computer supported cooperative work cscw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Computer-supported cooperative work (CSCW) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Computer-supported cooperative work (CSCW)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Computer-supported cooperative work (CSCW) - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Computer-supported cooperative work (CSCW). Activiteiten van teams ondersteund door computers Specifiek met betrekking tot communicatie en coördinatie Communicatiesystemen teleconferencing, email, lokale netwerken Beslissingsondersteunende-systemen structurering van besluitvormingsproces

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Computer-supported cooperative work (CSCW)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
computer supported cooperative work cscw
Computer-supported cooperative work (CSCW)
 • Activiteiten van teams ondersteund door computers
 • Specifiek met betrekking tot communicatie en coördinatie
 • Communicatiesystemen
  • teleconferencing, email, lokale netwerken
 • Beslissingsondersteunende-systemen
  • structurering van besluitvormingsproces
  • anonimiteit
  • wordprocessing functies
  • gedeelde werkruimte
  • reduceren van counterproductief gedrag
   • autoriteit, minderheid, afkeuring
tele applicaties the death of distance
Tele-applicaties:‘The death of distance’
 • Tele-werk, tele-educatie, electronic commerce, tele-entertainment, tele-informatie
 • Belangrijke psychologische, sociale en economische consequenties
  • flexibele werktijden, creëren van eigen omgeving, productiviteitsstijging, kosten- en tijdreductie (reistijd, kantoorruimte, etc.)
  • aansluitkosten, carrière perspectieven, isolement, productiviteitsdaling(!)
tele applicaties in de woonomgeving

Health system

Educational System

Information Industries

Social services

Mass Media

Banking and Insurance

Market Places

Public Services

Work Places

Housing

Transportation systems

Tele-applicaties in de woonomgeving

Home

aspecten van communicatie

B

A

Aspecten van Communicatie
 • Proces
  • beurtwisselingen
  • controle
 • Inhoud
  • tijd en referentie
  • functie
 • Emoties en attitudes
  • oordeel, ironie, beleefdheid
 • Context
  • taak, doelen, kennis, omgeving
 • Vorm
  • verbaal, non-verbaal
communicatieproces
Communicatieproces

Beurtwisseling

 • Wie spreekt/luistert/krijgt beurt?

Controle

 • Onderwerp, pauze, introductie, afsluiting, etc.

Wijze

 • Verbaal
  • ‘Zeg jij eens iets!’, syntaxis, prosodie, functioneel
 • Non-verbaal
  • gebaren, hoofd, blikrichting, lichaamshouding
inhoud
Inhoud

Betekenis (semantiek)

 • objecten, relaties, eigenschappen, gebeurtenissen
 • ‘Jan zit op de bank.’

Functie (pragmatiek)

 • communicatieve handeling
 • vraag/antwoord, argument/tegen-argument, groet/wedergroet

Vorm

 • Zowel verbaal als non-verbaal
emoties en attitudes
Emoties en attitudes

Oordeel

 • ‘Niet mee eens’, ‘lijkt me niks’, ‘goed gedaan jochie’

Ironie, etc.

 • ‘Wat zijn jullie toch weer stil vandaag’

Beleefdheid

 • Sociale afstand, machtstructuren
 • ‘U’/‘jij’, ‘Beste’/‘Geachte’, buigen, fysieke afstand, etc.

Zowel verbale als non-verbale vormen

context
Context
 • Verbaal/linguïstisch
  • Jan loop op straat. Hij fluit.
  • A: ‘Waar werkt Jan?’, B: ‘Jan zit op de bank.’
 • Niet-linguïstisch
  • Fysieke context: ‘Zet dit daar!’
  • Mentale context: ‘Ik lees een boek. De schrijver ...’
  • Gemeenschappelijk (taak)domein
beeld in communicatie
Beeld in communicatie

Informatie over non-verbaal gedrag:

 • Gebaren (wijzen)
 • Lichaamshouding en beweging
 • Gezichtsuitdrukkingen (blikrichting)

Informatie over omgeving:

