slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kutató: Nagy Gábor (DE) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kutató: Nagy Gábor (DE)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Kutató: Nagy Gábor (DE) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Kutató: Nagy Gábor (DE). Fogyasztói sérelmek és társadalmi hátrányok Magyarországon. A kutatás háttere. Témaválasztás relevanciája: Fogyasztói társadalomban élünk Keveset tudunk a fogyasztói sérelmek jellegéről Az EU kiemelt területként kezeli a fogyasztóvédelmet Problémafelvetés:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kutató: Nagy Gábor (DE)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kutató: Nagy Gábor

(DE)

Fogyasztói sérelmek és társadalmi hátrányok Magyarországon

a kutat s h ttere
A kutatás háttere
 • Témaválasztás relevanciája:
  • Fogyasztói társadalomban élünk
  • Keveset tudunk a fogyasztói sérelmek jellegéről
  • Az EU kiemelt területként kezeli a fogyasztóvédelmet
 • Problémafelvetés:
  • Megváltozott a társadalmi hátrányok jellege
  • A fogyasztói társadalomban megváltoztak a szükségletek is
 • Hipotézis:
  • A magyar fogyasztók nincsenek tisztába a jogaikkal
  • A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jobban áldozatául esnek a sérelmeknek
 • A kutatás alapja:
  • Kérdőíves adatfelvétel 1031 fős mintán – TÁRKI Omnibusz
fogyaszt i s relmek telep l s t pusonk nti megoszl sa
Fogyasztói sérelmek település típusonkénti megoszlása

A kapott adatok azt mutatják, hogy minél nagyobb településen él valaki, annál inkább előfordul fogyasztói sérelem. Hozzá kell tenni azonban, hogy a kisebb településeken kevesebb lehetőség adódik a fogyasztásra, egyrészről mert a nagyobb áruházláncok, amelyek a fogyasztói sérelmek nagy részét adják (Auchan Magyarország Rt., Tesco Global Zrt., stb. – a fogyasztóvédelmi feketelisták alapján) nem találhatóak meg ezeken a településeken, másrészről a rosszabb jövedelmi helyzet kevesebb fogyasztást is eredményez, összességében tehát a kevesebb vásárlás kevesebb sérelemmel jár együtt.

fogyaszt i s relmek megoszl sa iskol zotts g szerint
Fogyasztói sérelmek megoszlása iskolázottság szerint

Feltételezésem szerint a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők jobban ismerik a jogaikat, érdekérvényesítő képességük jobb, ebből következően körükben többen észlelik a fogyasztói sérelmeket, és többen mernek, illetve tudnak intézkedni. Tudatosabb fogyasztóként tehát fontos számukra, hogy fogyasztóvédelmi jogaik érvényesüljenek. Másik alapvető különbség, hogy az egyes iskolai végzettséggel rendelkezők között a fogyasztás minőségében is jelentős eltérések vannak: a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők szubjektív szükségletei nagyobbak, általában többet költenek, a mennyiségileg is több szolgáltatásokra.

2. ábra

a s relmek nemek k z tti megoszl sa a fogyaszt si ter leteket alapul v ve
A sérelmek nemek közötti megoszlása a fogyasztási területeket alapul véve

A nőket jellemzően azokon a területeken érik sérelmek, amelyekkel nap, mint nap találkoznak, amelyek a háztartás vezetéséhez közvetlenül kapcsolódnak – ilyenek például a közüzemi szolgáltatások, javítások, szerelések vagy éppen az élelmiszervásárlás –, illetve a ruházati cikkek vásárlása. Mindezek abból adódhatnak, hogy ezek a tevékenységek a magyar családok életében tipikusan női feladatok, az ezekkel kapcsolatban felmerült problémák intézése is női feladat. Tehát a hagyományos szerepek és a hagyományos családi munkamegosztás a fogyasztói sérelmek terén is megfigyelhető, a családi szereposztás azt is befolyásolja, hogy az egyes nemek képviselőit milyen tipikus fogyasztói sérelmek érhetik, ill. a bekövetkezett sérelmek intézése kinek a feladata.

