slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etableringsprojekt XYZAC-RTK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etableringsprojekt XYZAC-RTK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Etableringsprojekt XYZAC-RTK - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Etableringsprojekt XYZAC-RTK. Kickoff-möte Sollefteå 30 augusti 2007 Åsa Jernberg Lantmäteriet - SWEPOS asa.jernberg@lm.se. XYZAC-RTK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etableringsprojekt XYZAC-RTK' - kirsi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Etableringsprojekt XYZAC-RTK

Kickoff-möte

Sollefteå

30 augusti 2007

Åsa Jernberg

Lantmäteriet - SWEPOS

asa.jernberg@lm.se

slide2

XYZAC-RTK

 • Etableringsprojekt för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst under ett år för positions-bestämning med centimeternoggrannhet i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län
stationer
XYZAC-RTK kommer att omfatta

SWEPOS-stationerna (klass A): Holmsund, Kramfors, Sundsvall, Sveg, Umeå, Vilhelmina och Östersund

SWEPOS-stationerna (klass B): Grövelsjön, Hybo, Lycksele, Malå, Sandarne och Vindeln

Nya 28 projektstationerna (klass B): Aspsele, Dorotea, Funäsdalen, Gräftåvallen, Gäddede, Gällö, Hassela, Hede, Hotagen, Hudiksvall, Junsele, Järpen, Kolåsen, Liden, Långsele, Norråker, Ramsjö, Skorped, Sorsele, Storlien, Storuman, Strömsnäs, Strömsund, Ånge, Åsarna, Åsele, Åskilje, Örnsköldsvik

Stationer
slide9

Kodmätning: DGPS

 • Bärvågsmätning: RTK
 • Referensstation
 • Tillfällig
 • Fast (egen, tjänst)

Relativ mätning – realtid

varf r n tverks rtk
Behövs bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmät-ning med centimeternoggrannhet

Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing

Sömlöst täckningsområde för användaren

Möjlighet till kontinuerlig kvalitets-kontroll av utsända data

Varför nätverks-RTK?
t ckningsomr de

+

Referensstation

Täckningsområde RTK

Täckningsområde
slide12

Distribution av nätverks-RTK

Tvåvägskommunikation

slide13
Etablering / ett års drift av nätverks-RTK i norra Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län

Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för nätverks-RTK

Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system

Syfte

effektm l
Effektmål
 • Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK
 • Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för positionering med GNSS (detaljmätning, utsättning, förrättningsmätning, maskinstyrning, etc.)
slide15

Produktmål

 • Ett nät av fasta referensstationer för nätverks-RTK i norra Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län för produktionsmätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
 • Projektrapport
finansiering
Arbetstid

LMV (geodetiska utvecklingsenheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet

Intressenterna står för egen tid och resor

Finansiering
finansiering1
Utrustning och drift

LMV tillhandahåller

data från de befintliga SWEPOS-stationerna och projektstationerna

server och nätverks-RTK-programvara

övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift

Driftkostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station

Finansiering
slide18

Finansiering

Sammanställning - kostnader som ska betalas av projektet:

slide19

Fördelning av kostnader

 • Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år
 • Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år
 • Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år
 • Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr
 • Övriga intressenter, 50.000 kr/år
 • Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år
 • Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år
 • Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna.
 • Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början.
slide22
EU-fonder

Länsstyrelserna i

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Bidrag till projektet

slide23
Projektet styrs av styrgrupp bestående av:

kommungrupp - 2 pers. per län

statliga fastighetsbildningsmynd. - 1 pers. per chefsområde

statliga verk/organisationer - 1 pers.

SWEPOS - 2 pers.

övriga intressenter - 1 pers.

en utsedd person som sammankallande

projektledaren som föredragande

Organisation / styrgrupp

slide24

Organisation / projektgrupp

 • Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren
 • Bemanning till projektgruppen redovisas i projektbeskrivningen

Projektbeskrivningen kommer att finnas på www.swepos.com flik ”Utvecklingsprojekt”/ ”XYZAC-RTK” och det går att komma med synpunkter (asa.jernberg@lm.se). Projektbeskrivningen kommer att fastställas vid nästa styrgruppsmöte.

slide25

Avtal

 • Skickas ut under oktober för underskrift
 • Betalning av projektavgiften
  • Standardperioder är15 oktober 2007 och15 juni 2008
planeringsfas
april – juni 2007