 • Beschikbaarheid van mensen

Informatie over wederzijds (taak)domein

 • Ecologisch bewustzijn (‘hier’, ‘dit’, ‘nu’)
 • Plaatjes
slide11

T

S

Q

R

A

D

B

C

groepsperformance
Groepsperformance
 • performance meestal beter dan de gemiddelde maar niet beter dan het beste individu
 • productiviteit gaat omhoog bij taakverdelingen, goede onderlinge communicatie en resources
 • voor discussies: niet groter dan 5 leden optimaal
 • dikwijls consensus model beter dan beslissingsmodel
 • leider om sub-taken de coördineren, doelen te communiceren en constraints aan te geven.
groepen en teams
Groepen en Teams
 • Tegenwoordig
  • minder hiërarchische managementstructuur
  • meer gedecentraliseerde beslissingen
  • groepen of teams voor hogere efficiency en flexibiliteit
 • Grootte varieert (5 - 100)
 • Groepen
  • teams zijn groepen, maar niet andersom
  • weinig differentiatie, individuele contributies
  • bijv. jury, raad van commissarissen, ...
basis voor groepsindeling
Basis voor groepsindeling
 • kennis en vaardigheden
  • bijv. in ziekenhuis: chirurgie, pediatrie, psychiatrie, etc.
 • werkproces en functie
  • bijv. hotel: keuken, administratie, kamers, bediening
 • tijd
  • ploegenstelsel
 • output
  • divisies voor verschillende productielijnen
 • klant
  • ziekenfonds of particulier verzekerden in ziekenhuis
 • geografisch gebied
teams
Teams
 • doelen en productie op groepsniveau
 • veelal complementaire vaardigheden en kennis
 • perceptie van de groep als werkeenheid
 • afhankelijkheid van leden met betrekking tot resultaat
 • meer coördinatie van activiteiten dan bij overige groepen
 • speciale vorm van een team is een ‘crew’
basis voor team indeling
Basis voor team-indeling
 • adviesgroepen
  • lage differentiatie, lage externe synchronisatie
  • review panels, adviesorganen
 • productie/servicegroepen
  • lage differentiatie, hoge externe synchronisatie
  • onderhoudsbemanning, vluchtbemanning
 • projectgroepen
  • hoge differentiatie, lage externe synchronisatie
  • architecten, ingenieurs, onderzoeksgroepen, etc.
 • actie/onderhandelinggroepen
  • hoge differentiatie, hoge externe synchronisatie
  • sportteams, chirurgie, cockpitteams
sociale factoren
Sociale Factoren
 • Sociale context
  • gedrag en attitudes van medewerkers in de werkomgeving
 • Organisationele context
  • coördinatie (managementstructuur, machtsverhoudingen)
  • taakstructuur (arbeidsverdeling)
  • expertise
  • beloningsystemen
 • Kan gescheiden zijn in tijd en plaats
  • tools voor computer supported cooperative work
co rdinatie mechanismen
Coördinatie-mechanismen
 • onderlinge aanpassing
  • informele afstemming
  • controle in handen van uitvoerders
  • bij hele grote en hele kleine organisaties
 • direct toezicht
  • een persoon neemt verantwoordelijkheid
  • geeft instructies en bewaakt voortgang
 • standaardisatie
  • van a. werkprocessen, b. output en c. vaardigheden
  • bijv. a. montageinstructies, b. rij naar plaats x, c. cursussen
  • coördinatie zonder onmiddellijk toezicht
  • coördinatie vindt plaats nog voordat het werk begint
teamproblemen
Teamproblemen
 • macht en autoriteit
 • gebrek aan gemeenschappelijke normen en waarden
 • slechte cohesie en moraal
 • slechte differentiatie of teamstructuur
 • gebrek aan gemeenschappelijke doelen
 • slechte communicatie
 • gebrek aan noodzakelijke kritiek en feedback
 • wordt versterkt door hoge werk- en tijdsdruk
teamtraining
Teamtraining

