termins og rspr ver n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Termins- og årsprøver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Termins- og årsprøver

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Termins- og årsprøver - PowerPoint PPT Presentation

kirti
91 Views
Download Presentation

Termins- og årsprøver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Termins- og årsprøver Regler & Nyttige vink GYS 18/3-2010 TO

  2. Valg af computer • Vi skal have besked om hvorvidt: • Du skriver på din egen computer? • Du skal låne en computer af skolen? SAG ligger kun inde med ca. 15 computere • Der er ikke andet end officepakken på skolens computere (fx ingen ordbøger!)

  3. Valg af computer • Hold øje med opslag ved inspektorkontoret. • Det er dit eget ansvar at foretage et valg. • Fordeling ved lodtrækning • Ingen computer: Skriv i hånden.

  4. Hvor skal jeg være? • På opslag ved inspektorkontoret kan du se fordelingen af elever på lokaler. • Fordelingen kommer også på lectio • Termins-/ årsprøvedatoerne vil fremgå af lectio.

  5. Regler for brug af computer • Du skal selv løbende sørge for at gemme og udskrive. • Du skal medbringe dit eget USB-stik. • Skolen påtager sig ikke ansvar for problemer af nogen art med computeren

  6. Ved prøvens afslutning • Aflever når prøven afsluttes • Hvis du bliver færdig inden prøvetiden er udløbet: • Du må gerne forlade lokalet. Dog ikke hvis du bliver færdig indenfor en halv time fra prøvens afslutning • Du må ikke tage din computer, USB-stik og kladder med ud af lokalet før prøvetidens udløb.

  7. Mødetid • Du skal møde senest 30 minutter før prøvens start. • Tjek inden prøvestart, at dit USB-stik virker ved printerstationen • 5 minutter før prøvens start skal alle være på plads og dørene lukkes. • Kommer du for sent?: Henvend dig på inspektorkontoret. Der vil blive taget stilling til om du kan deltage eller ej. • Som udgangspunkt får man ikke ekstratid ved for sent fremmøde • Ved sygdom: Kontakt skolen telefonisk inden prøvestart. Efterfølgende skal du til sygeprøve.

  8. Mundtlige årsprøver • Der gælder samme regler vedr. fremmøde som ved de skriftlige prøver. • Ved ugyldig udeblivelse fra årsprøver kan eleven nægtes oprykning til næste klassetrin • Ved ugyldig udeblivelse fra terminsprøver kan eleven nægtes indstilling til eksamen.