân sağlanmıştır.

slide10

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler

c- ÜniversiteHastanelerininkamuhastanelerindenkarşılıklı mal vehizmetalmalarınaimkansağlanmıştır

Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere doğrudan mal veya hizmet alabilme imkânı sağlanmıştır.

d- ÜniversiteHastanelerininacilvehastayaözgüalacaklarıilaçvetıbbisarfmalzemelerini“DoğrudanTeminYöntemi” iletedariketmelerineimkânsağlanmıştır

Söz konusu düzenleme ile stok maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır.

slide11

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler
 • e- ÜniversitelerinilgilibirimleriileSağlıkBakanlığınabağlısağlıkkurumvekuruluşlarınınkarşılıklıişbirliğiilebirliktekullanımısağlanmıştır.
 • f-SağlıkBakanlığınınyapacağıaraştırmavegeliştirmefaaliyetleriileilgilitalepettiğihizmetalımlarıiçinÜniversitehastanelerinedoğrudanödemeyapılmasınaimkangetirilmiştir.
 • SağlıkBakanlığınınsağlıkalanındayapacağıaraştırmavegeliştirmefaaliyetlerinihizmetalımyoluylaüniversitehastanelerindendoğrudansatınalabilmelerininyoluaçılmıştır.

Sağlık Bakanlığı İle Ortak Kullanıma Geçen Üniversiteler

slide12

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler

g-Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri arasında taşınırlarınbedelsizdeviryapılabilmesineimkânsağlanmıştır.

Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ihtiyaç fazlası taşınırlarını (5 yıllık şartı aranmaksızın) birbirlerine bedelsiz devredilebilmesinin önü açılarak miat veya bozulma riski büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

slide13

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 2- ÜniversiteHastanelerinin Mali YapısınınGüçlendirilmesiAmacıylaYapılanDüzenlemeler
 • a- Üniversitehastanelerininhazinepayınındüşürülmesisonucundagiderlerindeönemliazalmalarsağlanmıştır.
 • Hazinepayı;
 • 2008’de %15’den %5’e,
 • 2010’da %5’den %3’e,
 • 2011 yılında ise %3’den %1’e düşürülmüştür.
 • Bu düzenlemeler ile son 3 yılda yaklaşık 1.230 Milyon TL gider azalışı sağlanmıştır
slide14

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 2- ÜniversiteHastanelerinin Mali YapısınınGüçlendirilmesiAmacıylaYapılanDüzenlemeler
 • b- Borçluluk oranı yüksek olan 22 üniversitehastanesine birikmiş borçlarının ödenmesi için hazineden 380 Milyon TL kaynak aktarılması,
 • Üniversitehastanelerinebugüne kadar 310 Milyon TLödeme yapılmış olup geri kalan70 Milyon TL’nin ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 • c- 2010 yılında hastalar tarafından ödenen “Öğretim Üyesi özel muayene ve ameliyat ücretinin” Devlet tarafından ödenmektedir.
 • Üniversitelerin ve Öğretim Üyelerinin bu konudaki kaybı devlet tarafından karşılanmaktadır.Mesaidışıgelirkaybındankaynaklananyaklaşık447Milyon TLSGK tarafından eşit taksitler halinde ödenmektedir.
slide15

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 3- Üniversite Personelinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler

a- Üniversitehastanepersonellerineyemekservislerindenücretsizyararlanmaimkanısağlanmıştır.

DevletMemurlarıYiyecekYardımıYönetmeliğindeDeğişiklikYapılmasıHakkındakiYönetmelikileüniversitehastanelerindeçalışanpersonelyemekservislerindenücretsizyararlanmayabaşlamışlardır.

b- Üniversitehastanelerindenöbetücretleriartırılmıştır.

5947 sayılı Tam GünKanunundayapılandüzenlemelerile, üniversitelerinyataklıtedavikurumlarındaçalışanvenöbetücretialanpersonelinnöbetücretleriartırılmıştır.  

slide16

B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

 • 3- Üniversite Personelinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler

c-Üniversitehastanelerindesözleşmeliçalışanpersonellerineködemedenfaydalanmalarınaimkânsağlanmıştır.

657 sayılıDevletMemurlarıKanunun 4 üncümaddesinin (B) bendinegöresözleşmeliolarakçalışanpersoneldeeködemealmayabaşlamıştır.

d- Üniversitehastanelerindepersonellerineködemetavanlarısağlıkbakanlığıpersonelinintavanücretlerineyükseltilmiştir.