Gericht op

 • ontwikkeling van gedeelde mentale modellen
 • strategieën voor
  • effectieve communicatie
  • stressadaptatie
  • beslissingsprocessen
  • coördinatie van taakperformance
communicatie via computers
Communicatie via computers

Communicatie via vs. met computers

Interactief vs. niet-interactief communicatie-proces

(telefoon vs. televisie)

Scheiding van plaats en tijd:

zelfde plaats andere plaats

zelfde tijd college telefoon

andere tijd college brief/email

factoren
Factoren
 • Kwaliteit van de interactie
  • beeld en audio kwaliteit, vertraging, ‘ease-of-use’
 • Veiligheid en vertrouwen
  • subjectieve factoren: betrouwbaarheid, privacy, voorafgaande ervaringen
  • technisch gerelateerde aspecten: vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid
 • Presence
  • spatieel: gevoel van ergens te zijn (virtual reality, tv)
  • sociaal: gevoel van samenzijn
  • maximale presence vs. optimale presence
visuele informatie in communicatie
Visuele informatie in communicatie
 • Blikrichting (gaze)
  • beurtwisseling, referentie, feedback, interpersoonlijke cues
 • Gebaren (gestures)
  • beurtwisseling, referentie, feedback, emoties, attitudes
 • Gezichtsuitdrukking
  • referentie, feedback, emoties, attitudes
 • Houding
  • beurtwisseling, feedback, attitude, emotie
ecologisch bewustzijn
Ecologisch bewustzijn

Fysieke objecten, afbeeldingen, mensen,

gebeurtenissen, relaties, eigenschappen.

Wederzijds toegankelijk domein

 • Coöperatieve omgevingen
 • Focussering en defocussering (referentie probleem)

Visuele interacties dikwijls niet gepland

 • Kantine, kroeg, bezoek, thuis
 • Cultuurafhankelijk
 • Informatie over aanwezigheid
 • Interruptie
getypte vs gesproken dialoog
Getypte vs. gesproken dialoog
 • Getypte dialogen zijn:
  • minder beleefd (minder indirecte uitingen)
  • minder interactief
  • duren langer
  • moeilijker te corrigeren
  • hebben i.h.a minder tijdsdruk
 • Gesproken dialogen bezitten prosodische cues voor:
  • beurtwisselingen
  • emoties en attitudes zoals goed- en afkeuring
  • accentuering
toevoeging visuele informatie
Toevoeging visuele informatie
 • Vrijwel geen effect op cognitieve taken (Chapanis et al.,1972):
  • noch efficiëntie, noch kwaliteit
  • spraak doorslaggevend
  • minder feedback in videocommunicatie
 • Ook weinig effect op beurtwisselingsproces (hangt sterk af van de situatie)
 • Wel sterk effect op overdracht van attitudes en emoties!
  • onderhandelingen, afdingen, conflict resolutie
  • hoge kwaliteit video
slide31

Typical videoconference set-up: a video camera channel on top of a monitor on the user's desktop

aanwezigheidsinformatie
Aanwezigheidsinformatie
 • Informatie over interumpeerbaarheid van medewerkers
 • Kort overzicht
  • voorbereiding tot communicatie
  • nauwelijks beter dan auditief (slechts 25% resulteert in communicatie)
 • Open verbindingen
  • delen (‘sharen’) van fysieke omgeving
  • slechts 5% langer dan 30 minuten (dus: korte interacties)
  • ineffectief bij ondersteuning van het werk
  • promoten minder tot communicatie dan ‘face-to-face’
ecologisch bewustzijn video as data
Ecologisch bewustzijn (video-as-data)
 • Creëren van een wederzijds toegankelijk werkdomein
  • gedetailleerde informatie over de handelingen (bijv. chirurg en verpleger in microscoop)
  • desambiguering van informatie (remote consultancy)
  • coördinatie van aanwezigheid
  • educatie
 • Ook in ‘design’
  • slechts 2% wederzijds aankijken, 45% kijken naar gemeenschappelijke objecten