ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE...
Download
1 / 21

POLINOMI - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE. POLINOMI. Kaj je polinom?. Polinom je algebrska vsota ve ć neehnakih monov. 2a 3. +. 3ab. +. 4ab 2. +. 5b.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLINOMI' - kisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

POLINOMI

a cura dei prof. Roberto Orsaria e Monica Secco


Kaj je polinom
Kaj je polinom? TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

Polinom je algebrska vsota već neehnakih monov.

2a3

+

3ab

+

4ab2

+

5b


Kako so sestavljeni polinomi polinom se imenuje 1 binom e je sestavljen iz dveh razlienih monov
Kako so sestavljeni polinomi? TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEPolinom se imenuje: 1)Binom: će je sestavljen iz dveh razlienih monov

na primer, binom je vnaslednjem primeru:

2xy+3x2

+


2 trinom je sestavljeneiz treh razli nih monov
2)trinom: je sestavljeneiz treh razli TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEćnih monov

Na primer trinom je naslednji primer

2a3b+5a+a3b4

+

+


3 kvadrinom je sestavljen iz tirih razlienih monov
3)Kvadrinom je sestavljen iz TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEśtirih razlienih monov

Na primer kvadrinom je v naslednjem primeru

3xy+5x3-4y2+xy3

+

+

+


Skraj ani polinomi v normalnem stanju
Skraj TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEśani polinomi v normalnem stanju

v ćasih pri algebrsem sestevanju se prikaźejo podobni monomi: te se lahko med njimi se steva.

En polinom v katerem se ne prikaźejo podobni monomi, se pravi, da je v skarajśani obliki.


Kai ponemi skraj ati polinom v skraj ano obliko
Kai ponemi skraj TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEśati polinom v skrajśano obliko?

Ponemi, seśteti podobne monome, kiga sestaljajo:

+

+

+

+

+


Na primer
Na primer: TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

Za skrajśati polinom

3ab+4b2-ab

je treba seśteti dva podobna monoma (osenćena z isto barvo) in se dobi:3ab+4b2-ab =2ab+4b2


Kdaj dva polinoma sta si razli na
Kdaj dva polinoma sta si razli TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEćna?

pra vimo da dva polinoma sta razlićna, ko sta sesta vljena iz razlićnih monomov.

Na primer dva polinoma sta razlićna:

5a3b2-4ab+6b3

e

-5a3b2+4ab-6b3


Kdaj dva polinoma sta enaka
Kdaj dva polinoma sta enaka TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE?

Dva polinoma sta enaka, ko sta sesta vljena iz enakih monov, tudi će so v razlićnem zaporedju.

Na primer enaka sta dva polinoma:

7a2b+3a3b2-2ac + 5b

e

5b+7a2b-2ac+3a3b2


Kako se ra una s polinomi
Kako se ra TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEćuna s polinomi?

Za algebrsko seśteti dva većpolinomov jih je treba dati v skajśano obliko.


Na primer za se teti dva naslednja polinoma 2a 2 b 3ac 5c 2 e 4ac 6c 2 se nadaljuje tako
Na primer, za se TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEśteti dva naslednja polinoma: 2a2b+3ac-5c2 e 4ac+6c2 se nadaljuje tako:

(2a2b+3ac-5c2) + (4ac+6c2) =

se vzame proć oklepdaje in predznaki ostanejo taki kot so

= 2a2b+3ac-5c2+ 4ac+6c2 =

se ga skrajśa na en sam monov iniz dveh oznaćenih monov ostane samo eden

= 2a2b+7ac+c2


Ampak za kraj ati naslednia dva polinoma 3xy 2 5x 3 y 4 e xy 2 3x 3 y 4 se nadaljuje tako
Ampak za kraj TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEśati naslednia dva polinoma: 3xy2+5x3y4 e xy2-3x3y4se nadaljuje tako:

(3xy2+5x3y4)- (xy2-3x3y4)=

se odstrani predznake (in drugemu polinomu se zamenja vse predznake)

= 3xy2+5x3y4- xy2+3x3y4 =

se krajśa podobne monome ( osenćene z isto barvo) rezultat je ta

= 2xy2+8x3y4


Produkt med polinom in monom
Produkt med polinom in monom TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

za mno oźenje polinoma z monomom, je treba mnoziti v sak ćlen posebej.

a ·(b+c+d) = ad +ac+ad


Mno enje monoma s polinomom laho shematiziramo tako
Mno TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEźenje monoma s polinomom laho shematiziramo tako:

·

+

+

=

=

·

+

·

+

·


Na primer za pomno iti polinom 2x 2 y 3 5xy x 2 za monom 2xy 3 se nadaljuje tako
Na primer za pomno TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEźiti polinom (2x2y3+5xy-x2) za monom (-2xy3) se nadaljuje tako:

-2xy3

·

2x2y3

+

5xy

-

x2

=

-4x3y6

+

-10x2y4

+

2x3y3

=


Deljenje polinoma z monomom
Deljenje polinoma z monomom TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

Za deliti polinom z monomom, je dovolj deliti monom s usakim terminom polinoma:


Na primer za deliti polinom 12a 3 b 5 6a 4 b 4 za monom 3a 2 b 3 se dela tako
Na primer, za deliti polinom TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE(12a3b5+ 6a4b4) za monom (+3a2b3) se dela tako:

+3a2b3

=

12a3b5

6a4b4

:

+

+2a2b

+4ab2

+

=


Produkt polinomov
Produkt polinomov TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

Produkt polinoma se dobi tako, da se pomnoźi konec prvega polinoma, s koncem drugega polinoma:

4b

-

5a3

2a2b

+

3ab

·

=

12ab2

8a2b2

-10a5b

+

+15a4b

=

+

+


Na primer1
Na primer: TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINE

(a+b)(x+y)= ax+ay+bx+by


Naprimer za pomno iti dva polinoma 2x 2 3xy 3 in 5xy 4y 2 se nadaljuje tako
Naprimer za pomno TURISTICO ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. STRINGHER”- UDINEźiti dva polinoma (2x2-3xy3) in (5xy+4y2) se nadaljuje tako:

(2x2-3xy3)·(5xy+4y2)=

se pomno źi prvega polinoma z vsakim koncem drugega polinoma.

= (2x2)·(5xy)+(2x2)·(+ 4y2)+(- 3xy3)·(5xy)+

+(-3xy3)·(+4y2)=

po aplicirani formuli se ne koncu dobi:

= 10x3y+8x2y2-15x2y4-12xy4