2547 sayılıkanundayapılandüzenlemeileÜniversitehastanelerindepersonellerineködemetavanlarısağlıkbakanlığıpersonelinintavanücretlerineyükseltilmiştir.

slide17

C- MALİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

-Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

-İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

- Borç Sorunları ve Çözüm Önerileri

slide18

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

a- Ücreti Döner Sermayeden Ödenen Personelin Dağılım Dengesizliği ve Mali Yükü

Üniversite hastaneleri arasında ücreti döner sermayeden ödenen personel dağılımı farklıdır. Örneğin; A üniversitesi hastanesinde döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personelin toplam kadrolu personele oranı %43 iken, T Üniversitesi hastanesinde bu oran %2’dir.

yap sal sorunlar ve z m nerileri

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

a- Ücreti Döner Sermayeden Ödenen Personelin Dağılım Dengesizliği Ve Mali Yükü

Ücreti döner sermayeden ödenen personelin finansal yükü hastanelerin finansal sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Örneğin X Üniversite Hastanesinde personel giderinin toplam gelire oranı % 29, Y Üniversite Hastanesinde % 16 iken Z üniversitesinde % 1’dir.

Çözüm : Üniversite hastanelerinde, maaşı döner sermayeden ödenen tüm personelin (yaklaşık 10.500 kişi) finansmanının özel bütçeden sağlanması.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, DPT, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı

Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 233Milyon TL

Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 233 Milyon TL

yap sal sorunlar ve z m nerileri1

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

b- Üniversite Hastanelerinin Personel İhtiyacı

Üniversite hastaneleri başta olmak üzere ülkemizde yatak başına

ebe-hemşire sayısı Avrupa’ya kıyasla düşüktür. Üniversite

hastanelerinde yoğun bakım ve diğer ünitelerin verimli

çalışabilmesi için ebe-hemşire ihtiyacı acilen giderilmelidir.

(Birçok üniversite hastanesinde temizlik, bilgi işlem gibi hizmet alımı

adı altında yardımcı sağlık personeli çalıştırılmaktadır.)

Çözüm :Üniversite hastanelerine, maaşı özel bütçeden karşılanmak üzere 2011 yılında 5.000, 2012 yılında 4.000 yeni ebe-hemşire kadrosunun (toplam 9.000) tahsis edilmesi,

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, DPT, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı

Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 200 Milyon TL

Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 200 Milyon TL

Yatak Başına Ebe Hemşire Sayısı

yap sal sorunlar ve z m nerileri2

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

c- Fiziki Mekan Yetersizliği ve Tıbbi Donanım İhtiyacı

Üniversite Hastanelerinin fiziki mekanlarının ve tıbbi donanımlarının bir kısmının yetersiz, eski ve ekonomik ömrünü doldurmuş olması

Çözüm : Halen Döner Sermaye kaynaklarından karşılanan yatırım ve onarım giderlerinin Üniversite Özel Bütçelerinden karşılanması gerekmektedir. İhtiyaçların önemli bir bölümü de hizmet satın alım yöntemi ve Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmayla karşılanabilir.

Sorumlu Birim : DPT

İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 150 Milyon TL

Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 86 Milyon TL

yap sal sorunlar ve z m nerileri3

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

d- Eğitim ve Araştırma Fonu Yükü

Üniversitelerin bütün birimleri tarafından kullanılan eğitim ve araştırma fonlarının hastanelerin döner sermaye gelirlerinden karşılanması,

Çözüm Önerisi: Üniversite döner sermaye bütçelerinden karşılanan araştırma giderlerinin özel bütçelerden karşılanması ve söz konusu giderler için özel bütçelere kaynak aktarımının sağlanması

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim:DPT,YÖK

Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 250 Milyon TL

Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 250 Milyon TL

yap sal sorunlar ve z m nerileri4

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • e- Üniversite Hastanelerinde Döner Sermaye Bütçe Disiplininin Bulunmaması
 • Üniversite hastaneleri, gelirlerinin çok üstünde gider yapmaktadır. Bütçeleme sistemleri gider esaslıdır. Gider azaltma yönünde ciddi çalışmalar yapılmamaktadır.
  • Yıl içerisinde ek bütçe yapılmıştır.
 • Çözüm : Üniversite bütçelerinin gelir esaslı yapılması ve bütçe disiplinine riayet edilmesinin sağlanması
 • Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı
 • İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, DPT, SGK, Sağlık Bakanlığı
c mali sorunlar ve z m nerileri
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • a- Muhasebe Kayıtlarının Sağlıklı ve Düzenli Olmaması
 • Hastane bilgi yönetim sistemi ile uyumlu genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun standart bir muhasebe sistemi bulunmamaktadır.
 • Çözüm Önerisi Hastane bilgi yönetim sistemi ile uyumlu genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun standart bir muhasebe sistemi geliştirilerek Muhasebe kayıtlarının düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca bu kayıtlar merkezi bir birim tarafından konsolide edilerek takip edilmelidir.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, Sağlık Bakanlığı

c mali sorunlar ve z m nerileri1
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

b- Hizmet Alımlarında Maliyetler Yüksektir.

Üniversite Hastanelerinde hizmet alım yöntemi ile istihdam edilecek işçi sayısının tespitinde, işçi ücretleri ve firma kâr oranlarında herhangi bir kriter bulunmamakta ve üniversiteler arasında farklılık göstermektedir.

Üniversitelerde Hizmet Alımı Yöntemi ile Çalıştırılan İşçilerin Birim Maliyeti

slide26

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Hizmet Alımlarında Gereğinden Fazla Personel İstihdamı Maliyetleri Artırmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İşçi Sayısı Tespit Sistemine göre yapılan hesaplamalarda X Üniversitesi Hastanesinde 450 fazla personel istihdam edildiği tespit edilmiştir.

sa l k bakanl hizmet al mlar nda al nan tedbirlerin sonu lar

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sağlık Bakanlığı Hizmet Alımlarında Alınan Tedbirlerin Sonuçları

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Hizmet Alımlarında Gereğinden Fazla Personel İstihdamı Maliyetleri Artırmaktadır.

Çözüm Önerisi :Üniversite hastanelerinde de hizmet alımı ile çalıştırılacak personel sayısına Sağlık Bakanlığına benzer standartlar getirilmelidir.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi (Yıllık): 12 Milyon TL

slide28

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Hizmet Alımlarında Firma Kar Oranları Yüksektir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Alımlarındaki Firma Kar Oranları (%)

Üniversite hastanelerinde firma kâr oranı ortalaması %7’dir.

Çözüm Önerisi: Üniversite hastanelerinde hizmet alım ihalelerindeki firma kâr oranlarına Sağlık Bakanlığı hastanelerine benzer standartlar (azami % 5) getirilmelidir.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi : 11 Milyon TL

c mali sorunlar ve z m nerileri2
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan Personele Ödenen Ücretler Yüksektir.

Çözüm Önerisi: Hizmet alım yöntemiyle çalıştırılan personel ücretlerine Sağlık Bakanlığı hastanelerine benzer standartlar getirilmelidir.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi : 128 Milyon TL

c mali sorunlar ve z m nerileri3
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

c- Stok Yönetiminde Yaşanan Problemler

Malzeme Kaynakları yönetimine ilişkin ortak bir otomasyon sisteminin bulunmaması,

Stok seviyelerinin belirlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmemiş olması,

Fiili ve kaydı stokların uyumsuz olması,

Çözüm Önerisi: Fiili ve kaydi stokların uyumlu hale getirilebilmesi için etkin bir stok yönetim sistemi oluşturularak merkezi bir birim tarafından takip edilmelidir. Azami Stok Seviyesi Uygulamasına geçilmelidir.

Sorumlu Birim : Üniversite

İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK (Kısa vadede Sağlık Bakanlığının stok programlarından üniversiteler yararlanabilir)

Üniversitelere Getirisi : 50 Milyon TL

slide31

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sağlık Bakanlığı Stok Yönetimi İle İlgili Tedbirlerinin Sonuçları

c mali sorunlar ve z m nerileri4
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

d- İlaç, Tıbbi ve Laboratuar Malzeme Maliyetleri Yüksektir.

Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı yapılmaması ve borç vadesinin uzun olması sebebiyle satın alma fiyatları yüksektir.

slide33

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

d- Yatan Hasta Başına İlaç, Tıbbi ve Laboratuar Malzeme Tüketimi Maliyetleri Yüksektir.

c mali sorunlar ve z m nerileri5
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

d- İlaç, Tıbbi ve Laboratuar Malzeme Maliyetleri Yüksektir.

Çözüm Önerileri: Üniversiteler piyasa araştırması, ihtiyaç ve stok fazlası gibi işlemler içinSağlık Bakanlığı Stok Programlarını kullanmalıdır. (Şifre verilen İzmir 9 Eylül, Çanakkale 18 Mart ve Kırıkkale Üniversiteleri programı kullanmaktadır).

İşletmecilikle ilgili diğer tedbirleri alarak borç vadelerinin kısaltılmasıyla daha uygun maliyetle ürün tedarikine gidilmelidir.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi: 200 Milyon TL

c mali sorunlar ve z m nerileri6
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

f-Yönetici Performansı

Hastane yöneticileri üniversitelerin mali yönetiminden sorumlu tutulmamaktadırlar.