fogyaszt i s relmek megoszl sa letkor szerint
Fogyasztói sérelmek megoszlása életkor szerint

Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatalokat sokkal többször becsapják vásárlásaik során, mint az idősebbeket. A fiatalok tapasztalatlansága, néha nem kellően megfontolt döntései többször teszik őket áldozattá, mint az idős generáció tagjait, függetlenül attól, hogy a híradások általában a becsapott, hiszékeny idős emberekről szoktak szólni, nem pedig a fiatalokról. Azt is ki kell ugyanakkor emelni, hogy az idős emberek fogyasztása sokkal alacsonyabb szintű, mint a fiataloké, az ő felhalmozásuk már nem olyan mértékű, ezért itt is elmondható, hogy nem kerülnek annyiszor és olyan vásárlási szituációkba, amely során olyan mértékben becsaphatnák vagy megkárosíthatnák őket, mint a fiatalokat. Magyarázat lehet az alacsonyabb arányra az is, hogy többen egész egyszerűen nem veszik észre, hogy fogyasztói sérelem érte őket, ill. a rosszabb helyzetben lévő nyugdíjas csoportok napi fogyasztásai ún. rutinfogyasztások, amelyek során hétről-hétre, hónapról-hónapra ugyanazokat a termékeket fogyasztják. Ennek során jobban tudják, hogy mikre kell figyelniük.

j vedelemkateg ri k szerinti elt r sek
Jövedelemkategóriák szerinti eltérések

Az érdekes eloszlást két módon magyarázom. Először az alsóbb, 100 ezer forint alatti jövedelemkategóriákkal kezdeném. Ebben az esetben a fogyasztói sérelmek egyenes arányú csökkenése magyarázható azzal, hogy a kevesebb jövedelemmel rendelkező fogyasztók hátránnyal indulnak a piacon, hiszen eleve a rosszabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat tudják megvásárolni, kevesebb lehetőségük van választani, ezért több sérelem is éri őket. A 100 ezer forint feletti nettó jövedelemmel rendelkezőknél a nagyobb arányú fogyasztás jelenthet magyarázatot, több pénzből többet is vásárolnak, a havi kiadások után megmaradó jövedelmüket nem megtakarítják, hanem elköltik, így több esélyük van arra is, hogy valamilyen visszaélés áldozataivá váljanak. A 100 ezer forint körüli töréspont véleményem szerint már jelentős életszínvonalbeli különbséget jelent, egyfajta határként jelenik meg. Valószínűsítem, hogy az első kettő-három jövedelemkategóriában a fogyasztás összetétele nem különbözik nagyban, nincs jelentős mennyiségbeli különbség azokban a termékekben és szolgáltatásokban amit megvásárolnak. A 100 ezer forint feletti nettó kereset, már annyival magasabban van a létminimumtól, hogy lehetőség nyílik a fogyasztás kibővítésére, ezzel nagyobb vásárló erőt képviselve.

aj nl sok
Ajánlások

Megállapítások

 • Az iskolázottsági szint növekedésével nő a fogyasztói tudatosság.
 • A hagyományos szerepek és a hagyományos családi munkamegosztás a fogyasztói sérelmek terén is megfigyelhető.
 • A jövedelmi hátrányok okozta csökkent mennyiségű és minőségű fogyasztási szint behatárolja az életminőséget és az életesélyeket.
 • Minden negyedik embert fogyasztói sérelem ért az elmúlt 3 évben.
 • A fogyasztói sérelmek nagy részét a hipermarketek adják.
 • A tudatos fogyasztásra való nevelést már az általános iskolába el kell kezdeni.
 • Kiemelt szociálpolitikai területként kell kezelni a megfelelő minőségi és mennyiségi fogyasztás biztosítását.
 • Az alapvető fogyasztói jogok tudatosítását és a preventív intézkedéseket a vásárlás helyére kell koncentrálni .
 • Erősíteni kell a civilek megjelenését a fogyasztóvédelem területén.