klimaendringer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimaendringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimaendringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Klimaendringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Klimaendringer. Foto: Kaet44. Klimaendringer. Klimaendringer er endringer i jordens gjennomsnittsvær over et lengre tidsrom. Dette kan omfatte endringer i temperatur, vind og nedbør. Foto: Kevin D ooley.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klimaendringer' - kishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klimaendringer
Klimaendringer

Foto: Kaet44

klimaendringer1
Klimaendringer
 • Klimaendringer er endringer i jordens gjennomsnittsvær over et lengre tidsrom.
 • Dette kan omfatte endringer i temperatur, vind og nedbør.

Foto: Kevin Dooley

Klimaet på jorden har alltid vært i endring. Kalde perioder har blitt avløst av varmere perioder. Slike endringer har vært helt naturlige.

klimaendringer2
Klimaendringer
 • Naturlige klimaendringer har hatt mange årsaker.
 • Jordens posisjon i forhold til solen har endret seg.
 • Varierende solaktivitet har gitt ulik mengde energi fra solen.

Foto: YogendraJoshi

Store vulkanutbrudd har også medført endringer i klimaet på jorden.

klimaendringer3
Klimaendringer
 • Det eksisterer en naturlig drivhuseffekt på jorden.
 • Gassene sørger for at varmen som reflekteres ikke forsvinner ut i verdensrommet.
 • De viktigste gassene er vanndamp, karbondioksid, ozon, lystgass og metan.

Varmestråling til verdensrommet

En del solstråling reflekteres tilbake til verdensrommet

Varmestråling fanges opp av drivhusgasser

Solstråler slippes inn i atmosfæren

Jorden sender ut varmestråling

Jorden og overflaten varmes opp

Middeltemperaturen på jorden er i dag ca 15 °C. Imidlertid ville temperaturen vært -19 °C dersom vi ikke hadde en naturlig drivhuseffekt på planeten vår.

klimaendringer4
Klimaendringer
 • Konsentrasjonen av drivhusgasser var ganske stabil fram til 1750.
 • Siden den gang har mengden drivhusgasser i atmosfæren har økt betydelig.
 • Konsentrasjonen av CO2 har økt med nesten 40 prosent siden 1700-tallet.

Bruk av fossile brensler som kull, olje og gass er en vesentlig årsak til at det har blitt mer CO₂ i atmosfæren.

klimaendringer5
Klimaendringer
 • Noe av solenergien som treffer jorden sendes tilbake til verdensrommet.
 • Lyse flater som is, snø og skyer reflekter sollys.
 • Mørke flater som land og hav tar til seg sollys.
 • Dette fører til at jorden varmes opp.

Foto: Ilya

Jo flere store og hvite flater, jo mer energi reflekteres tilbake til verdensrommet.

klimaendringer6
Klimaendringer

Klimaet på jorden består av mange brikker som til sammen utgjør en helhet. Klimaet er sårbart for endringer.

klimaendringer7
Klimaendringer
 • I løpet av de siste hundre år har temperaturen på jorden steget med 0,8 °C.
 • Mesteparten av økningen har skjedd siden 1950.

I følge FNs klimapanel skyldes temperaturøkningen først og fremst menneskelige utslipp av klimagasser.

klimaendringer8
Klimaendringer
 • I verdens nordligste områder finner vi landskap med permafrost.
 • Her er bakken frosset flere hundre meter nedover.
 • Kun det øverste laget tiner om sommeren.

Foto: Hannes Grobe

Dersom temperaturen stiger, kan jorden tine. Dette kan frigjøre klimagasser som ligger lagret i bakken.

klimaendringer9
Klimaendringer
 • Når temperaturen på jorden stiger, stiger også havnivået.
 • Dette skyldes at vann utvider seg når det varmes opp.
 • Samtidig fører høyere temperaturer til at mer av isen på jorden smelter.

Foto: Jens Buurgaard Nielsen

FNs klimapanel hevdet i 2007 at havnivået kan komme til å stige med mellom 18 og 59 centimeter fram til år 2100.

klimaendringer10
Klimaendringer
 • Dersom havnivået stiger, vil dette få alvorlige konsekvenser.
 • Mennesker som bor ved kysten får mindre land å leve på.
 • Oppdyrket mark går tapt, og dette kan gå utover matproduksjonen.

At havnivået stiger kan også medføre at drikkevannskilder blir forurenset av saltvann.

klimaendringer11
Klimaendringer
 • Klimapanelet mener det vil bli mer ekstremvær på jorden.
 • Både hetebølger, kraftige regnfall og tropiske stormer vil øke i omfang.
 • Tropiske stormer oppstår når havtemperaturen når 26 - 27°C.

I New Orleans døde om lag 1 000 mennesker da orkanen Katrina herjet byen i 2005.

klimaendringer12
Klimaendringer
 • Klimarapporten hevder at noen steder får mer nedbør, mens andre får mindre.
 • Tørkeutsatte områder i Afrika vil få mindre regn.
 • Dette kan medføre at mange mennesker ikke får dyrket nok mat.

Foto: Upyernoz

FN frykter at ørkenspredningen vil øke i deler av Afrika.

klimaendringer13
Klimaendringer
 • Klimaendringene kan føre til at regnskogen i Amazonas tørker ut.
 • Skogen kan visne dersom temperaturen stiger og det blir mindre nedbør.

Foto: Phil P Harris

Amazonas lagrer store mengder CO₂. Hvis regnskogen forsvinner, vil det bli enda mer CO₂i atmosfæren.

klimaendringer14
Klimaendringer
 • Mye tyder på at klimaendringene ikke vil ramme Norge like hardt som land lenger sør.
 • Forskere tror at temperaturen vil stige over hele landet, men aller mest i Nord-Norge.

Foto: Purplepick

Det vil falle mer nedbør over hele landet. Den største økningen finner vi på Vestlandet.

klimaendringer15
Klimaendringer
 • Det har vært hevdet at Golfstrømmen kan komme til å svekkes.
 • Golfstrømmen frakter enorme mengder varmt vann til vår del av verden.
 • Uten Golfstrømmen ville det ha vært betydelig kaldere i Norge.

Ill: RedAndr

De fleste forskere mener heldigvis at Golfstrømmen er robust, og at den ville holde seg stabil i uoverskuelig framtid.

klimaendringer16
Klimaendringer
 • Klimaendringene henger sammen med måten vi lever på.
 • Store utslipp av CO₂ skyldes produksjon, transport, oppvarming og et høyt forbruk.
 • Miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder må til for å få ned utslippene.

Foto: Glasseyes view

Fornybar energi må i større grad erstatte fossilt brensel.

klimaendringer17
Klimaendringer
 • Klimaendringene er skapt av den rike delen av verden.
 • Den fattige delen av verden vil rammes hardest av klimaendringene.
 • Fattige land ønsker å oppnå en større velstand.

Foto: Swathi Sridharan

Ill: RedAndr

Er det riktig at fattige land skal kutte i sine utslipp for å rette opp feil som er gjort i den rike delen av verden?

klimaendringer19
Klimaendringer
 • Hva kan vi gjøre for å redusere våre egne klimautslipp?

Foto: Don Toye

Bilde fra Earth Hour i Toronto. Store deler av byen er mørklagt.