Sağlık Bakanlığı Yönetici Mali Birim Performans Sistemi Parametreleri

Borçluluk oranı yüksek olan, borç süresi 90 günü aşan, ek ödemeyi zamanında dağıtmayan, gelir ve giderlerini zamanında muhasebeleştirmeyen ve belirlenen hizmeti sunmayan hastane yöneticilerinin ek ödemeleri belirlenmiş katsayılarla düşürülmektedir. Ayrıca yönetici ek ödeme hesaplamalarında hastanelerin bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyi, hastanenin türü, binanın yaşı, ve mali büyüklüğü dikkate alınmaktadır.

c mali sorunlar ve z m nerileri7
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

f- Sağlık Bakanlığı “Yönetici Mali Birim Performansı” Uygulamasından Örnekler

Çözüm Önerisi:Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Mart 2010 dan bu yana uygulanan yönetici performansı yöneticilerin hastaneyi ağırlıklı olarak finansal açıdan ve hizmet kalitesi açısından iyi yönetmelerini esas alan bir model olup üniversite hastanelerinde de yönetici değerlendirme sistemi kurulmalıdır.

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK

slide37

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

g- Verimliliğin Düşük Olması

Üniversite hastanelerine tahsis edilen kaynaklar verimli kullanılamamaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile mukayese edildiğinde hizmet üretim performansları düşüktür. Bu nedenle gelirleri yetersiz olan bazı üniversite hastanelerinde personele düşük ek ödeme dağıtılmaktadır.

slide38

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

g- Verimliliğin Düşük Olması

Dağıtılan ek ödeme tutarı, bazı üniversite hastanelerinde tatmin edici düzeyde iken bazılarında ise düşük gerçekleşmektedir. Düşük ek ödeme dağıtan üniversite hastanelerinde sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve personel motivasyonunun sağlanabilmesi için ek ödeme tutarının yükseltilmesi gerekmektedir.

Çözüm 1 Personelin ek ödemesinin artırılması gerekir

Tedbir Sonrası Ortalama Ek Ödeme Artışı (Tahmini)

Üniversitelere Mali Yükü (Yıllık) : 263 Milyon TL

slide39

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

g- Verimliliğin Düşük Olması

Çözüm 2

Üniversite Hastanelerinde görev yapan Öğretim üyesi muayenelerinde SUT fiyatının Profesör için 2 , Doçent için 1,5 ve Yardımcı Doçent için ise 1,25 katsayı ile çarpılarak fiyatlandırılması ve bu katsayının Öğretim üyelerinin performans puanlarına aynı oranda yansıtılarak kullanılması

Sorumlu Birim : SGK, Üniversite

İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 594 Milyon TL

Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 594 Milyon TL

Not: Hesaplama yapılırken Öğretim Üyelerinin günlük ortalama 10 hasta muayene ettikleri varsayılmıştır.

slide40

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

h- Hizmete Erişim Zorluğu ve Bekleme Sürelerinin Uzunluğu

Çözüm Önerisi: Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki Kalite Değerlendirme Sistemi; kaliteli hizmet sunumunu önceleyen, tüm hizmet süreçlerini bire bir değerlendiren, hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutulduğu bir uygulamadır.

Bu kapsamda tüm hastane süreçlerini değerlendiren ve 623 ana standarttan oluşan Hizmet Kalite Standartlarının üniversite hastanelerinde de uygulanması sunulan hizmete erişimi kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini yükseltecektir.

Sorumlu Birim : Üniversite

İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK

Üniversitelere Getirisi: 46 Milyon TL

c mali sorunlar ve z m nerileri8
C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

ı- Bu sorunlara ek olarak hastanelerde tespit edilen diğer sorunlar aşağıda sıralanmaktadır;

* Otomasyon Sistemlerinin Yetersizliği (Faturalandırma Problemleri )

*Ortalama Yatış Sürelerinin Uzun Olması

*Hastane İş Akışlarının Düzenli Olmaması

*Otelcilik Hizmetlerinin Yetersizliği

Üniversitelere Getirisi: 48 Milyon TL

slide42

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Borç Stokunun Yüksekliğinin Azaltılması ile İlgili Çözümler

j- Bazı Üniversite Hastanelerindeki Borç Stoku Çok Yüksek Olduğundan Mali Sürdürülebilirlik İmkanı Kalmamıştır.

Çözüm Önerisi: Borç stokunun yüksekliğinden dolayı mali sürdürülebilirliği kalmayan üniversite hastanelerine öngörülen şartları sağlaması durumunda ek mali yardımın verilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması,

Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim: DPT, Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK, SGK

Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 250 Milyon TL

Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 250 Milyon TL

slide43

C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEKİ MALİ SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ALINAN/ALINACAK TEDBİRLERİN GETİRİSİ

slide45

D- SONUÇ

ALINAN/ALINACAK TEDBİRLER SONUCUNDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU

slide46

D- SONUÇ

Alınan/alınacak tedbirlerin uygulanmasının sonuçları

 • -Verimlilik artışı,
 • -Sürdürülebilir finansal yapı,
 • Kaliteli Eğitim,
 • -Personel motivasyonu,
 • Kaliteli sağlık hizmeti,
 • -Vatandaş memnuniyeti