Grundförutsättningar

Planering av aktiviteter under projektet

Tidsplanering

Val av plats för stationer

Planeringsfas
implementerings och verifieringsfas
juni – aug 2007

Konfigurering och test av stationsutrustning

Etablering av antennfundament

Installation av stationsutrustning

Genomgång av systemfunktioner

Verifiering av fältutrustning

Implementerings- och verifieringsfas
produktions m tningsfas
1 september 2007 – 30 september 2008

Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning

Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

Produktions-mätningsfas
slide31
Löpande under projektåret

Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

Utvärderingsfas

slide32

Grundläggande utbildningför nya GPS-användare

 • Kostnadsfritt för max 2 personer/intressent-organisation
 • 11-12 sep. i Östersund resp. 13-14 sep. i Sundsvall
 • Sista anmälan i morgon fredag 31/8
slide33

Preliminärt kursprogram

Dag 1, ca 9:00 - 16:00

 • Inledning, presentation och genomgång av kurs-uppläggning
 • Introduktion till satellitpositionering
 • Översikt över mottagare och beräkningsprogram
 • Genomgång av DGPS
 • Genomgång av fasta referensstationer och GPS-tjänster
 • Fältövning, absolutmätning och mätning med DGPS
 • Referens- och koordinatsystem
 • Genomgång av enkelstations-RTK och nätverks-RTK
slide34

Preliminärt kursprogram

Dag 2, ca 9:00 - 15:00

 • Fältövning med nätverks-RTK
 • Web-baserad automatisk beräkningstjänst på SWEPOS
 • SWEPOS informationstjänst
 • Koordinattransformation
 • RIX 95-samband
slide35

Uppstartsdagar i Sundsvall 17-19/9

Måndag 17/9: Leica

Tisdag 18/9: Topcon och DataGrid

Onsdag 19/9: Trimble

 • Låneutrustning fördelas
 • Funktionskontroll och inställning av egen utrustning
 • Eventuellt inläggning av transformationssamband
l neutrustning
Caliterra:Geosystem AB, Mätposition AB, Peab Sverige AB

Leica: Söderhamns Va o Re AB, Ånge kn, Sundsvalls Elnät AB,

Hudiksvalls kn

Topcon: Boliden Mineral AB, Dorotea kn, Vattenfall Eldistr AB

Trimble: Arkeologicentrum AB, Bräcke kn, Härjeåns Nät AB,

Ragunda kn

Låneutrustning
slide37

Utrustning

 • GPS/RTK roverutrustning
 • GSM/GPRS-modem
 • GSM/GPRS-abonnemang (SIM-kort)

(anmäl GSM-nr till SWEPOS-driften innan ni kan koppla upp)

 • Telnr/IP-adress och portnr till nätverks-RTK-progamvaran
slide38

GPS/RTK roverutrustning

 • Skall konfigureras för att sända NMEA/GGA-meddelanden ungefär var 30:e sekund
 • Skall konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM-format version 3.0
 • Mottagaren bör kunna hantera data från virtuella referensstationer
 • Mottagaren bör kunna hantera transformation till lokalt system
 • Antennmodellering
 • Kunna hantera NTRIP protokoll (vid anslutning via Internet (GPRS))
slide39

GSM/GPRS-modem

 • Inköp av GSM/GPRS-modem till GPS-utrustningen

Tala med er instrumentleverantör!

slide40

GSM/GPRS-abonnemang

 • Alt 1.Beställ Telias abonnemang via Lantmäteriets avtal (Lantmäteriet står för avtalet men SIM-kortet och fakturan skickas direkt till användaren). Blankett på www.swepos.com
 • Alt 2. Eget abonnemang för datatrafik (obs. att numret måste presenteras, det får inte vara dolt eller hemligt).
slide43

Kortmanualen

 • LMV-Rapport 2006:2: Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
 • Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
 • Nio kapitel och två bilagor
 • Finns digitalt på www.lantmateriet.se/geodesi
slide44

Slutligen...

Detta behöver vi få in av Er intressenter:

 • Kontaktuppgifter, faktureringsadress
 • Intresse att delta i kurs (senast i morgon fredag 31 aug)
 • Vilken utrustning, fabrikat/typ
 • Intresse att låna utrustning under delar av projekttiden

(Ni som inte redan besvarat uppgiftsförfrågan som skickats ut– vi är tacksamma om ni kan göra detta snarast, blankett finns på www.swepos.com)

 • Anmälan till Uppstartsdagarna (info skickas ut nästa vecka)
 • Anmälan av GSM-nummer för att ni ska kunna koppla
 • upp och få korrektioner från SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst